Showing 1 - 20 of 30 for search: '', query time: 9.58s
Period 1886-2008
Pamfletten, folders, stickers, bulletins, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende Nederlandse politik.
Archives
Add to Favorites
Twee schriften van C.D. Wesseling met ingeplakte artikelen over de KDP verschenen in Onze Vaan; verslag van het opheffingscongres 19.2.1939 te Utrecht en verslag van de oprichtingsvergadering van het KDV 3.4.1939.
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1971
Financiële stukken afkomstig van penningmeester ds. C.P. Hoekema.
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1946
Letters received from Claudio Treves, Guglielmo Ferrero and in particular from Don Luigi Sturzo, c. 1914-1946; autobiographical information; typed article and press clippings mainly concerning Don Luigi Sturzo.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van J.J. Bergmans: correspondentie en stukken betreffende de oprichting 1906-1909, statuten van de groep van Christelijke Post- en Telegraafbeambten 1907.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-2004
The collection mainly consists of photographs and slides of a series of Latin American countries and theme issues (children, women, elderly people, coöperatives, etc.) in Latin America as well as the meetings and other activities of CLAT in the Netherlands and internationally. Ca. 4440 photo's (both...
Archives
Add to Favorites
Referaten over de sociale beweging 1885-1886, socialistica (programma SDB 1882, congres van Erfurt), stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het spoorwegpersoneel (grievencahier en zondagsrust), correspondentie met J.W. Langenberg en Leverington 1890, lezing over het socialisme met correspo...
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1922
Manuscript over de Bond van Christen-Socialisten; correspondentie betreffende haar ontslag in 1909; dossier betreffende de Christelijke Volkspartij 1920-1922.
Archives
Add to Favorites
Objecten met betrekking tot diverse politieke partijen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen 1952-1983.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1937-1940, 1945-1976.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken van de districtsbestuurder, van CNV-subdistrictsraad NO-Overijssel 1978-1984 en van CNV-districtsraad Overijssel 1981-1984; stukken betreffende subdistricten Twente, NO-, NW-, West- en ZW-Overijssel 1979-1985, Christelijke Besturenbonden,...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1967
Notulen 1932-1967, receptieboek 1971.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1976
Notulen en verslagen van vergaderingen van bond en voorlopers 1923, 1931-1965; ledenregisters 1945-1967; stukken van afdelingen Kampen 1945-1966 en Apeldoorn 1945-1965 en districten II 1950-1959 en III 1945-1976; stukken van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) en de Internationale Federa...
Archives
Add to Favorites
Christelijke Besturenbond Leiden: notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1909-1918, 1950-1977; presentieregister 1958-1969, 1977; ledenregister 1947-1954; notulen van de vergaderingen van de Raad van Overleg met vertegenwoordigers van de Katholieke Arbeiders Beweging) 1951-1953. Stichting...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1946-1970 (1983), correspondentie, circulaires, financiële stukken, receptieboek 40- en 50-jarig bestaan (met foto's); notulen van het TBC-fonds Draagt Elkanders Lasten 1953-1961 en van de Christelijke Studieclub 1949-1954.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen 1919-1947; stukken betreffende de oprichting en vergaderingen van de CNV afdeling Goes 1981-1982; financiële stukken en correspondentie van de penningmeester 1949-1981; stukken betreffende een CNV-streekcursus voor plaatselijk kader en een vervolgcursus 1955-1957.
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1996
Notulen van de Vrouwenwerkgroep 1955-1960, het Hoofd- en het Dagelijks Bestuur 1960-1995 (onvolledig), Algemene Vergaderingen 1962, 1965-1996, Algemene Werkvergaderingen 1971-1986 en van de Federatie Vrouwenbond CNV en de Vereniging Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV) 1994-1995; correspondentie va...
Archives
Add to Favorites
Period 1890-1983
Christelijke Metaalbewerkers Bond (CMB): Vergaderstukken 1903-1910, 1913-1916, 1918-1941, 1945-1972, statuten en reglementen 1903-1955, 1963-1967, stukken betreffende de periode 1940-1945, stukken betreffende de organisatie en het beleid 1952-1972, bedrijvenwerk 1961, 1964-1972, leden 1917, 1947-197...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Contact-Commissie De Noordhollander 1940-1942, 1945; notulen van de vergaderingen van de 'Trouwperscommissie' in het rayon Alkmaar-Schagen 1945-1947; stukken betreffende de 'Perscommissie voor een christelijk streekblad in de kop van Noord-Holland' 1945-1949.
Archives
Add to Favorites