Showing 1 - 20 of 48 for search: '', query time: 0.16s
Correspondentie, verslagen, notulen, nota's, notities, jaarverslagen en jaarrekeningen; stukken betreffende voorlichting, klachten, andere organisaties binnen de drugshulpverlening zoals de Jellinekkliniek en de GG en GD, politieke partijen, de gemeente Amsterdam, Junkiebonden en wijkposten, congres...
Archives
Add to Favorites
Period 1921-1974
Documentatie betreffende probleemgezinnen, daklozen, onaangepast gedrag, gemeentebeleid, herhuisvesting, hulpverleningsinstellingen, opbouwwerk bijzondere situaties; aantekeningen in het kader van een onderzoek naar asocialenbeleid (1907) 1921-1974.
Archives
Add to Favorites
Publications, periodicals and leaflets collected before and during the conferences of the UNCSTD and Forum Alternativ 1977-1980.
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken 1974-1986; notulen met bijlagen van de werkgroep Uruguay Komitee 1979-1984, 1986; notulen van de Federatie van Uruguay Komitees 1978-1983; financiële stukken 1980-1986; jaarverslagen 1979-1980; stukken betreffende campagnes en manifestaties 1980-1983; aantekeningen 1979-1983; manus...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen, correspondentie met binnen- en buitenlandse vredesgroepen en organisaties en particulieren, pamfletten, berichten, verslagen en andere stukken van binnen- en buitenlandse vredesorganisaties en groepen, van de OCV ook notulen van vergaderingen; correspondentie en andere stukken...
Archives
Add to Favorites
Verslag studiereis naar Brazilië in 1991.
Archives
Add to Favorites
Global non-governmental organization representing national and international organizations that seek to advance social welfare, social development and social justice.
Archives
Add to Favorites
Objecten (stempels, naamplaatjes) betreffende de gezondheidszorg in Nederland.
Archives
Add to Favorites
Archief van Stichting KOM: notulen, werkverslagen, onderzoeken, verslagen van adviesgesprekken, agenda's, adressenboek, correspondentie, financiele stukken; archief van Eigen Werk, krant voor de Utrechtse werkbeweging: notulen van redactievergaderingen, verslagen, correspondentie, lay-outvellen, pe...
Archives
Add to Favorites
Tot ca. 1902-1903 veel stukken aanwezig, daarna fragmenten; het archief bevat stukken betreffende de oprichting, notulen 1862-1902, verslagen 1844-1862, correspondentie, financiële stukken; de aanvulling, afkomstig van het Rijksarchief Utrecht (inv. nrs. 70-110), bevat notulen van de vergaderingen v...
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1935
Aanvankelijk predikant, later directeur van Ons Huis te Rotterdam en gemeenteraadslid voor de SDAP in Bussum en Rotterdam.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het landelijk overleg van de BWO en van de afdeling Groningen; correspondentie met de leden; stukken betreffende de gedetineerden-commissies van de diverse gevangenissen en rijkswerkinrichtingen met name in het noorden van het land.
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1946
Personal papers: some correspondence and personal documents 1888-1890 (-1925); some correspondence, notes and articles relating to the administration of the Familistère 1917-1922; correspondence, manuscripts, drafts, transcripts and other documents relating to publications on the Familistère and Jea...
Archives
Add to Favorites
'Mededeelingen van den Centraal Bond', gestencild mededelingenblad (onvolledig) met register op onderwerp 1926-1932; circulaire betreffende de noden in Estland en Letland 1924; stukken betreffende een kwestie tussen het Landelijk Werkcomité Dr. Oskar Schabert en J.R. Slotemaker de Bruïne inzake het...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, circulaires, jaarverslagen; stukken betreffende congressen en conferenties (ook internationaal), studiegroepen, werkgroepen; documentatie 1974-ca. 1988.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stu...
Archives
Add to Favorites
Statuten en huishoudelijke reglementen, notulen en vergaderstukken van bestuur, team-overleg en Elvas-raad, financiële overzichten, stukken betreffende de Evaluatiecommissie, algemene correspondentie, brievenboeken, gegevens betreffende actiegroepen; enige documentatie, waaronder Stakkerkrant en Elv...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van de Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland 1974-1997.
Archives
Add to Favorites
Stukken vanaf 1945: zakagenda's, weekrapporten, stukken betreffende scholing, ontwikkelingslanden, reizen naar Zuid-Amerika, Curacao, Singapore en Suriname; documentatie.
Archives
Add to Favorites