Showing 1 - 20 of 843 for search: '', query time: 0.14s
Notulenboek van de ledenvergaderingen, bevat ook jaarverslagen 1911-1914.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1985
A collection of letters, stencilled and printed articles, mainly received and dispatched in his capacity of professor of International Labor Affairs at the Roosevelt University, Chicago, and professor of Industrial Relations at the Institute of Labor and Industrial Relations, University of Illinois,...
Archives
Add to Favorites
De stukken zijn gedeeltelijk afkomstig van de penningmeester J.M. Berkmans en omvatten voornamelijk correspondentie, circulaires van het hoofdbestuur van de CBT (ook financiële verslagen en stukken over de algemene vergadering), financiële bescheiden en stukken betreffende de ledenadministratie, wer...
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1986
Stukken afkomstig van J. Brendel: stukken betreffende de Bedrijfsledengroep (contactcommissie) 1946-1965. Stukken afkomstig van J.G. Baljon: stukken betreffende de Ondernemingsraad 1965-1986, cursussen bedrijfseconomie en belastingcursussen, pamfletten, documentatie en enige persoonlijke stukken, o...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV en de behandeling hiervan in de Eerste en Tweede Kamer 1935-1939. Aanvulling 2011: overdrukken van artikelen van Van der Waerden met opdrachten van de schrijver z.j.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende cursussen van het NVV voor vrouwen en werkgroepen en conferenties van vrouwengroepen binnen de ABVA 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1989
CLAT-Nederland was de vereniging voor solidariteit met de Latijns-Amerikaanse arbeiders- en boerenbeweging. Ze steunden vakbonden, boerenorganisaties en coöperaties in Midden- en Latijns-Amerika. Ze deden aan voorlichting, beleidsbeïnvloeding, acties en fondswerving.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1998
Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur, Bondsbestuur en Bondsraad 1980-1997; stukken betreffende congressen 1980-1998; jaarverslagen 1980-1998; stukken betreffende de interne organisatie, financiën, personeel, leden en kaderleden, rayons en afdelingen; stukken over scholing en vorming, conferenti...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1937-1940, 1945-1976.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Vereniging van Werknemers in Bank- en Verzekeringsbedrijf en Administratieve Kantoren (BVA) 1969-1978; Bedrijfsgroep Commerciéle Verzekering van de BVA 1955-1977; Federatie van Handels- en Kantoorbediendenverenigingen in Nederland 1964-1980; plaatselijke centrale Diemen van he...
Archives
Add to Favorites
NBHP afdeling 's-Gravenhage: notulen 1939-1940, 1945-1954, agenda's, presentielijsten; verslagen van de vergaderingen van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden 1919, commissie uit de werkgevers-organisaties en het landelijk Salaris-Comite 1919 en de Horecaf met werknemersorganisaties 1920...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1997
Notulen, correspondentie met districten, afdelingen en groepen, stukken van diverse adviescommissies (onder andere Vrouwenbelangen, Jongerenzaken), stukken betreffende scholing en vorming, enquêtes kaderfuncties; commissie Internationale Aangelegenheden; stukken SER en Sociale Verzekeringsraad, Verb...
Archives
Add to Favorites
Majoor Sandesh (official periodical) and other important documents of the Textile Labour Association (TLA).
Archives
Online content
Add to Favorites
Extensive correspondence with many anarcho-syndicalists in France and abroad, from 1944 until 1984, including a.o. Ginés Alonso, Ramón Álvarez, José Berruezo Romera, Jacinto Borrás, Juan Ferrer, Lola Iturbe, Ramón Liarte, Bernardo Merino, Juan Manuel Molina, Helenio Molina, Manuel Rico, and Pastor S...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2005
The Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticas e Similares de São Paulo (Chemical Workers Trade Union of São Paulo), founded in the traditional São Paulo district of Brás in 1933, represents the interests of the labourers in the chemical and pharmaceuti...
Archives
Add to Favorites
Jaarverslag 1968; kasboeken 1948-1971; andere financiële stukken 1947-1972.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Malta.
Archives
Add to Favorites
Statuten en huishoudelijk reglementen 1919-1989; stukken betreffende Algemene Vergaderingen 1920-1991; jaarverslagen 1921-1926, financiële stukken 1923-1926; promotiemateriaal 1952-1989; stukken betreffende bondsdagen 1962-1974; stukken betreffende vergaderingen van het Hoofdbestuur 1985-1986; stukk...
Archives
Add to Favorites
Documentatie en enig archief o.a. over Vervoersbond(en) NKV/FNV 1946-1998.
Archives
Add to Favorites