Showing 1 - 20 of 81 for search: '', query time: 0.16s
Documents made up by the Prime Minister's Office, the Department of Defense, the Department of Foreign Affairs, the Department of State and the Gendarmerie relating to parliamentary elections 1947, rise and fall of Iranian cabinets, political parties and politicians of Iran, trade unions; Iranian im...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1933
Voornamelijk notulen van de ledenvergaderingen 1919-1931, enkele jaarverslagen, ledenlijsten 1917-1931, correspondentie 1928-1933, verslagen (door de afgevaardigden van Terneuzen) van de partijcongressen 1925 en 1930, stukken betreffende verkiezingen. SDVC Terneuzen: jaarverslag 1932-1933. Gewest...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: K. Verzamelingen Persoonlijke papieren van A.Th. Hartkamp (1848-1924). Zie ook Peter Boorsma, Collectie Hartkamp. Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de Nederlandse economie en samenleving 1800-1924, Amsterdam 1990, xiii-xxi en de inventarissen, genoemd in Boor...
Archives
Add to Favorites
Collection of interviews with fourty persons, held in 2008, on memories to Mendiola Street in Manilla, Philippines. This street near the presidential palace was often the scene of confrontations with the state.
Archives
Add to Favorites
Period 1997-2005
Collection of documents on Pakistan.
Archives
Add to Favorites
Period 1887-1939
Omvangrijke rubriek Letterkunde en Toneel, waarin correspondentie en documentatie, evenals documenten van verenigingen die Van der Goes heeft helpen oprichten; correspondentie, waaronder ook twee kopieboeken 1887-1889 en 1891-1896, en documentatie over politieke gebeurtenissen en sociale toestanden;...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1985-1991
NGO Manager and University Teacher; as student interested in the developments in the Philippines, started as activist c.q. researcher and developed as a manager of complex social, economic and justice programs for regional divisions of NGOs in Asia and the Pacific; teaches at a university in the USA...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie bevat een grote collectie ansichtkaarten afkomstig uit diverse landen betreffende een rijk scala aan onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Anarchist, anti-fascist, democratic and left-wing leaflets, periodicals and other publications from St. Petersburg and other cities and regions within the Russian Federation, as well as from other former republics of the Soviet Union; documents on the activities of the St. Petersburg branch of the D...
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Greece.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de vergaderingen van het algemeen bestuur, de landelijke congressen en verkiezingscampagnes en publiciteit; correspondentie; stukken betreffende secretariaat en ledenadministratie; stukken betreffende afdelingen en zetelhoudersoverleg; stukken betreffende waterschapsverkiezingen;...
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1966
Algemene correspondentie; plakboek met partijherinneringen, aantekeningen, pamfletten en enige brieven; stukken betreffende de Commissie tot bestudering van het politiek systeem der sociaal-democratie onder voorzitterschap van P.J. Troelstra 1920-1923; herziening Gemeentewet 1928-1931, beëindiging r...
Archives
Add to Favorites
Collection of VCDs/DVDs (mostly) on the Red Shirt movement in Thailand: registrations of speeches, songs, concerts, seminars, rallies and manifestations, Pheu Thai Party election campaigns 2010-2012.
Archives
Add to Favorites
Manuscript over de geschiedenis van de kiesrechtstrijd, uittreksel Bymholt, gedrukte stukken betreffende de verkiezingen 1891-1920.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Afghanistan.
Archives
Add to Favorites
Progressief Hilversum: statuten, presentielijsten van vergaderingen, enige notulen en beleidsnota's, jaaroverzichten, correspondentie; stukken betreffende de ledenadministratie, verkiezingen, werkgroepen en het conflict en de afsplitsing in 1979; documentatie; Gemeenteraadsfractie: notulen 1974-197...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-2004
Stukken betreffende opleiding, inkomen en woning 1962-1985, activiteiten in het onderwijs 1980-1989 en activiteiten voor KVP en DS'70 1954-1980; notulen van vergaderingen van de CP 1980-1984; stukken betreffende financiën, propaganda, publiciteit en verkiezingen 1980-1984, processen en de afhandelin...
Archives
Add to Favorites
Personal documents including some official records, contracts with publishing houses and financial documents; correspondence with Simon Alapin 1916-1921, Lujo Brentano 1912-1914, Friedrich Otto Hertz 1899-1903, Karl Höchberg 1878-1884, Franz Mehring 1889-1914, the editorial staff of Vorwärts 1903-...
Archives
Online content
Add to Favorites
T-shirts, keychains, caps, flag and a set of DVDs.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de commissie van bestuur en de buitengewone vergaderingen 1888-1891.
Archives
Online content
Add to Favorites