Showing 1 - 20 of 235 for search: '', query time: 0.12s
Het archief beslaat voornamelijk de periode 1945- ca. 1975 en bestaat uit stukken betreffende de NVSH: notulen, financiële stukken, congresverslagen, statuten, circulaires, folders, uitgaven, correspondentie, jaarverslagen van de afdelingen en gewesten; NVSH afdeling Amsterdam; Stichting Uitgeverij...
Archives
Add to Favorites
De Dageraad/De Vrije Gedachte, ca 1929-1975: statuten, reglementen, koninklijke goedkeuring, jaarverslagen; stukken betreffende de algemene vergaderingen (ook enige notulen), notulen HB en DB vergadering 1947-1955, 1957-1966; correspondentie en andere stukken; dossiers onder andere kwestie J. Veen 1...
Archives
Add to Favorites
Notulen; pamfletten; exemplaren van 'PSP Homo Nieuws' en 'Homobevrijding'; overige stukken 1978-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 1877-1970
Stukken betreffende vrouwenhandel 1881-1956 en correspondentie betreffende het International Bureau for the Suppression of Traffic in Woman and Children 1904-1931; notulen, correspondentie en andere stukken betreffende vergaderingen en congressen, ledenadministratie, financiele stukken; dossiers bet...
Archives
Add to Favorites
bevat brieven, foto's en dagboeken. De documenten gaan onder meer over zijn homoseksualiteit en zijn psychiatrische verleden. aanvulling 2019: Ordner "vanaf 1-1-99". Map met stukken Defensie. Ordner "5 Officiele Brieven". 1950-1990.
Archives
Add to Favorites
Opm.: zie ook OA 009, doos 26-28 NB In het algemeen bevatten de mappen per afdeling slechts enkele documenten.
Archives
Add to Favorites
Exemplaren en metalen cliché's van tijdschrift Vriendschap
Archives
Add to Favorites
Aanvulling 2016: Notulen RF 1982-1989.
Archives
Add to Favorites