Showing 1 - 3 of 3 for search: '', query time: 0.07s
Period 1927-1987
Het archief bevat voornamelijk naar onderwerp geordende dossiers met stukken opgemaakt of ontvangen in zijn functie van redacteur van Vrij Nederland, gemeenteraadslid en wethouder van Amsterdam en vooral als fractievoorzitter, onder andere betreffende (Europese) verkiezingen, kabinets(in)formaties,...
Archives
Add to Favorites
Period 1989-2012
Vergaderstukken en correspondentie van het Groen Progressief Overleg 1982-1989; vergaderstukken van het Voorlopig Bestuur, Partijbestuur en Dagelijks Bestuur van Groen Links 1989-1995; vergaderstukken van de Groen Linkse Raad 1990-1994; stukken betreffende congressen 1990-1994, werkgroepen en projec...
Archives
Add to Favorites
Period 1964-2006
Correspondentie; manuscripten van o.a. artikelen, toespraken en boeken, kopy voor Provo en de Kabouterkrant; kranteknipsels en artikelen van en over Van Duijn; stukken betreffende de Ban-de-Bom groep in Den Haag begin jaren zestig, Provo en de Kabouterbeweging, de Stadsboerderij Jordaan, de PPR Amst...
Archives
Add to Favorites