Showing 1 - 20 of 327 for search: '', query time: 0.14s
Collection of booklets, brochures, reports from social movements, NGOs (and some government offices) on social issues in Thailand, covering the period 1980-2016.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1988
Manuscripten c. 1965-1975, correspondentie 1964-1981, vooral met betrekking tot publikaties; stukken betreffende de School voor de Journalistiek 1966-1972, de Culturele Raad Noord-Holland 1970-1979 en overige aktiviteiten; knipsels van zijn artikelen en overige documentatie 1959-2000. Het deel van h...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Instructieboeken rekenen, boekhouden en handel Instructieboek handelsrekenen. Bijzondere Collecties 361.
Archives
Add to Favorites
Paspoort, correspondentie met familie 1913, 1919, 1921, 1953-1954, 1967; dagboek zomervakantie Java 1938; correspondentie met Soedjatmoko 1970, 1976; krantenknipsels betreffende Maria Francken; gestencild linetyposcript over Japanse dagboeken.
Archives
Add to Favorites
Internal documents concerning the Política Obrera 1977-1981; documents concerning the economical situation in Argentina; educational materials for students of the University of Buenos Aires 1979-1980.
Archives
Add to Favorites
Period 1906-1986
Personal papers: correspondence 1906, 1920-1986, with Fenner Brockway 1968-1986, Doris Lessing 1976-1986, Sinclair Lewis n.d, Ottoline Morrell 1934, A. Sutherland Neill 1932-1944, George Bernard Shaw 1923-1950, G.P. Wells 1930-1935, H.G. Wells 1924-1936 and others; correspondence with family members...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1976-1977
Stukken afkomstig van een van de oprichters Eric Wiersma; bevat onder andere ook stukken over de Christelijke Pedagogische Akademie de Klokkenberg te Nijmegen; de Hervormde Pedagogische Akademie te Amsterdam en het Landelijk Overleg in het Hoger Beroepsonderwijs.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, Homostudies leesmap 1989-1991. Studentenlijsten 1993-2008. Onderwijsaankondigen en brochures 1987-2000. Studievak Polymorphology 1993. Rapporten en diversen 1980-1990.
Archives
Add to Favorites
Notulen, agenda's, statuten, correspondentie en overige stukken van de Juridische Faculteit der Amsterdamse Studenten en de Kritiese Juristen uit het archief van Frans Panholzer 1977-1979.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, circulaires betreffende uitgaven, recensies 1955-1972.
Archives
Add to Favorites
Period 1894-1950
Correspondentie 1909-1948; aanstellingsbrieven en legitimatiebewijzen 1894-1939; manuscripten en schriften met aantekeningen betreffende arbeidsrecht, staathuishoudkunde, de vakbeweging, wijsbegeerte, Coornhert en andere onderwerpen z.j.; brief van Henri Polak 1930; correspondentie betreffende de br...
Archives
Add to Favorites
Jaar-, werk- en beleidsplannen; stukken betreffende de ontwikkeling van en verslaglegging over de diverse projecten, zoals het opvoedingsondersteuningsexperiment 'Op-Stap', van de stichting 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het buurtopbouwwerk en de CPN -afdeling in de Oosterparkbuurt in Amsterdam 1975-1984; stukken betreffende onderzoeken tijdens zijn studie sociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam .
Archives
Add to Favorites
Material collected by Alfred Sanftleben in connection with the publication of `Utopie und Experiment'. Unpublished handwritten manuscript of `Socialismo Pratico' by G. Rossi; one letter from G. Rossi to Alfred Sanftleben 1896; copy of printed preface to `Utopie und Experiment' by A. Sanftleben; some...
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur 1992-2002; stukken betreffende de oprichting 1981; correspondentie en andere stukken betreffende de leerstoelen aan de universiteiten in Groningen en Utrecht 1982-2006; stukken betreffende het symposium 'Nieuwe wegen voor Vredeseducatie' op 5...
Archives
Add to Favorites
Period 1832-1880
Part of his papers: correspondence partly also by his second wife Agnes Ruge with relatives including his wife's parents Caroline and Gustav Nietzsche 1843-1859, his son Hermann Arnold Ruge 1856-1884 and his mother Sophie Ruge 1843-1846, the last letters giving inside information regarding the commu...
Archives
Add to Favorites
Period 1987-2003
Minutes, agenda, reports on activities, financial reports and working papers relating to general conferences and meetings of the Executive Committee of the IFWEA and the European Workers' Education Associations (EURO-WEA) 1987-2003; correspondence by the president Dan Gallin and general secretaries...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1946
Stukken betreffende het Nederlandsch Jongeren Reveil (NJR) te Dordrecht en het jeugdwezen na de bevrijding 1944-1946 en betreffende de CIC en de Coordinatiecommissie voor wetenschap buiten schoolverband 1960-1978.
Archives
Add to Favorites
Vereeniging van Hoofden van Industriescholen voor Meisjes te 's-Gravenhage, 1905-1919: notulen van de ledenvergaderingen 1905-1919, van de bestuursvergaderingen 1910-1919; Vereeniging van Leeraressen bij het Industrieonderwijs: notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1913-1919; Vereeniging...
Archives
Add to Favorites
Brieven, voornamelijk aan zijn ouders,1908-1933; alsmede enkele brieven aan 'Xonja' en 'Paul' (vermoedelijk zijn zoon); een Sinterklaasgedicht, enkele foto's en een brief van Moedjono Pp. aan P.F. Kiewiet de Jonge uit 1983, met daarbij een krantenknipsel over Herman J. Kiewiet de Jonge.
Archives
Add to Favorites