Showing 1 - 20 of 121 for search: '', query time: 0.14s
General information 1967-2001; minutes of the meetings of the Standing and the Executive Committee of the KNU 1980-1995; documents on the KNU congresses 1970-2000; annual reports 1980-1990; files of the General Secretary 1981-2001; files on the Central Department / Supreme Headquarters (SHQ) 1979-20...
Archives
Add to Favorites
Collection consists of 44 audiocassettes with interviews with Iranian political and student activists on the situation in Iran and the students movement in particular.
Archives
Add to Favorites
Typescript of Avar’s memoirs, partly published as [My Mountain Flowers] by publishing house Öğretmen Dünyası in Ankara, Turkey, 2004.
Archives
Add to Favorites
Period 1994-2002
Correspondentie met o.a. advocaten en andere stukken betreffende het lot van Turkse, veelal Koerdische mannen, die aan de militaire dienst in Turkije probeerden te ontkomen en asiel aanvroegen in Nederland 1994-2002.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to Morocco.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen Idenburg betreffende Leids universitair verzet: gedrukte uitwerking van documenten met commentaren die door Idenburg na de Tweede Wereldoorlog zijn overgedragen aan de Senaat van de Universiteit van Leiden en aan het RIOD 1973.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1947
Papers mainly received as editor of Il Risveglio/Le Réveil: c.100 letters from Errico Malatesta 1913-1932; a few letters from Erasmo Abate (alias Hugo Rolland) 1925, Armando Borghi 1925, 1929, Gustave Brocher 1930, Luigi Fabbri 1925, Otello Gaggi 1936-1937, Jean Grave 1915, 1925, James Guillaume 190...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1914-1945
Persoonlijke stukken betreffende de positie van de joden in het algemeen en de familie Meyers in het bijzonder 1940-1944; correspondentie betreffende het rechtsherstel 1945; stukken betreffende technische onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Correspondence by Ma Thida, Ma Ma Ohnmar, Anna Allott, Maureen Aung-Thwin, Vicky Bowman and others on Ma Thida and the situation in Burma 1993-2002; typescript 'The election campaign diary of Ma Thida (Sanchaung)', in various versions, 1989; literary typescripts by Ma Thida 1989-1995 and n.d.; vario...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk materiaal voor Sneevlietbiografie: aantekeningen, afschriften van brieven, correspondentie over het boek, knipsels, etc.; correspondentie en andere stukken betreffende CRM, 1945-1949, OVB 1951, Revolutionair Communistische Partij; persoonlijke stukken; algemene correspondentie; artikel...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1983
Manuscripten en aantekeningen 1955-1984; agenda's en notulen van het dagelijks bestuur van de CPN; stukken betreffende het eerste naoorlogs congres van de CPN 1946, de internationale communistische beweging, de Derde Internationale 1935-1977, het conflict China-CPSU 1964-1977, Partai Kommunis Indone...
Archives
Add to Favorites
Financial documents, e.g. accountbooks 1936-1938; circular letters and bulletins 1941-1946.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1949
Documents, many of which appeared illegally, collected by Georg Scheuer and originating with the Fourth International and related groups, revolutionary communist groups and anarchist circles, mainly in Western Europe. Files consisting of correspondence (often anonymous or pseudonymous), manuscripts,...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1986
Typescripts and other documents on the history and activities of the Peruvian Communist Party 1974-1979; leaflets, pamphlets, and brochures on the economic, political and social situation and developments in Peru and in particular the Peruvian Communist Party and the movement Sendero Luminoso (Shini...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten met herinneringen van Kathrien Boll aan de anarchistische beweging in de jaren dertig, Henk Eikeboom, Frits Kieft en andere personen, de Tweede Wereldoorlog en het verzet 1980-1990.
Archives
Add to Favorites
Studies van Sijes over economische vraagstukken; stukken betreffende de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, heksenvervolging, F. Weinreb, joodse kwesties, de textielindustrie (rapporten en andere stukken); zijn hoogleraarschap; Pannekoek's herinneringen (correspondentie, documentatie, aa...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1936-1958; stukken betreffende de illegaliteit in de Zaanstreek 1944-1945; teksten van redevoeringen en artikelen voor de CPN 1945-1956; stukken betreffende congressen van de CPN 1946-1958 en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer 1951-1957; documentatie inzake de CPN 1937-1939, 1945-...
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1976
Congresmappen van CPN-congressen 1955-1972; correspondentie van CPN-disticht Limburg; stukken betreffende abonneewerving voor De Waarheid, scholing, CPN-acties in Limburg 1959-1976, vakbeweging in de mijnen 1959-1976; correspondentie en overige stukken betreffende de oorlog 1940-1954; periodieken va...
Archives
Add to Favorites
Collectie documentatie ca. 1934- ca. 1951 met knipsels, periodieken, pamfletten, interne bulletins en andere uitgaven van en over OSP, RSP, RSAP, CPN, NAS, RCP, Revolutionair anti-oorlogscomité, MLL- front, etc.; knipsels over de Tweede Wereldoorlog, verschillende onderwerpen en landen; illegale kra...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1939
Voornamelijk notulen van de ledenvergaderingen 1898-1905, 1911-1915, 1918-1931, van de bestuursvergaderingen 1911-1932, jaarverslagen (onvolledig), correspondentie, ledenregister, stukken betreffende De Wekker en van G.J. ten Velden een rapport over de afdeling in de oorlog en een overzicht van de b...
Archives
Add to Favorites