Showing 1 - 20 of 47 for search: '', query time: 0.1s
Verslag studiereis naar Brazilië in 1991.
Archives
Add to Favorites
Aanmeldingsformulieren deelnemers hulpteams (met rapporten over de deelnemers), dagrapporten, notulen, correspondentie ook met het buitenland, circulaires, ook internationaal; stukken betreffende het internationale kamp Nieuwerkerk 1954 (United Nations Association Camp).
Archives
Add to Favorites
Letters received from W.I. Fox 1847-1848, 1853 and letters from Thomas Cooper to Charles Kingsley 1856-1857.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1948-1969
Correspondence of the Secretariat (mostly copies); proceedings, resolutions of the General Meeting and the Executive Committee; reports; circulars; bulletins and other stencilled documents and printed material.
Archives
Add to Favorites
'Mededeelingen van den Centraal Bond', gestencild mededelingenblad (onvolledig) met register op onderwerp 1926-1932; circulaire betreffende de noden in Estland en Letland 1924; stukken betreffende een kwestie tussen het Landelijk Werkcomité Dr. Oskar Schabert en J.R. Slotemaker de Bruïne inzake het...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van A.A. Arends-Hoving: notulen, correspondentie, rapporten, verslagen en andere stukken betreffende de Federatie van S.O.S. Telefonische Hulpdiensten in Nederland en van de Telefonische Hulpdienst in Groningen en andere plaatselijke hulpdiensten in Nederland; notulen en andere stu...
Archives
Add to Favorites
Enige notulen; correspondentie, financiële stukken, bulletins; stukken van de subcommissie Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken 1959-1987; correspondentie 1956-1979; financiële stukken 1963-1992; loonboeken 1951-1966; stukken betreffende de aanvragen voor verpleging van diamantbewerkers 1965-1968, het Vacantie- en Feestdagenfonds voor de Diamantindustrie, de Stichting Wachtgeldfonds Diamantindustrie. Voor m...
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1946
Personal papers: some correspondence and personal documents 1888-1890 (-1925); some correspondence, notes and articles relating to the administration of the Familistère 1917-1922; correspondence, manuscripts, drafts, transcripts and other documents relating to publications on the Familistère and Jea...
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stu...
Archives
Add to Favorites
Tot ca. 1902-1903 veel stukken aanwezig, daarna fragmenten; het archief bevat stukken betreffende de oprichting, notulen 1862-1902, verslagen 1844-1862, correspondentie, financiële stukken; de aanvulling, afkomstig van het Rijksarchief Utrecht (inv. nrs. 70-110), bevat notulen van de vergaderingen v...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de PvdA (PR, gew. A'dam), akties in A'dam, buurtgroepen Vondelpark/Concertgebouw-, 5 mei- comité, China en in het bijzonder het Centraal Comité voor Hulpverleening aan de Burgerbevolking van China 1936, 1938-1940, 1946-1951, Tsjechoslowakije 1948, de Tweede Wereldoorlog en het Ve...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; aantekeningen; jaarverslagen etc. afkomstig van het gewestelijk bestuur Utrecht van Humanitas.
Archives
Add to Favorites
Documentatie over alternatieve hulpverlening, JAC, Release, jongeren, huisvesting, drugs, jeugdtoerisme, kinderbescherming, welzijnswerk. Dit archief behoort tot de Collectie Sociale Documentatie (CSDVRZ103), ook wel Centrum voor Sociale Documentatie (CSD). De persoons- en organisatienamen die in...
Archives
Add to Favorites
Stukken van de wereldwinkel Amstelveen en van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 1971-1980.
Archives
Add to Favorites
Period ca. 1920-1994
Objecten (stempels, naamplaatjes) betreffende de gezondheidszorg in Nederland
Archives
Add to Favorites
Enige boekenlijsten, circulaires, cursussen, Mededeelingen van het Bellamy-Boekenfonds ca. 1935-1942.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen, correspondentie met binnen- en buitenlandse vredesgroepen en organisaties en particulieren, pamfletten, berichten, verslagen en andere stukken van binnen- en buitenlandse vredesorganisaties en groepen, van de OCV ook notulen van vergaderingen; correspondentie en andere stukken...
Archives
Add to Favorites
Archief van Stichting KOM: notulen, werkverslagen, onderzoeken, verslagen van adviesgesprekken, agenda's, adressenboek, correspondentie, financiele stukken; archief van Eigen Werk, krant voor de Utrechtse werkbeweging: notulen van redactievergaderingen, verslagen, correspondentie, lay-outvellen, p...
Archives
Add to Favorites
Statuten en huishoudelijke reglementen, notulen en vergaderstukken van bestuur, team-overleg en Elvas-raad, financiële overzichten, stukken betreffende de Evaluatiecommissie, algemene correspondentie, brievenboeken, gegevens betreffende actiegroepen; enige documentatie, waaronder Stakkerkrant en Elv...
Archives
Add to Favorites