Showing 1 - 20 of 184 for search: '', query time: 0.14s
Collection of booklets, brochures, reports from social movements, NGOs (and some government offices) on social issues in Thailand, covering the period 1980-2016.
Archives
Add to Favorites
Typescript van zijn memoires ca. 1954.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, verslagen, notulen, nota's, notities, jaarverslagen en jaarrekeningen; stukken betreffende voorlichting, klachten, andere organisaties binnen de drugshulpverlening zoals de Jellinekkliniek en de GG en GD, politieke partijen, de gemeente Amsterdam, Junkiebonden en wijkposten, congres...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1952
Stukken afkomstig van Dik van den Haak en Nannie van den Haak-Bleeker betreffende: de Jeugdbond voor Onthouding, afdeling Haarlem 1944-1946; de Vrije Jeugdbeweging, afdeling Haarlem 1945-1952; de reünie-bijeenkomst van de Vrije Jeugd Beweging op 15-16 september 1984 in Oldebroek 1983-1985; correspon...
Archives
Add to Favorites
Jaar-, werk- en beleidsplannen; stukken betreffende de ontwikkeling van en verslaglegging over de diverse projecten, zoals het opvoedingsondersteuningsexperiment 'Op-Stap', van de stichting 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1937-1980, reglement, jaarverslagen 1962-1963,1966-1980, correspondentie en brievenboeken, financiele stukken, onder andere betreffende Blauwe Weekcollectes en subsidies.
Archives
Add to Favorites
Period 1911-2013
De Nederlandsche (Nederlandse) Vegetariërsbond behartigt de belangen van vegetariërs en staat voor een gezonde natuurlijke leefwijze.
Archives
Add to Favorites
Period 1941-2007
Notulen bestuur van NV en ANDO 1947-1965; huishoudelijke vergaderingen van NV en ANDO 1949-1963; kasboeken 1954-1972; kasstukken 1956-1958, 1965-1975; voornamelijk ANDO afdeling Amsterdam-Noord. Aanvulling 2013: verenigingsverslagen / beschrijvingsbrieven van de ANDO over 1963-2003; landelijke werk...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken Nota's voor wijn en doktersrekeningen voor de weduwe van Dirk Ennema te Hoorn, hs en gedrukt 1784-1798. Bijzondere Collecties 565.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen College-dictaat van prof. Kluit betreffende de "Statistiek of Staathuishoudkunde" (geschiedenis, economie en geografie) van Nederland van 1500 tot circa 1800 met de onderdelen I De natuurlijke gesteldheid...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van initiatiefnemer J. Mantel: verslagen, correspondentie, contacten met politieke partijen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties, verslagen en andere stukken van congressen in Arnhem 1980, Ede 1982 en het WAO-Tribunaal in Ede 1983, persberichten, uitgaven en andere stukken...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2002
Statuten, jaarverslagen en werkplannen van het Steunpunt 1986-1999; stukken betreffende de woonwagenwet 1973-2002; correspondentie, adviesrapporten, bezwaarschriften en andere stukken betreffende de ontwikkeling, inrichting, beheer een leefomstandigheden van woonwagenstandplaatsen in Zuid-Holland 19...
Archives
Add to Favorites
Dozen 1 t/m 38 bevatten verslagen, correspondenties en overige vergaderstukken per periode van vier á zes maanden. Op de rug der dozen staat de exacte periode aangegeven. Aanvulling 2016: Onderzoeksopzet, knipsels en data behorende bij het rapport: Seksualiteit in Nederland / Gertjan van Zessen &am...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, steunlijsten, lijsten van kinderen, transporten en huisvesting en pamfletten 1920-1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1996
Notulen van het El Salvador Komitee Nederland (ESKN) 1981-1986, het MKES 1984-1992, Yamilet 1992-1996 en andere El Salvador groepen; stukken betreffende NCO-subsidie-aanvragen en fondswerving 1981-1996, de verzending van medicamenten 1985-1996, contacten met organisaties in El Salvador 1981-1996, Ni...
Archives
Add to Favorites
Period 1996-2010
Susan George has been one of the leading voices in the anti-globalisation movement since the 1980s. This library contains the material she used for her work as activist, writer, consultant, and public speaker; and many of her own publications and interviews.
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1987
Notulen en andere vergaderstukken, statuten en huishoudelijke reglementen, ledenlijsten, jaarverslagen, correspondentie, financiële stukken; stukken van de verschillende secties, onder andere Nederlandse Vereniging voor de Jeugdgezondheidszorg, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneesk...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken Sectie Zorg.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende o.a. kernenergie, zonne-energie, de UNCED conferentie die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden, het openbaar vervoer in Amsterdam, psychiatrie, de mannenbeweging, en de buurt- en kraakbeweging in Amsterdam.
Archives
Add to Favorites