Showing 201 - 220 of 4,507 for search: '', query time: 0.12s
Twee schriften van C.D. Wesseling met ingeplakte artikelen over de KDP verschenen in Onze Vaan; verslag van het opheffingscongres 19.2.1939 te Utrecht en verslag van de oprichtingsvergadering van het KDV 3.4.1939.
Archives
Add to Favorites
Stukken (notulen, correspondentie, jaarverslagen, documentatie, etc.) betreffende de Vrouwenraad Breda 1975-1985, PvdA afdeling Breda 1972-1985, onder andere conflict over de positie van de raadsleden C. Crul en L. Paulussen, Rooie Vrouwen Breda (1971) 1977-1984 en ontwikkelingssamenwerking en vluch...
Archives
Add to Favorites
Period 1949-1972
Documents of the International Typographers' Secretariat, one of the predecessors of the IGF, consisting of minutes of board meetings, documents relating to the 1930 and 1939 congresses, statutes, circulars, pamphlets and press clippings 1913-1949; records of the IGF consisting of agenda, proceeding...
Archives
Add to Favorites
Reports, circulars and other printed material 1925-1981.
Archives
Add to Favorites
Reports, circulars and other printed material 1950-1976.
Archives
Add to Favorites
Collection of printed and processed documents regarding the congresses and the constitution of the IFPW 1952-1963; circular letters 1963-1973.
Archives
Add to Favorites
Dagboekaantekeningen over haar bezoek aan de Duitse politicus Walther Adrian Schücking (1875-1935) in 1915 (15 pp.); geluidsband van een interview met mevrouw Bakker.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen.
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1943
Personal documents; correspondence concerning his articles, published in the 'Encyclopaedia of the Social Sciences' 1929-1934; correspondence with Julius Braunthal 1943, G.D.H. Cole 1919-1938, Karl Kautsky 1913, 1932, Harold Laski 1939-1943, Franz Mehring 1913, Max Nettlau 1929, Sidney Webb 1935, H....
Archives
Add to Favorites
Presentielijsten van vergaderingen, correspondentie en circulaires.
Archives
Add to Favorites
Plan van H. van Hulst en A. van Duinkerken tot oprichting van een nieuw Comité van Waakzaamheid van kunstenaars en geleerden, met concept-manifesten en lijsten van te benaderen personen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van bestuur en commissarissen en van de ledenvergaderingen 1943-1961.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1949-1952.
Archives
Add to Favorites
Oprichtingsakten, statuten van de Handelskamer en haar fondsen, o.a. het Pensioenfonds 1914-1952; stukken betreffende de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergaderingen 1954-1973. Archief van de Juridische Dienst en de afdeling Structuurzaken c. 1943-1973: stukken betreffende statuten, fusies e...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1903-1910, 1912-1917, 1921-1959, van de ledenvergaderingen 1912-1916, van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1950-1960; van de vergaderingen van het Pensioenfonds 1924-1941.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk publikaties, manuscripten, lezingen en aantekeningen van na 1945; verder enkele persoonlijke stukken, correspondentie, uitnodigingen voor bijeenkomsten en documentatie.
Archives
Add to Favorites
'Baierische Erlässe und Verordnungen vom Jahre 1601-bis 1767', 130 katernen, genummerd 1-41 en 43-131. De vellen zijn doorlopend beschreven. Katern 4 sluit niet aan op katern 3, maar na katern 41 is er geen duidelijk hiaat. De laatste pagina’s zijn onbeschreven. Gedrukte plakkaten lijken achteraf in...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1971
Financiële stukken afkomstig van penningmeester ds. C.P. Hoekema.
Archives
Add to Favorites
Handgeschreven jaarverslagen van de SDP/CPH afdeling Haarlem.
Archives
Add to Favorites