Showing 1 - 20 of 131 for search: '', query time: 0.17s
Photo collection of the CNT concerning the Social Revolution and Spanish Civil War.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven - Kamers van Koophandel Documentatie en publicaties betreffende Pruisische handelsrechtbanken; prijzen; verbetering van de scheepvaartweg naar de Lek; markthandel; makelaarsbenoeming; handelspolitiek van Nederland; Nederlands-Belgische...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1995
Notulen bestuursvergaderingen 1919-1941, 1945-1961, 1964-1995; notulen ledenvergaderingen 1922-1940, 1948-1995; correspondentie 1919-1959, 1988-1996; circulaires 1920-1941, 1946-1952; jaarverslagen 1929-1994; stukken betreffende stafvergaderingen Bentveld 1961-1980, jubilea 1951-1989, ledenadministr...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken; correspondentie; financiële administratie; werkgroep 'De Arme Kant van Nederland'; taakgroep 'Uitkeringsgerechtigden'; ook stukken van voorloper 'Stichting Oekumenische Kommissie Evangelie en Bedrijfsleven Amsterdam' (OKEBA).
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1953
Correspondentie en notulen van vergaderingen van de Plaatselijke Prijzencommissie waarin R. Steenbergen van de Christelijke Besturenbond afdeling Zwolle vertegenwoordigd was 1947-1953; agenda's en notulen van de vergaderingen van het Plaatselijk Comité NCRV, waarin R. Steenbergen van de Christelijke...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de dienstverbanden en overige betrokkenheid bij Vrij Nederland en Het Vrije Volk ; stukken betreffende zijn diverse publicaties over de Tweede Wereldoorlog, de Katholieke kerk en diverse West-Europese landen (Engeland, Frankrijk, Italië).
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; notulen van bestuursvergaderingen; stukken betreffende de door de stichting bestuurde islamitische basisscholen 1988-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1940
Notulen van dagelijks bestuurs-, leden- en algemene vergaderingen, jaarverslagen, presentielijsten 1935-1940, 1946-1964.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1991
NGO Manager and University Teacher; as student interested in the developments in the Philippines, started as activist c.q. researcher and developed as a manager of complex social, economic and justice programs for regional divisions of NGOs in Asia and the Pacific; teaches at a university in the USA...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1969
Het archief dat van verschillende bestuurders afkomstig is - echter voornamelijk van secretaris J.H. Scheps - bestaat uit twee gedeelten en een aantal afdelingsarchieven. Documentatiebureau PCWG 1946-1967: maandelijkse bulletin Persoverzichten van de PCWG over specifieke PCWG-aangelegenheden, de d...
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1895
Manuscripten van vertalingen door H. Polak en manuscripten `Het onmogelijke van het anarchisme'; enige correspondentie, onder andere betreffende De Nieuwe Tijd 1893-1895 en De Roskam en brieven van J. de Gruyter, H.H. van Kol, F.P. Oudens en M. Triebels; lidmaatschapskaarten; twee albums met familie...
Archives
Add to Favorites
Collection of videotapes, slides, negatives and audio cassettes on the region of Dersim in Eastern Turkey.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1960
Correspondentie (1929) 1945-1958, onder meer betreffende eerste Sociaal-Democratische Centrum; aantekeningen, lezingen, artikelen en manuscripten, onder meer `Mathematische grondslagen van de Joodse mystiek' (onvolledig); dossier (met correspondentie) Stichting Hollandsche Schouwburg 1946-1960, H. P...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met o.a. de Walther Rathenau Gesellschaft, de Rathenau-Nachlaßverwaltung en Maximilian Harden, typoscripten en andere stukken betreffende leven en werk van Walther Rathenau (1867-1922) 1917-1936; brief van Carl Mennicke betreffende het religieus socialisme en de drukke werkzaamheden...
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1906
Collection consisting of documents on congresses 1883, 1892, 1902-1906, 1925-1927, 1934-1937 and 1949-1959: convocations, reports, leaflets, clippings and other printed material; letters of support to the congress in Geneva 1902; documents on the revision of the Constitution at the congress of 1921;...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1974
Afdeling Groningen-Zuid: stukken van de Afdelingsnatuurhistorisch Secretaris en van het bestuurslid-zonder-functie 1958-1973; periodieken van NJN-districten, -werkgroepen en -afdelingen 1965-1973; circulaires en periodieken van de CJN 1971, 1973; publicaties van natuurbeschermingsorganisaties in Gro...
Archives
Add to Favorites
Gedenkalbum met handtekeningen ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 24 mei 1914, aangeboden door vrienden van De Dageraad, Nederlands Vrijdenkersfonds, Weezenkas en Aurora; (getypte) kopie van 'Familie-aantekeningen' door H.J. Uijldert.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, aantekeningen en andere stukken, o.a. betreffende het conflict naar aanleiding van het kernwapenrapport en het ontslag van Diekerhof, Sjaloom 1968-1975, Nieuw Links, de reorganisatie van de protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 1965-1966, PvdA 1966; dagboeken, solli...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken 1980-2001.
Archives
Add to Favorites
Correspondence, manuscripts, documentation and other documents relating to parish missions in France, Freethought and atheism in the USA, anarchism and french-american relations 1950-1990. The bulk of the archival materials relates to his career as a priest of the Congregation of the Sacred Hearts...
Archives
Add to Favorites