Showing 1 - 14 of 14 for search: '', query time: 0.12s
Objecten met betrekking tot diverse politieke partijen in Nederland.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1939
Notulen van de bestuurs-, leden- en algemene vergaderingen 1918-1939 (onvolledig), correspondentie 1918-1935 (1936-1946), financiële stukken 1922-1934, diversen.
Archives
Add to Favorites
T-shirts, keychains, caps, flag and a set of DVDs.
Archives
Add to Favorites
Ledenlijsten, lijst van abonnees op Jongeren en Democratie, financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1996
Documentatie over Nederlandse personen in de wereld van politiek en arbeidersbeweging.
Archives
Add to Favorites
Russian ephemera documents like pamphlets and leaflets published in the Russian Federation between 1993-2014.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen 1923-1932.
Archives
Add to Favorites
Period 2009-2017
Russian periodicals published in the Russian Federation between 1998-2016.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk artikelen, aantekeningen, excerpten, lezingen, etc. van C. Verwey over de beweging van landnationalisatie, binnenlandse kolonisatie, single tax en liberaal socialisme; behalve persoonlijke correspondentie, ook correspondentie onder meer met Jan Stoffel ca 1904- ca 1919, F. van der Wisse...
Archives
Add to Favorites
Veel correspondentie, vooral met bestuursleden van de Democratische Partij en een uitgebreide correspondentie met de voorzitter prof. mr J.E. Heeres (Leiden) 1915-1929; andere correspondenten zijn de medewerkers, ook literatoren, van Vrije Arbeid, later Democratie en Vrije Arbeid; correspondentie me...
Archives
Add to Favorites
Collection of stickers, button, bag, t-shirts, etc.
Archives
Add to Favorites
Leefbaar Nederland knipselkrant 9 januari - 6 mei 2002.
Archives
Add to Favorites
Documentatie over Nederlandse politik.
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1940
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1934-1939; correspondentie 1933-1940; jaarverslagen; statuten, huishoudelijk reglement en rapportage van de commissie tot herziening der statuten 1933-1940; financiële kwartaal- en jaarstukken; stukken betreffende diverse manifestaties, o.a. de Willem de Zw...
Archives
Add to Favorites