Showing 201 - 220 of 1,200,418 for search: '', query time: 2.23s
Lijsten met handtekeningen, brieven, adhesiebetuigingen; brieven van mensen die zich met het verzoekschrift en de Open Brief van 13 september niet konden verenigen; kranteknipsels en andere documentatie.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van W.H. van der Linden: naast enige correspondentie, voornamelijk documentatie over Griekenland.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt (en Zeeheldenbuurt) in Amsterdam; stukken van werkgroepen die zich bezighielden met welzijnsvoorzieningen zoals een bejaardencentrum, en onderwijsverbetering.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en aantekeningen 1976-1987; stukken betreffende de katholieke arbeidersbeweging 1950-1980, het NKV 1968-1980, de KLP 1971-1987 en de FNV en een groot aantal organisaties op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, levensbeschouwing, vrede en ontwapening, milita...
Archives
Add to Favorites
Notulen en presentielijsten van de vergaderingen, correspondentie, verhoren, plaatselijke rapporten, manuscript en drukproeven van het rapport van de commissie.
Archives
Add to Favorites
Period 1948-1949
Documents on the European Anarchist Conference in Paris 15-17 May 1948: protocol, correspondence, circulars, statements, reports; documents on the preparation of a world conference in 1949: correspondence, replies to questionnaires and statements by anarchist groups and organizations from all over t...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1981
Concepts of discussing documents for congresses of the Dutch section and some correspondence 1976-1981; periodicals International Bulletin, World-Perspectives and national editions, reprints and other printed discussion documents of the WCI 1970-1982.
Archives
Add to Favorites
Handgeschreven jaarverslagen van de SDP/CPH afdeling Haarlem.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van congressen, conferenties en vergaderingen van commissies, circulaires gericht aan partijbesturen en partijleden, bedrijfskranten en andere periodieken, schriftelijk cursusmateriaal, brochures, pamfletten en affiches; veel van de CPN-stukken zijn geadresseerd aan de Executieve van de Co...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk publikaties, manuscripten, lezingen en aantekeningen van na 1945; verder enkele persoonlijke stukken, correspondentie, uitnodigingen voor bijeenkomsten en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1971
Financiële stukken afkomstig van penningmeester ds. C.P. Hoekema.
Archives
Add to Favorites
Huishoudelijk reglement, oprichtingsakte en andere akten; notulen 1925-1939, jaarverslagen 1925-1934.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1927-1936, presentielijsten van de bestuursvergaderingen 1949-1958.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van bestuur en commissarissen en van de ledenvergaderingen 1943-1961.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1903-1910, 1912-1917, 1921-1959, van de ledenvergaderingen 1912-1916, van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1950-1960; van de vergaderingen van het Pensioenfonds 1924-1941.
Archives
Add to Favorites
Oprichtingsakten, statuten van de Handelskamer en haar fondsen, o.a. het Pensioenfonds 1914-1952; stukken betreffende de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergaderingen 1954-1973. Archief van de Juridische Dienst en de afdeling Structuurzaken c. 1943-1973: stukken betreffende statuten, fusies e...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1910-1915.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1993
Correspondence with the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession and the Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), Buenos Aires, Argentina and others, mostly in photocopy 1978-1992; manuscripts of books, including `Paraguay: La Cárcel Olvidada, El País Exiliado...' and of articles...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1940
Notulen en correspondentie van de afdeling Almelo van de NVV/FNV 1969-1985 en de Almelose Bestuurdersbond (ABB) 1932-1940, 1945-1946, 1949-1971; enige stukken betreffende het eigen gebouw De Schipbeek 1956-1979 en financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1987
A small part of the collection consists of the records of Altinform, the larger part of documentation. Correspondence, minutes of meetings, monthly reports of activities, financial documents and documents concerning staff members 1973-1987; copies of Altinform Persoverzicht; clippings, mainly from F...
Archives
Add to Favorites