Showing 1 - 20 of 127 for search: '', query time: 1.06s
Notulen; correspondentie; documentatie; stukken betreffende de Werkgroep Kerken 1979-1992.
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken, correspondentie, financiële stukken, stukken betreffende de vredesweken, volkspetionnement 1985, Woensdrecht, verschillende acties, Betaald Antwoord, Stichting Y 3, het dagelijks bestuur, kerken, de werkgroepen, onder meer Theologische Bezinning, Militarisme en Internationale Zaken,...
Archives
Add to Favorites
Period 1864-1909
Voornamelijk correspondentie, dossiers betreffende predikantschap, De Amsterdammer, De Volksstem, artikelen, manuscripten, aantekeningen 1864-1909 (1960).
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1927
Deel van het archief van Frits Kuiper. Archiefje van de Broederschap in Christus, correspondentschap Amsterdam 1919-1922 en stukken betreffende een Christelijke Internationale 1919-1920; Paspoorten en stukken betreffende het opzetten van een kantine voor studenten in Kazan, correspondentie met en...
Archives
Add to Favorites
Circulaires en drukwerk van de Vereniging Woodbrookers in Holland (Barchembeweging) 1918-1954; teksten van liederen, circulaires en drukwerk van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs in Nederland 1924-1940; 'Berichten' van het Woodbrookers-Werkverband voor modern-religieuse bewustwording, g...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1964
Documentation used for an essay by R. Claeys concerning the opposition of the Jesuits in Spain under General Franco.
Archives
Add to Favorites
Documents on the emigration of a group of Duchobory to Canada: letters and telegrams received by Leopold Sulleržickij from various correspondents, including V.G. Čertkov, Lev N. Tolstoj and a few Duchobory; drafts and copies of letters and telegrams sent by Sullerzickij; other letters; notebooks and...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1969
Correspondentie 1919-1968, met Henriette Laman Trip-de Beaufort 1922-1934, 1960, Bart de Ligt 1919, 1922-1924, 1934, Henriette Roland Holst 1920, 1922 en anderen; ingekomen brieven van familieleden 1919-1925, 1928, 1934, 1948; brieven (fotokopiën) van Jo Meijer vanuit de gevangenis 1917-1918; condol...
Archives
Add to Favorites
Documents used as source for his discussion "Ploughshares into swords", Amsterdam, 1980, on the settlement policy of Israel; among others documents of Gush Emonim and transcriptions of interviews.
Archives
Add to Favorites
'Mededeelingen van den Centraal Bond', gestencild mededelingenblad (onvolledig) met register op onderwerp 1926-1932; circulaire betreffende de noden in Estland en Letland 1924; stukken betreffende een kwestie tussen het Landelijk Werkcomité Dr. Oskar Schabert en J.R. Slotemaker de Bruïne inzake het...
Archives
Add to Favorites
Brieven aan E.E. Gewin te De Bilt (U.), lid van het Centraal Bureau, over (de oprichting van) christelijke vak- en vooral jeugdorganisaties.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, aantekeningen en andere stukken, o.a. betreffende het conflict naar aanleiding van het kernwapenrapport en het ontslag van Diekerhof, Sjaloom 1968-1975, Nieuw Links, de reorganisatie van de protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 1965-1966, PvdA 1966; dagboeken, solli...
Archives
Add to Favorites
Plakboeken met artikelen van A.W. van Wijk (1852-1918), hervormd predikant te Zwolle, drankbestrijder en christen-socialist, en anderen vanaf 1882 met bibliografische en biografische gegevens verzameld door L.H. Frijling; knipsels en uittreksels betreffende theologische en cultuurhistorische onderwe...
Archives
Add to Favorites
Period 1835-1880
Voornamelijk stukken betreffende zijn studie over de Duitse criticus van het Nieuwe Testament Bruno Bauer: correspondentie, onder meer met Oskar Petersson, manuscripten, aantekeningen, kopieën van brieven van Bauer, artikelen van Bauer en andere documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1981
Stukken afkomstig van de voorzitter Johan S. Wijne: voornamelijk statuten en reglementen, notulen, ledenlijsten, correspondentie, notities, nota's en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1969
Het archief dat van verschillende bestuurders afkomstig is - echter voornamelijk van secretaris J.H. Scheps - bestaat uit twee gedeelten en een aantal afdelingsarchieven. Documentatiebureau PCWG 1946-1967: maandelijkse bulletin Persoverzichten van de PCWG over specifieke PCWG-aangelegenheden, d...
Archives
Add to Favorites
Stukken Nederlandsche Zionistenbond en Poale Zion Beholland ca. 1959-1969; stukken (ook notulen) PvdA en PvdA federatie Amsterdam (1966) 1967-1969; brochures en andere documentatie vanaf 1952.
Archives
Add to Favorites
Tot ca. 1902-1903 veel stukken aanwezig, daarna fragmenten; het archief bevat stukken betreffende de oprichting, notulen 1862-1902, verslagen 1844-1862, correspondentie, financiële stukken; de aanvulling, afkomstig van het Rijksarchief Utrecht (inv. nrs. 70-110), bevat notulen van de vergaderingen v...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1933-1955, met verslag van het zilveren jubileum 1936.
Archives
Add to Favorites
Period 1915-1918
Drie plakboeken, samengesteld door de secretaris, met artikelen, convocaten, verslagen van de vergaderingen en sprekerslijsten (1913) 1915-1918 (1920).
Archives
Add to Favorites