Showing 181 - 200 of 1,200,326 for search: '', query time: 0.15s
Notulen; jaarverslagen en bestuurscorrespondentie 1980-1983.
Archives
Add to Favorites
Stukken voornamelijk betreffende de Socialistische Jeugd 1968, Politeia 1968-1969, de PSP afdeling Amsterdam Centrum 1971, PSP conferenties parlementaire-buitenparlementaire actie 1968-1969, het congres Links Nederland 1969. Verslag door Hans Metz van en andere stukken betreffende de klimaattop in...
Archives
Add to Favorites
Part of his papers (originally part of the Rocker papers; correspondence with Max and Emilie Baginski 1918-1937, Richard Baginski 1898-1920, H. Bauer [1892], 1926-1927, Emil and Emily Koeppel (Keppel) 1889-1929, A. Prinz 1885-1891, Alfred Sanftleben 1929-1945, members of his family and others; some...
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1934
Dossiers met documentatie over de SDAP 1931-1932, De Socialist, de OSP en de OSP afdeling Haarlem 1932-1934; enkele stukken betreffende de Vrijdenkers Radio Omroep 1946, 1959, de Bond van Gepensioneerden bij de Nederlandse Spoor- en Tramwegen (betreffende acties voor verhoging van pensioen) 1960-197...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, lezingen, cursussen, artikelen, manuscripten, rapporten, etc. voornamelijk over de verpleegstersopleiding en de positie van de verpleegsters; dossiers over studiereizen in het buitenland en congressen, Stichting Voorlichtingsdienst van de Algemene Psychiatrische Inrichtingen (Algeme...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1907
Notulen van de vergaderingen op Westerbro 1903-1907, met voorgeschiedenis door M. Meyboom en huishoudelijk reglement; verslag van bijeenkomst op Westerbro 4.8.1918; brief van Y.P. Posthumus 1903; twee artikelen van M. Meyboom in Opwaarts 18.5.1917 en Eenheid 24.11.1917; ongepubliceerd artikel over F...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1969
Correspondentie 1919-1968, met Henriette Laman Trip-de Beaufort 1922-1934, 1960, Bart de Ligt 1919, 1922-1924, 1934, Henriette Roland Holst 1920, 1922 en anderen; ingekomen brieven van familieleden 1919-1925, 1928, 1934, 1948; brieven (fotokopiën) van Jo Meijer vanuit de gevangenis 1917-1918; condol...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1945
Persoonlijke stukken betreffende de positie van de joden in het algemeen en de familie Meyers in het bijzonder 1940-1944; correspondentie betreffende het rechtsherstel 1945; stukken betreffende technische onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Manuscript van de studies 'Welvaart en schuld in de drie Noordelijke districten van het Preanger regentschap Garoet' en 'Deux systèmes surannées de travail pour indigènes aux Indes orientales néerlandaises (travail obligatoire (heerendienst) et sanction pénale)'; brochures over Indonesië en Renkum....
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Max Beer 1929-1940; a letter to J. Ramsay MacDonald, with a reply 1931; a letter from R.H. Tawney 1943.
Archives
Add to Favorites
Stukken Steunfonds voor de slachtoffers van principieel en daadwerkelijk anti-militarisme: reglement met correspondentie over wijziging, jaarverslagen en financiële stukken 1924-1927; correspondentie met voorzitter J. Keuken 1925; brieven van Paul Birjukoff (2x) 1919, 1925 en aantekeningen van L. va...
Archives
Add to Favorites
Period 1933-1995
Proceedings of and other documents relating to world congresses 1890, 1949-1995, meetings of the Executive Committee 1934, 1949-1951, 1959, 1961-1995, the Presidium, the Bureau and other meetings of MIF officials 1950-1995; circulars issued by the secretariat 1956-1986; correspondence book 1968-1979...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Wereld Vredes Raad en de Nederlandse Vredes Raad 1952-1967; conferentiestukken Wereld Vredes Raad 1956, 1958, 1965; stukken betreffende Nationaal Vredescongres 1962, Nieuw-Guinea-politiek 1962.
Archives
Add to Favorites
Onvoltooid, niet uitgegeven manuscript 'Amsterdam in de eerste helft van de Twintigste eeuw'.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1936
Part of his papers. Correspondence with Angelica Balabanoff 1932, 1947-1955, Giuseppe Berti 1934, 1937, Errico Malatesta 1914, 1921, Pia Misefari-Zanolli 1918-1919, 1931-1933, Antonietta Zanolli 1918; official documents on his expulsion from Switzerland in 1918 and his stay in that country in 1929,...
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapsbewijzen vakbond, stukken betreffende het Plan van de Arbeid en stukken betreffende de Ned. Soc. Werkgemeenschap, documentatie 1923-1951.
Archives
Add to Favorites
Collection of printed and processed documents of the Contact Office and its predecessors relating to meetings of the International Trade Union Committee for the Ruhr 1949-1950 and to meetings of the Trade Union Committees of Fifteen and Twenty-One and its Executive Committee, later called the Contac...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts of 'How shall we live then', 'As to bribing excellence', 'Why I am a Communist' n.d.; [c. 1896].
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk notulen 1912-1984, vanaf 1967 ook vergaderstukken (1968 en 1971 ontbreken); uitspraken van het CNV 1974-1984; verder onder meer notulen van de werkcommissie en het DB van de Centrale voor Werklozenzorg 1935-1940; dossiers K. Kruithof 1930 en afscheid van K. Kruithof als voorzitter 1935...
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken van de districtsbestuurder, van CNV-subdistrictsraad NO-Overijssel 1978-1984 en van CNV-districtsraad Overijssel 1981-1984; stukken betreffende subdistricten Twente, NO-, NW-, West- en ZW-Overijssel 1979-1985, Christelijke Besturenbonden,...
Archives
Add to Favorites