Showing 1 - 20 of 96 for search: '', query time: 0.15s
Period 1969-1989
CLAT-Nederland was de vereniging voor solidariteit met de Latijns-Amerikaanse arbeiders- en boerenbeweging. Ze steunden vakbonden, boerenorganisaties en coöperaties in Midden- en Latijns-Amerika. Ze deden aan voorlichting, beleidsbeïnvloeding, acties en fondswerving.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1998
Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur, Bondsbestuur en Bondsraad 1980-1997; stukken betreffende congressen 1980-1998; jaarverslagen 1980-1998; stukken betreffende de interne organisatie, financiën, personeel, leden en kaderleden, rayons en afdelingen; stukken over scholing en vorming, conferenti...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1997
Notulen, correspondentie met districten, afdelingen en groepen, stukken van diverse adviescommissies (onder andere Vrouwenbelangen, Jongerenzaken), stukken betreffende scholing en vorming, enquêtes kaderfuncties; commissie Internationale Aangelegenheden; stukken SER en Sociale Verzekeringsraad, Verb...
Archives
Add to Favorites
Correspondence, typescripts, articles and other documents concerning the Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) 1965-1968, the Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in Marburg 1965-1970, the Vietnam War 1968-1971, his dissertation on the sociology of the Turkish revolution 1969-1...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, lijsten van ingekomen gelden en geschenken, circulaires, aanvragen om steun, correspondentie, kwitanties, lijsten van prijzen; stukken verlotingscomité 1903-1904; kwitanties uitkeringen.
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging', onder meer betreffende het NAS en stakingen, waaronder de transportarbeidersstaking 1920.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Stork-Wärtsilä Diesel (SWD) te Amsterdam en in het bijzonder de Vestigings-Overleg Commissie en de sluiting van de vestiging in Amsterdam 1985-1997; stukken betreffende de herstructurering van de Oostelijke Eilanden en het Oostelijk Havengebied te Amsterdam; stukken betreffende d...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de vakbeweging en het vakbondswerk onder jongeren 1978-1986; stukken betreffende de groep 'Kritische en Verontruste FNV-leden' 1982-1984; stukken betreffende acties bij Fokker 1982-1986; stukken betreffende acties tegen de plaatsing van kruisraketten 1981-1986; documentatie betre...
Archives
Add to Favorites
Documents relating to a civil uprising, including a general strike, in Sudan in March-April 1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1954-1986
Correspondentie; stukken betreffende Februaristaking 1941, de oorlog in Vietnam en het Israëlisch-Palestijnse conflict 1954-1986; in memoriam 1996.
Archives
Add to Favorites
Documents on trade unions, strikes and other aspects of the Russian workers' movement in the early 1990s 1989-1998.
Archives
Add to Favorites
Notulen vergaderingen Landelijk Propaganda Komitee november 1901, correspondentie, financiële verantwoording, adhesiebetuigingen, manifesten, knipsels.
Archives
Add to Favorites
Foxhol: verslagen van (veelal telefonische) vergaderingen en telefoongesprekken, aanwezigheidsschema's van de bezetters, muurkranten, adhesiebetuigingen, etc.; documentatie over het KSH-concern, Avebe en de bezettingen 1977-1981. Koog aan de Zaan: pers- en telexberichten, kopie van een logboek, kni...
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1990
De fotocollectie van LOSON/SAWO, met ruim 4800 foto's en 1000 dia's van (politieke en sociaal-economische acties in) Suriname en van de acties en andere activiteiten in en voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland van LOSON/SAWO in de jaren 1973-1990.
Archives
Add to Favorites
Collection of leaflets from the four main strike committees: the Coordination des Grevistes inter-Snecma, the Comité de Grève syndiqués-non syndiqués, the CGT-sections syndicales-Snecma Villaroche and the CFDT-section Snecma-Villaroche 1988.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Ruim 42.700 foto's van m.n. politieke en social-economische acties in Nederland en internationaal, alsmede (portret)foto's van personen, uit het fotoarchief van De Waarheid.
Archives
Add to Favorites
The Clean Clothes Campaign (CCC) is an international network organization to discuss and to improve the labour conditions of workers in low-wage countries. Most attention is paid to the clothing industry in various Asian countries.
Archives
Add to Favorites
Stukken van het bestuur van de bedrijfsledengroep: correspondentie, notulen van vergaderingen; stukken van de ondernemingsraad; CAO-stukken en stukken betreffende acties voor de arbeidsduurverkorting (ADV) 1958-1999.
Archives
Add to Favorites
Period 1955-1956
Dossiers afkomstig van Ph. van Praag, chef de bureau van de ACOP: correspondentie, verslagen, circulaires, knipsels, artikelen, rapporten en aantekeningen betreffende de stakingen.
Archives
Add to Favorites
Het SDAP-archief bestaat uit drie delen:. De periode 1894-1918: tot ca 1912 door mevrouw Adama van Scheltema geordend, vrij veel stukken aanwezig. De periode 1918-1940: geordend door de SDAP zelf volgens `bureau- ordening'; bij de Duitse inval in 1940 is het archiefgedeelte 1933-1940 vernietigd, w...
Archives
Online content
Add to Favorites