Showing 261 - 277 of 277 for search: '', query time: 0.11s
Dit archief is slechts globaal op onderwerp gesorteerd.
Archives
Add to Favorites
Archief- en muziekstukken.
Archives
Add to Favorites
Het archief bestaat uit materiaal dat Maasen heeft gebruikt bij het schrijven van zijn dissertatie.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken 1945-1948.
Archives
Add to Favorites
Veel correspondentie, vooral met bestuursleden van de Democratische Partij en een uitgebreide correspondentie met de voorzitter prof. mr J.E. Heeres (Leiden) 1915-1929; andere correspondenten zijn de medewerkers, ook literatoren, van Vrije Arbeid, later Democratie en Vrije Arbeid; correspondentie me...
Archives
Add to Favorites
Period 1986-2000
Vergaderstukken, correspondentie; stukken betreffende wet- en regelgeving inzake prostitutie in Nederland in het algemeen en in diverse gemeenten in het bijzonder; stukken betreffende de contacten met o.a. de Mr. A. de Graaf Stichting, het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) en de Stichting Erotikeu...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende filmprojecten (The awaking, De ark van Noach) die hij begin jaren tachtig in Amsterdam van de grond probeerde te krijgen; manuscripten (filmscenario's), notities, correspondentie, krantenknipsels en fotokopieën van foto's; een dossier over een kinderpornozaak.
Archives
Add to Favorites
Sexbladen uit Nederland 1946-1989, Canada 1932-1989, de Verenigde Staten 1952-1989 en een groot aantal West-Europese landen 1900-1989; stripboeken en -bladen 1965-1986; fotoboeken en -tijdschriften 1959-1989; erotische manuscripten en handgemaakte publicaties 1950-1970; homo-erotische foto's 1960-19...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1987
Fabiola, artiestennaam van Peter Alexander van Linden (1946-2013). Dagboeken van Fabiola
Archives
Add to Favorites
Lezingen, artikelen, manuscripten, correspondentie en documentatie over allerlei onderwerpen onder andere vrouwenkiesrecht, doodstraf, (socialistische) opvoeding, vredesbeweging, seksuele hervorming, kinderlectuur, positie van de vrouw, vrouwenbeweging, Humanistisch Verbond; reacties (correspondenti...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1882-1946
Het archief is zeer onvolledig. Nieuw Malthusiaanse Bond: uit de vroege periode voornamelijk notulen hoofdbestuur 1913-1917, uitgaven van de NMB (statuten, middelenboekjes, folders, jaarverslagen, advertenties), correspondentie met en andere stukken betreffende de afdelingen, contacten met het bui...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1934-1991
Journalist die voornamelijk vanuit Rome, waar hij zich in 1925 vestigde, schreef over politiek, kerk en culturele zaken, later ook gefascineerd door Indonesië.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-2009
Documentatie over sociale bewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1898-2009
Documentatie over solidariteitsbewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites