Showing 1 - 14 of 14 for search: '', query time: 0.09s
Lezingen, artikelen, manuscripten, correspondentie en documentatie over allerlei onderwerpen onder andere vrouwenkiesrecht, doodstraf, (socialistische) opvoeding, vredesbeweging, seksuele hervorming, kinderlectuur, positie van de vrouw, vrouwenbeweging, Humanistisch Verbond; reacties (correspondenti...
Archives
Online content
Add to Favorites
Plakboek, bijgehouden door Dirk Theo Winter en zijn echtgenote, met reisverslag en door hen gemaakte foto's en verzamelde documentatie betreffende hun reis naar de Sovjet-Unie in de zomer van 1967 waarbij Moskou, Jalta, Jerewan en Tbilisi werden bezocht 1967.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1982
Plakboeken, gedichtjes, sketches, notities, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1965
Agenda's, notulen en andere stukken van de Centrale Werkgroep; congresstukken; algemene correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende de organisatie en de diverse werkgroepen; dossiers over de conferenties; stukken betreffende diverse scholengemeenschappen; stukken betreffende de Vernieuwingsr...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van H. Wallenburg, een van de initiatiefnemers en secretaris van de werkgroep. Zie ook M.H. Valkenburg.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten, aantekeningen en documentatie voor zijn artikelen en lezingen 1925-1958.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Huishoudboekjes van G. de Waal-Schotsman. Per week worden de balans opgemaakt tussen uitgaven en inkomsten. Het saldo wordt niet consequent verantwoord. Voor de tuin worden per jaar de uitgaven vergeleken met de inkomsten. Geertje Schotsman (Edam 1891...
Archives
Add to Favorites
Period 1947 - 1951
Foto's van Mw. A.S.W. Wolthers-Koolhaas
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1969 - 1972
Foto's van H. Wijngaarde
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1957 - 1959
Foto's van N. Willemsen-Binderhagel
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1929 - 1967
Foto's van C.M. Wils
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1948 - 1966
Foto's van W. Wolthers
Archives
Online content
Add to Favorites