Showing 1 - 15 of 15 for search: '', query time: 0.1s
Collectie afkomstig van C. Hamans: Stukken betreffende de Faculteit der Letteren en Instituut voor Neerlandistiek 1969-1973, onder andere stukken betreffende studie, democratisering, benoemingen en Helios; Archief Bond (later Vereniging) van Neerlandici (opgericht 1947), 1947-1969: statuten, corr...
Archives
Add to Favorites
Stukken over de oprichting en de Laatste Waarschuwing, discussies binnen de groep, financiën, vervolging van een van de drukkers en de inval bij Bluf!; logboeken met aantekeningen over telefoontjes, gesprekken, notulen, ideeën, plannen, etc.; geplaatste en afgekeurde artikelen; verspreidingslijsten...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het Centraal Overleg van BM; correspondentie; stukken betreffende de landelijke organisatie, afdelingen, Kinderdorp Neerbosch, de Heldringstichtingen in Zetten en Rekken 1977-1983.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van bestuur en leden en van de aan de oprichting voorafgaande besprekingen 1919; stukken betreffende de oprichting, de beginselverklaring en te houden lezingen 1919; ledenlijst en leden register 1919 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de studentenbeweging, de democratisering van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (sociologie en culturele antropologie) van de Universiteit van Amsterdam,(de hervorming van) de bestuursstructuur, de vakgroepraad, het projectonderwijs, en de ASVA (o.a. de ASVA-beleidsraad).
Archives
Add to Favorites
Period 1975–2008
In de collectie bevat onder andere de logboeken en agenda's uit de periode 1975 – 1994 die door de vrijwilligers als interne communicatieboeken werden gebruikt. Aanvankelijk werden hier ook de uitleningen in bijgehouden, later kwamen die op aparte kaarten terecht. Tevens een boek met notulen van de...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1971
Jurist, publicist en spreker die nauw verbonden was, o.a. als docent, met de stichting Studiekring voor Wijsbegeerte.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Maagdenhuisbezetting 1969-1970; stukken betreffende het invoeren van 'Experimenteel Geopolitiek Onderwijs' 1970-1975; stukken betreffende de Werkgroep Openbaar Ministerie die zich vooral bezighield met het aanvechten van krankzinnigheidsverklaringen in het bijzonder in de geme...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Jaap van den Bergh en Marian van den Bergh-Van der Meer in de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA 1960-1962 en in Nieuw Links in de PvdA 1967-1973; stukken betreffende het lidmaatschap van Jaap van den Bergh van de gemeenteraad van Amsterdam voor de PvdA...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de ledenvergaderingen van de afdeling Rotterdam en van bijeenkomsten van de strategische wijkwerkgroep Rotterdam en de scholieren groep Rotterdam van de SJ 1970-1976; verslagen van de vergaderingen van de Politieke Raad, het interim-bestuur, het landelijk kaderoverleg en het landelijk...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1969
Collectie betreffende alternatieve bewegingen in de jaren zestig.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1978
Mother of Andreas Baader, member of the German Rote Armee Fraktion (RAF); collected documents concerning the arrest, the trial, the circumstances in prison and the death of her son.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; manuscripten; pamfletten en documentatie betreffende de kabouterbeweging; enquêteformulieren in het kader van een onderzoek naar de mening van kabouters over maatschappelijke vraagstukken 1970-1973.
Archives
Add to Favorites
Medewerker Algemeen Rijksarchief Den Haag. Specialist op het gebied van het Nederlands Anarchisme.
Archives
Add to Favorites