Showing 1 - 20 of 425 for search: '', query time: 0.09s
Collection of documents on Japan.
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1940
Het archief bestaat uit de volgende delen. Stukken retour ontvangen uit Moskou: notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van, correspondentie en andere stukken betreffende de Unua Amsterdama Societo Esperantista (Eerste Amsterdamsche Esperantisten Vereeniging) 1914-1938; correspondentie en an...
Archives
Add to Favorites
Collection of Red Books donated by Theo van Mourik.
Archives
Add to Favorites
Notulenschriften van de Bond van Arbeiders-Esperantisten FLE, afdeling Den Haag 1935-1936 en afdeling Enschede 1955-1961; teksten van liedjes in het Esperanto; circulaires van de FLE, Amsterdam 1950-1971; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1986-1989
NGO Manager and University Teacher; as student interested in the developments in the Philippines, started as activist c.q. researcher and developed as a manager of complex social, economic and justice programs for regional divisions of NGOs in Asia and the Pacific; teaches at a university in the USA...
Archives
Add to Favorites
Documentatie betreffende talen, taalpolitiek en taalstrijd, landen en volken, minderheidsgroeperingen, culturele overheersing en onafhankelijkheidsbewegingen (veel stukken zijn geschreven in het esperanto) 1960-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2000
Papers of a French anarchist, active in the Organization Révolutionnaire Anarchiste (ORA).
Archives
Add to Favorites
1991.
Books and Brochures
Add to Favorites
Books and Brochures
Add to Favorites
Flamo, J
1932.
Books and Brochures
Add to Favorites
Mihajlov, N
1931.
Books and Brochures
Add to Favorites
1931.
Books and Brochures
Add to Favorites