Showing 1 - 20 of 285 for search: '', query time: 0.21s
Cursussen Landelijk Scholingsbureau en Marx-instituut, circulaires van het PB der CPN eind jaren veertig en jaren vijftig; convocaten vergaderingen, circulaires en enige andere stukken afdeling Oosterpark; stukken (voornamelijk aantekeningen en knipsels) congressen CPN 1947, 1956, 1978 en 1980; dive...
Archives
Add to Favorites
Notulen, discussiestukken, verslagen en correspondentie van bestuur en werkgroepen, onder andere de werkgroep Buitenland, Vakbondsgroep, de Vormingsgroep, de Bladgroep (Veedee) en Onkruit; correspondentie (met notulen) met de regio's; verslagen van overleg tussen VD en het Ministerie van SZW; stukke...
Archives
Add to Favorites
Interne correspondentie en besluitenlijsten 1979-1982; ingekomen stukken van partijraadbestuur en PSP fraktie in de Provinciale Staten 1987-1988; ingekomen stukken 1979-1988; stukken betreffende afdeling Artis 1979-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1906-1986
Personal papers: correspondence 1906, 1920-1986, with Fenner Brockway 1968-1986, Doris Lessing 1976-1986, Sinclair Lewis n.d, Ottoline Morrell 1934, A. Sutherland Neill 1932-1944, George Bernard Shaw 1923-1950, G.P. Wells 1930-1935, H.G. Wells 1924-1936 and others; correspondence with family members...
Archives
Online content
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in United States of America.
Archives
Add to Favorites
Presentielijsten van jaarvergaderingen, circulaires en mededelingen van de kring Amsterdam van de NMOF 1929-1931. Aanv. 2016: correspondentie, documentatie en andere stukken betreffende de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie in relatie tot de Nederlandsche Vegetariërsbond 1924-1932.
Archives
Add to Favorites
Correspondence, press releases, reports and other documents 1989-1995. Document on the founding meeting [1988].
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met onder anderen Henriëtte Roland Holst, Kees Boeke, De Derde Weg, J.J. Buskes en anderen; manuscripten van artikelen en brochures; stukken betreffende Vredesbeweging De Derde Weg; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Japan.
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur 1992-2002; stukken betreffende de oprichting 1981; correspondentie en andere stukken betreffende de leerstoelen aan de universiteiten in Groningen en Utrecht 1982-2006; stukken betreffende het symposium 'Nieuwe wegen voor Vredeseducatie' op 5...
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1987
Stukken betreffende de anarchist Henk Eikeboom; typoscripten 1986-1987 en z.j.; documentatie betreffende Mobilisatie voor Vrede 1935-1936, de Internationale Anti-Militaristische Beweging, afdeling Nederland 1939. Plakboek met artikelen en drukproeven van Pszisko Jacobs 1965-1971.
Archives
Add to Favorites
Stukken over de oprichting en de Laatste Waarschuwing, discussies binnen de groep, financiën, vervolging van een van de drukkers en de inval bij Bluf!; logboeken met aantekeningen over telefoontjes, gesprekken, notulen, ideeën, plannen, etc.; geplaatste en afgekeurde artikelen; verspreidingslijsten...
Archives
Add to Favorites
Documents relating to the Walk for a Peaceful Future in the Middle East, including correspondence by Bela Bhatia, Aisling Byrne and Jean Drèze of the coordinating group 1992.
Archives
Add to Favorites
File on the foundation of Paco, consisting of correspondence, convocations and pamphlets 1921-1923; minutes and agenda of and some correspondence and notes concerning Triennial Conferences 1925-1986; minutes of and other documents concerning the Council 1926-1981 and the Executive Committee 1935, 19...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, telegrammen en aantekeningen van Uijekruijer tijdens zijn verblijf, mogelijk als correspondent voor een Duitstalig persbureau, ten tijde van de internationale socialistische conferentie in Stockholm in 1917, die ten doel had aan een vredesregeling bij te dragen 1917 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken betreffende IAMV afdeling Den Haag: notulen 1928-1934, presentielijst 1923-1934; financiële stukken 1926-1934, circulaires en correspondentie 1935-1936, stukken ontwikkelingswerk 1933-1934; het 9de dienstweigeringscongres 1932, comité van directe actie tegen oorlog 1932; een enk...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie bevat een grote collectie ansichtkaarten afkomstig uit diverse landen betreffende een rijk scala aan onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Period 1923-1946
Documents relating to the Internationale Verbindung der Sozialistischen Jugendorganisationen 1907-1918: circulars (partly copies), correspondence with member organizations in various countries, resolutions and reports; documents relating to the Arbeiter-Jugend-Internationale 1920-1924: correspondenc...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1928-1940
Jongeren Vredesactie: correspondentie, circulaires 1928-1930; stukken betreffende het 'Wereldcongres van Jongeren voor den Vrede' in Eerde, Nederland 17-26 augustus 1928. Studenten Vredesactie: correspondentie 1933-1939; S.V.A.-Nieuws 1932-1940.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk documentatie met ook enige correspondentie, vergaderstukken en circulaires 1977-1992, onder andere betreffende Dodewaard, paspoort / persoonsbewijs, Lauwersoog, Civiele Verdediging, Woensdrecht en IKV-kerngroep Heino.
Archives
Add to Favorites