Showing 1 - 20 of 45 for search: '', query time: 0.09s
Period 1948-1969
Correspondence of the Secretariat (mostly copies); proceedings, resolutions of the General Meeting and the Executive Committee; reports; circulars; bulletins and other stencilled documents and printed material.
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken 1959-1987; correspondentie 1956-1979; financiële stukken 1963-1992; loonboeken 1951-1966; stukken betreffende de aanvragen voor verpleging van diamantbewerkers 1965-1968, het Vacantie- en Feestdagenfonds voor de Diamantindustrie, de Stichting Wachtgeldfonds Diamantindustrie. Voor m...
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stuk...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; aantekeningen; jaarverslagen etc. afkomstig van het gewestelijk bestuur Utrecht van Humanitas.
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1946
Personal papers: some correspondence and personal documents 1888-1890 (-1925); some correspondence, notes and articles relating to the administration of the Familistère 1917-1922; correspondence, manuscripts, drafts, transcripts and other documents relating to publications on the Familistère and Jea...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de PvdA (PR, gew. A'dam), akties in A'dam, buurtgroepen Vondelpark/Concertgebouw-, 5 mei- comité, China en in het bijzonder het Centraal Comité voor Hulpverleening aan de Burgerbevolking van China 1936, 1938-1940, 1946-1951, Tsjechoslowakije 1948, de Tweede Wereldoorlog en het Ve...
Archives
Add to Favorites
Aanmeldingsformulieren deelnemers hulpteams (met rapporten over de deelnemers), dagrapporten, notulen, correspondentie ook met het buitenland, circulaires, ook internationaal; stukken betreffende het internationale kamp Nieuwerkerk 1954 (United Nations Association Camp).
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1997
Nieuwsbrief 1980-1995, deze bevat agenda's en notulen van vergaderingen alsmede bijlagen; besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen 1983-1991; correspondentie 1983-1991; stukken betreffende diverse commissies en werkgroepen van de VSAA 1981-1992; stukken betreffende de Vereniging Sociale Advokat...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen, correspondentie met binnen- en buitenlandse vredesgroepen en organisaties en particulieren, pamfletten, berichten, verslagen en andere stukken van binnen- en buitenlandse vredesorganisaties en groepen, van de OCV ook notulen van vergaderingen; correspondentie en andere stukken...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur inclusief bijlagen bij de agenda's zoals activiteitenplannen, beleidsnota's etc. 1990-2011; jaarverslagen 1986-2009; stukken betreffende de Algemene Ledenvergaderingen 2010-2012; statuten, inschrijving Kamer van Koophandel, stukken betreffende subsidies 1...
Archives
Add to Favorites
Statuten en huishoudelijke reglementen, notulen en vergaderstukken van bestuur, team-overleg en Elvas-raad, financiële overzichten, stukken betreffende de Evaluatiecommissie, algemene correspondentie, brievenboeken, gegevens betreffende actiegroepen; enige documentatie, waaronder Stakkerkrant en Elv...
Archives
Add to Favorites
Enige boekenlijsten, circulaires, cursussen, Mededeelingen van het Bellamy-Boekenfonds ca. 1935-1942.
Archives
Add to Favorites
Archief van Stichting KOM: notulen, werkverslagen, onderzoeken, verslagen van adviesgesprekken, agenda's, adressenboek, correspondentie, financiele stukken; archief van Eigen Werk, krant voor de Utrechtse werkbeweging: notulen van redactievergaderingen, verslagen, correspondentie, lay-outvellen, p...
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken 1974-1986; notulen met bijlagen van de werkgroep Uruguay Komitee 1979-1984, 1986; notulen van de Federatie van Uruguay Komitees 1978-1983; financiële stukken 1980-1986; jaarverslagen 1979-1980; stukken betreffende campagnes en manifestaties 1980-1983; aantekeningen 1979-1983; manus...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van de Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland 1974-1997.
Archives
Add to Favorites
Documents on/from Greenpeace (Thailand)
Archives
Add to Favorites
Verslag studiereis naar Brazilië in 1991.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, circulaires, jaarverslagen; stukken betreffende congressen en conferenties (ook internationaal), studiegroepen, werkgroepen; documentatie 1974-ca. 1988.
Archives
Add to Favorites
Stukken van de wereldwinkel Amstelveen en van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 1971-1980.
Archives
Add to Favorites