Showing 1 - 20 of 830 for search: '', query time: 16.15s
Diaries and notebooks 1932-1937; agendas 1947-1951, 1962, 1964; correspondence with her father Hüseyin Hüsnü İşmen, Sadun Aren, Turgut Kazan and others 1953-1997; documents concerning her occupation as plant pathologist by the Ministry of Agriculture 1940-1966; courses and stay in England and Canada...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1942
Personal documents, also of Gertrude Danneberg 1903-1943; correspondence with Adolf Schärf 1938-1939, and others; correspondence by Gertrude Danneberg with Louis Danneberg 1939-1946, Robert Danneberg 1934, 1938-1939 and n.d., Ferdi 1938-1939, Herbert Reiniger 1938, Adolf Schärf 1938-1948 and n.d., G...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1907-1942
Het archief valt in een aantal gedeelten uiteen:. Periode 1907-1912: enige stukken betreffende zijn gemeenteraadslidmaatschap in Zwolle en zijn voorzitterschap van de NV van Spoor- en Tramwegpersoneel; Periode 1913-1918: stukken betreffende zijn verblijf in Nederlands-Indië, voornamelijk betreff...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1918-1959
De collectie bestaat uit schenkingen van verschillende personen en instanties; zo werden vóór de oorlog van H. Rietstap archiefstukken van het hoofdbestuur en de afdeling Den Haag; veel materiaal werd vanaf ca. 1980 aan het IISG geschonken als resultaat van de activiteiten van de Stichting Onderzoek...
Archives
Add to Favorites
Period 1877-1930
Manuscripten, aantekeningen, correspondentie, verslagen e.d.; documentatie en een groot aantal onderwerpdossiers; een deel is later verzameld ten behoeve van zijn herinneringen door de laatste secretaris van Troelstra, H.B. Wiardi Beckman. Annex: dossiertje H. Uden Masman bevattende manuscript in...
Archives
Online content
Add to Favorites
De collectie 'Nederland, kleine archieven en losse stukken' bevat archivalia, te gering van omvang om als zelfstandig archief te worden beschouwd; lijst ingedeeld in 'personen' en 'organisaties'; voorbeelden van personen en organisaties waarover stukken te vinden zijn: Jan Appel, Hartog Bonn, Christ...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1887-1939
Omvangrijke rubriek Letterkunde en Toneel, waarin correspondentie en documentatie, evenals documenten van verenigingen die Van der Goes heeft helpen oprichten; correspondentie, waaronder ook twee kopieboeken 1887-1889 en 1891-1896, en documentatie over politieke gebeurtenissen en sociale toestanden;...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1908-1976
Het eigenlijke organisatiearchief 1908-1975 (1981): van de vooroorlogse stukken zijn alleen de notulen vanaf 1908 (tot 1981, met enige lacunes) bewaard gebleven, evenals de notulen van de gezamenlijke SDAP- en NVV-vergaderingen; de overige stukken zijn in de Tweede Wereldoorlog vernietigd; notulen e...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1979-2002
Archief van de Hoofdredactie van de Amsterdamse krant Het Parool.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Madagaskar
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Tunisia
Archives
Add to Favorites
Small collection of documents on Singapore
Archives
Add to Favorites
Period 1899-1917
Typed and handwritten manuscript of 'Vospominanija (memoirs) social-demokrata' (Воспоминания социал-демократа) 1899-1905 and handwritten manuscript of his 'Zapiski socialdemokrata' (Записки социал-демократа) 1906-1917, both published; handwritten manuscripts of articles; some letters 1912 (photocopi...
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1957
Correspondence with Emma Adler-Braun 1929-1933 and n.d., Friedrich Adler 1914, 1921, 1928-1934, 1945-1955, Angelica Balabanoff 1928, 1946-1956, Herta Gotthelf 1950-1951, Luise Kautsky 1933, 1944, Marie Kunert 1933-1951 and n.d., Otto Neurath 1934-1935, 1947-1948 and n.d., Ernst Papanek 1934,...
Archives
Add to Favorites
5151 stickers van diverse organisaties uit verschillende landen.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1939
171 glas-projectieplaatjes afkomstig uit het archief van de voormalige Arbeiderspers en het dagblad met beelden over de promotie van (en abonneewerving voor) beiden en andere sociaal-democratische organisaties in de jaren 1900-1940.
Archives
Online content
Add to Favorites
19 publications written by Hugo Sinzheimer
Archives
Add to Favorites
Period 1934-2002
Objectencollectie van de PvdA
Archives
Online content
Add to Favorites
Objecten met betrekking tot diverse politieke partijen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1908-1940
Correspondentie voornamelijk betreffende zijn publicaties en toespraken 1918-1939, vooral met Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse socialisten, o.a. Max Buset, August C. Mennicke, Alice Pels, August Rathmann, Henriette Roland Holst, Albert Thomas en August Wauters; dossiers over artikelen, toes...
Archives
Online content
Add to Favorites