Showing 1 - 20 of 226 for search: '', query time: 0.14s
Stukken betreffende de bezetting en ontruiming van het pand Overtoom 33 in Amsterdam 11 mei - 19 juni 1986; pamflettenserie Laatste waarschuwing en periodiek Gragtekrant van kraakgroep de Grachtengordel 1983-1987.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Amsterdamse kraakbeweging m.n. in de Staatsliedenbuurt; in beslag genomen stukken bij bezetting van voorposten en Bureau Bestuurscontacten van de Gemeente Amsterdam ca.1970-1990; krantenartikelen betreffende ambtenarenacties op de secretarie van het Amsterdamse stadhuis 1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1941
Artikelen van en over Keppler; persoonlijke stukken, onder andere betreffende benoeming, jubilea en ontslag; correspondentie; rapporten en andere stukken betreffende biologische reinigingswerken slachthuis Leiden; stukken betreffende (internationale) congressen, Gemeentelijke Woningdienst en de STV.
Archives
Add to Favorites
Uitgebreide correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, leden van de SDAP, pedagogen, vrijdenkers, vrijzinnig-democraten en anderen 1876-1948; dossiers over personen, verschillende kiesverenigingen, betreffende het onderwijs, sociale zaken (onder andere enquête kelderwoningen 1892-1893), verkiezingen...
Archives
Add to Favorites
Period 1984–1988
In de collectie rapporten, pamfletten, krantenknipsels, persberichten en een eindoverzicht van de acties tegen de komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1978
Notulen, correspondentie, nota's, bezwaarschriften, bewonersonderzoeken, pamfletten, bestemmingsplannen, aantekeningen, krantjes, interne bulletins en discussiestukken; notulen en andere stukken van groepen in de wijk, onder andere Wijkcentrum Muiderpoort en Projektgroep Dapperbuurt Werkgroep Inspra...
Archives
Add to Favorites
Photocopy of a typescript concerning the squatters' movement in New York, with a photocopy of an article by Richard Porton.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en notities en andere stukken betreffende stafvergaderingen; stukken betreffende acties van woongroepen in Nederland, geordend naar plaats; stukken betreffende het LOS-blad.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Ch. van Oostrom: jaarverslagen, financiële stukken betreffende de bejaardenhuizen, onder andere Coornherthuis en Wijndaalderhuis; notulen en andere vergaderstukken, algemene stukken, correspondentie; uitgaven, brochures en periodieken van de huizen.
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1925
Stukken over de Maastrichtsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Het Volksbelang vanaf ca 1898, onder meer betreffende oprichting, statuten, personeel, zakelijke en administratieve zaken (NB afrekeningen staan op waardevolle pamfletten); rol van de coöperatie ten aanzien van voedsel...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, periodieken, onder andere Kraakhelder, publicaties zoals 'Kraken of gekraakt worden? Zwartboek' en concept 'Woonboek '79-'80', knipsels, brieven en andere stukken betreffende kraakacties en woningtoestanden in Leiden, o.a. 'Het Gulden Vlies' aan de Breestraat, voornamelijk 1980-1982. Aan...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1975
Stukken, voornamelijk documentatie, betreffende sociale en economische wetgeving, anarchisme, seksuele hervorming, abortus, echtscheiding; artikelen geschreven door Valkhoff, boekbesprekingen; teksten van lezingen; college-dictaten; boekenlijst van de bibliotheek van Valkhoff (1929-) 1956-1978.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1992
Correspondentie, persoonlijke stukken, manuscripten, recensies en correspondentie betreffende zijn publicaties, contacten met kranten en televisie; colleges en lezingen; enige stukken, onder andere betreffende zijn broer Aimé van Santen, ook bekend onder de naam Jan Molitor, de CPN, het Anti-circuit...
Archives
Add to Favorites
Documentatie over alternatieve hulpverlening, JAC, Release, jongeren, huisvesting, drugs, jeugdtoerisme, kinderbescherming, welzijnswerk. Dit archief behoort tot de Collectie Sociale Documentatie (CSDVRZ103), ook wel Centrum voor Sociale Documentatie (CSD). De persoons- en organisatienamen die in...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de stadsvernieuwing in de Dapperbuurt in de periode 1971-1980: o.a. betreffende de straatgroepen Noord Oost, Zuidhoek en Noord, inspraakgroepen, Aktiegroep De Sterke Arm, de Projectgroep Dapperbuurt en diverse andere onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1990
Nederlandse fotograaf en activist, nauw verbonden met de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de studentenbeweging, m.n. de studentenbeweging in Utrecht, de USF, universitair onderwijs, de CPN, jongerencentra, jongerenbeleid, stadsvernieuwing en buurtacties in de Oosterbuurt in Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de interne organisatie; documentatie over (kraak)akties in de Indische buurt te Amsterdam en de stedelijke en landelijke kraakbeweging.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de algemene ledenvergadering, de kerngroep, (fraktie)raadswerkgroep en wijk- en werkgroepen; ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1984
Stukken betreffende de kraakbeweging (in Amsterdam), de Britse mijnstaking in 1984 en 1985, Joegoslavië en Roemenië en steunacties voor projecten in deze gebieden. Omschrijving door Jo van der Spek van het digitale materiaal: uitzendingen op Radio 100 op cassette 1986-1990; uitzendingen op Radio Pat...
Archives
Add to Favorites