Showing 1 - 20 of 223 for search: '', query time: 0.1s
Period 1961-1994
Enkele ingekomen brieven en vooral pamfletten en andere documentatie betreffende de kraakbeweging en andere acties in diverse Amsterdamse wijken en in het bijzonder in de Nieuwmarktbuurt 1961, 1971-1994.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Amsterdamse kraakbeweging m.n. in de Staatsliedenbuurt; in beslag genomen stukken bij bezetting van voorposten en Bureau Bestuurscontacten van de Gemeente Amsterdam ca.1970-1990; krantenartikelen betreffende ambtenarenacties op de secretarie van het Amsterdamse stadhuis 1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1941
Artikelen van en over Keppler; persoonlijke stukken, onder andere betreffende benoeming, jubilea en ontslag; correspondentie; rapporten en andere stukken betreffende biologische reinigingswerken slachthuis Leiden; stukken betreffende (internationale) congressen, Gemeentelijke Woningdienst en de STV.
Archives
Add to Favorites
Uitgebreide correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, leden van de SDAP, pedagogen, vrijdenkers, vrijzinnig-democraten en anderen 1876-1948; dossiers over personen, verschillende kiesverenigingen, betreffende het onderwijs, sociale zaken (onder andere enquête kelderwoningen 1892-1893), verkiezingen...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de bezetting en ontruiming van het pand Overtoom 33 in Amsterdam 11 mei - 19 juni 1986; pamflettenserie Laatste waarschuwing en periodiek Gragtekrant van kraakgroep de Grachtengordel 1983-1987.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1978
Notulen, correspondentie, nota's, bezwaarschriften, bewonersonderzoeken, pamfletten, bestemmingsplannen, aantekeningen, krantjes, interne bulletins en discussiestukken; notulen en andere stukken van groepen in de wijk, onder andere Wijkcentrum Muiderpoort en Projektgroep Dapperbuurt Werkgroep Inspra...
Archives
Add to Favorites
Bevat vooral stukken uit 1966-1977; notulen, nota's, interne stukken, stukken voor congressen, correspondentie, onder meer met het Ministerie van Onderwijs, Rijksuniversiteit Utrecht, andere Nederlandse en buitenlandse studentenorganisaties, politieke partijen en actiegroepen; stukken betreffende he...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, notulen, correspondentie, financiële stukken en stukken betreffende de tentoonstelling. NB. Het enquêtemateriaal is in 1910 overgenomen door de Directeur- generaal van de arbeid.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1997
Nieuwsbrief 1980-1995, deze bevat agenda's en notulen van vergaderingen alsmede bijlagen; besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen 1983-1991; correspondentie 1983-1991; stukken betreffende diverse commissies en werkgroepen van de VSAA 1981-1992; stukken betreffende de Vereniging Sociale Advokat...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1975
Stukken, voornamelijk documentatie, betreffende sociale en economische wetgeving, anarchisme, seksuele hervorming, abortus, echtscheiding; artikelen geschreven door Valkhoff, boekbesprekingen; teksten van lezingen; college-dictaten; boekenlijst van de bibliotheek van Valkhoff (1929-) 1956-1978.
Archives
Add to Favorites
Period 1959-1965
Documents on the General Council 1959; on the International Family Conferences in Vienna 1959 and Rome 1965; on the European Action Committee of the IUFO and various commissions and working groups on family policy and housing issues 1960-1963.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur inclusief bijlagen bij de agenda's zoals activiteitenplannen, beleidsnota's etc. 1990-2011; jaarverslagen 1986-2009; stukken betreffende de Algemene Ledenvergaderingen 2010-2012; statuten, inschrijving Kamer van Koophandel, stukken betreffende subsidies 1...
Archives
Add to Favorites
Logboeken en notulen van vergaderingen van pand en van de afdelingen bewoners, kunstenaars en bedrijfjes 1981-1992; jaarverslagen, correspondentie en kopieën van correspondentie tussen derden betreffende het complex 1983-1992; stukken betreffende de kraakactie 1981, oprichting van de vereniging 1984...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van vergaderingen, correspondentie, aantekeningen over 'klussen', maaltijden, Sinterklaasgedichten en andere stukken; kasboekjes en andere financiele stukken; cassettebandjes met interviews met groepsleden mei 1982.
Archives
Add to Favorites
Photocopy of a typescript concerning the squatters' movement in New York, with a photocopy of an article by Richard Porton.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en vooral documentatie over communes e.d. in Nederland en daarbuiten; de archiefstukken zijn voornamelijk uit de jaren 1969-1971, de documentatie begint al eerder.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de kraakpanden Van Speijkstraat 50, 52, 54, 56 in Den Haag en in het bijzonder de dreigende ontruiming, de oprichting van de Stichting Van Speijk (SvS) in februari 1989 en de verhuur van woningen aan deze Stichting door de woningbouwverenigingen 'Algemene Woningbouwvereniging' en...
Archives
Add to Favorites
Minutes, discussion papers and other documents of the Collectif National and the national secretariat of IDS; internal bulletins, leaflets, pamphlets, press releases, public statements and other information material of IDS; leaflets, bulletins and other processed documents of clandestine soldier's c...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en intakeformulieren 1990-1998; weekprogramma's van de lichtkrant 1991-1994; stukken betreffende de in de pers aan de lichtkrant bestede aandacht 1990-1997; stukken betreffende onderwijsprojecten en het plaatsen van gedichten op de lichtkrant 1990-1997.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en notities en andere stukken betreffende stafvergaderingen; stukken betreffende acties van woongroepen in Nederland, geordend naar plaats; stukken betreffende het LOS-blad.
Archives
Add to Favorites