Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.05s
D'66 afdeling Amsterdam, 1966-1988: correspondentie, ledenlijsten, programma's, convocaten, knipsels etc. vanaf 1966; stukken verkiezingscampagnes, onder andere 1967; notulen en andere bestuursstukken 1986-1987; stukken werkgroep economische zaken en werkgelegenheid agglomeratie Amsterdam 1982-1987;...
Archives
Add to Favorites
Leefbaar Nederland knipselkrant 9 januari - 6 mei 2002
Archives
Add to Favorites
Ledenlijsten, lijst van abonnees op Jongeren en Democratie, financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen 1923-1932.
Archives
Add to Favorites
Period 2009-2017
Russian periodicals published in the Russian Federation between 1998-2016.
Archives
Add to Favorites
Period 1886-2008
Documentatie over Nederlandse politik.
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1940
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1934-1939; correspondentie 1933-1940; jaarverslagen; statuten, huishoudelijk reglement en rapportage van de commissie tot herziening der statuten 1933-1940; financiële kwartaal- en jaarstukken; stukken betreffende diverse manifestaties, o.a. de Willem de Zw...
Archives
Add to Favorites
Russian ephemera documents like pamphlets and leaflets published in the Russian Federation between 1993-2014.
Archives
Add to Favorites