Showing 201 - 220 of 1,200,523 for search: '', query time: 9.42s
Period 1956-1971
Financiële stukken afkomstig van penningmeester ds. C.P. Hoekema.
Archives
Add to Favorites
Huishoudelijk reglement, oprichtingsakte en andere akten; notulen 1925-1939, jaarverslagen 1925-1934.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1927-1936, presentielijsten van de bestuursvergaderingen 1949-1958.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van bestuur en commissarissen en van de ledenvergaderingen 1943-1961.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1903-1910, 1912-1917, 1921-1959, van de ledenvergaderingen 1912-1916, van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1950-1960; van de vergaderingen van het Pensioenfonds 1924-1941.
Archives
Add to Favorites
Oprichtingsakten, statuten van de Handelskamer en haar fondsen, o.a. het Pensioenfonds 1914-1952; stukken betreffende de Algemene en de Buitengewone Algemene Vergaderingen 1954-1973. Archief van de Juridische Dienst en de afdeling Structuurzaken c. 1943-1973: stukken betreffende statuten, fusies e...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1910-1915.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1993
Correspondence with the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession and the Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), Buenos Aires, Argentina and others, mostly in photocopy 1978-1992; manuscripts of books, including `Paraguay: La Cárcel Olvidada, El País Exiliado...' and of articles...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1940
Notulen en correspondentie van de afdeling Almelo van de NVV/FNV 1969-1985 en de Almelose Bestuurdersbond (ABB) 1932-1940, 1945-1946, 1949-1971; enige stukken betreffende het eigen gebouw De Schipbeek 1956-1979 en financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1987
A small part of the collection consists of the records of Altinform, the larger part of documentation. Correspondence, minutes of meetings, monthly reports of activities, financial documents and documents concerning staff members 1973-1987; copies of Altinform Persoverzicht; clippings, mainly from F...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1945-1974, presentielijsten 1955-1975 en jaarverslagen 1939, 1945-1959.
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1983
Notulen; correspondentie; steunlijsten; teksten van toespraken; logboeken; documentatie; verslagen van buurtvergaderingen; notulen en documentatie van het Landelijk Aktiekomitee en van de Vereniging Platform van democratische organisaties van buitenlandse arbeiders (1978) 1979-1983.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, lijsten van ingekomen gelden en geschenken, circulaires, aanvragen om steun, correspondentie, kwitanties, lijsten van prijzen; stukken verlotingscomité 1903-1904; kwitanties uitkeringen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de afdelingen A, B en G, en Amsterdam 1896-1941 (onvolledig), bevat ook enige ingekomen en kopieen van uitgaande brieven.
Archives
Add to Favorites
Period 1872-1963
Voornamelijk notulen van de algemene en bestuursvergaderingen en van de vergaderingen van de verschillende kinderbewaarplaatsen 1872-1959; correspondentie 1947-1961; financiele stukken 1921-1959. N.B. Zie publicatie "De Amsterdamse ver........" Kreche- project U.v.A., Sociologisch Instituut, M. Kr...
Archives
Add to Favorites
Statuten, stukken betreffende de oprichting en de gebouwen, jaarverslagen en notulen 1869-1918 (onvolledig), presentielijsten, notulen commissie statuutswijziging 1905-1907, financiële bescheiden; Aanvulling: notulen van het bestuur betreffende gebouw De Geelvinck 1915-1918.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1903
Notulen van bestuursvergaderingen 1902-1903, 1937-1941 en 1945-1979; stukken betreffende jaarvergaderingen en jaarverslagen 1945-1981; circulaires 1945-1978; stukken betreffende aangesloten afdelingen van bonden 1945-1979, bestuurdersbonden in Noord-Holland 1945-1981, NVV-propaganda en -kaderactivit...
Archives
Add to Favorites
Notulen, jaarverslagen, correspondentie; stukken van de plaatselijke commissie Draagt Elkanders Lasten (tuberculose-bestrijding) en het plaatselijk Overlegorgaan der Vakcentralen; archief van het CNV-district Noord-Holland met onder andere Overlegorgaan Noord-Holland en correspondentie met afdelin...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; financiële stukken; pamfletten; nieuwsbrieven 1985-1987; stukken betreffende scholierenstaking tegen kruisraketten 1985.
Archives
Add to Favorites