Showing 1 - 20 of 283 for search: '', query time: 0.07s
Notulen; pamfletten; exemplaren van 'PSP Homo Nieuws' en 'Homobevrijding'; overige stukken 1978-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 2000-2001
38 audiocassettes waarvan 6 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met 29 oud-leden van Provo. De interviews zijn afgenomen door historicus Niek Pas voor zijn promotieonderzoek naar Provo, resulterend in zijn proefschrift (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003).
Archives
Add to Favorites
bevat brieven, foto's en dagboeken. De documenten gaan onder meer over zijn homoseksualiteit en zijn psychiatrische verleden. aanvulling 2019: Ordner "vanaf 1-1-99". Map met stukken Defensie. Ordner "5 Officiele Brieven". 1950-1990.
Archives
Add to Favorites
Opm.: zie ook OA 009, doos 26-28 NB In het algemeen bevatten de mappen per afdeling slechts enkele documenten.
Archives
Add to Favorites
Exemplaren en metalen cliché's van tijdschrift Vriendschap
Archives
Add to Favorites
Stukken van het Groningse schrijvers collectief Dorcas over hun lesbische pulproman in 4 delen "Wilde Rozen" (1979-81) en de naar het boek gemaakte musical "Wilde Rozen : Dé Musical" uit 2011. Dorcas is de naam van een kast die Hanneke Dantuma rond 1975 opsnorde ergens in een buurthuis in Oost-Gron...
Archives
Add to Favorites
Aanvulling 2016: Bestuursvergaderingen, 1993-1996. Algemene deelnemersvergadering, 1993-1996. Info, contracten, artistieke commissie, 1993-1997. Ledenlijsten, 1989-1996. Oprichtingsacte. Correspondentie buitenland, 1993-1996. USA-tournee, 1996. Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV), 1993-1995....
Archives
Add to Favorites
Aanvulling 2016: Notulen RF 1982-1989.
Archives
Add to Favorites