Showing 1 - 20 of 31 for search: '', query time: 0.1s
Notulen 1937-1940, 1945-1976.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, reglementen, enige notulen e.d. betreffende de Christelijk-Historische Kiezerbond en -Kiesvereeniging 1896-1901; de Commissie van Advies Christelijk-Historische Partij 1908 (-1919); Christelijk-Historische Unie, kamerkring Amsterdam 1918-1930; poging tot samensmelting met de Vrij-An...
Archives
Add to Favorites
Documentatie en enig archief o.a. over Vervoersbond(en) NKV/FNV 1946-1998.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1946-1970 (1983), correspondentie, circulaires, financiële stukken, receptieboek 40- en 50-jarig bestaan (met foto's); notulen van het TBC-fonds Draagt Elkanders Lasten 1953-1961 en van de Christelijke Studieclub 1949-1954.
Archives
Add to Favorites
Objecten met betrekking tot diverse politieke partijen in Nederland.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen 1952-1983.
Archives
Add to Favorites
Referaten over de sociale beweging 1885-1886, socialistica (programma SDB 1882, congres van Erfurt), stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het spoorwegpersoneel (grievencahier en zondagsrust), correspondentie met J.W. Langenberg en Leverington 1890, lezing over het socialisme met correspo...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van J.J. Bergmans: correspondentie en stukken betreffende de oprichting 1906-1909, statuten van de groep van Christelijke Post- en Telegraafbeambten 1907.
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1946
Letters received from Claudio Treves, Guglielmo Ferrero and in particular from Don Luigi Sturzo, c. 1914-1946; autobiographical information; typed article and press clippings mainly concerning Don Luigi Sturzo.
Archives
Add to Favorites
Twee schriften van C.D. Wesseling met ingeplakte artikelen over de KDP verschenen in Onze Vaan; verslag van het opheffingscongres 19.2.1939 te Utrecht en verslag van de oprichtingsvergadering van het KDV 3.4.1939.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke documenten en stukken opgemaakt en ontvangen door Ter Laak in verband met zijn werkzaamheden voor het IKV, Pax Christi, het Helsinki Comité en stichtingen voor mensenrechten 1946-2009.
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1971
Financiële stukken afkomstig van penningmeester ds. C.P. Hoekema.
Archives
Add to Favorites
Period 1956-2005
Journalist, werkzaam bij de dagbladen Het Centrum en De Tijd , later weekblad De Tijd .
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1961
Het archief (1923-) 1932-1961 bestaat voor de helft uit correspondentie, die alfabetisch geordend is per tijdvak en voor de andere helft uit manuscripten, artikelen, lezingen, aantekeningen, rapporten en documentatie betreffende vele onderwerpen en zijn studietijd, zijn wetenschappelijke, politieke...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1976
Notulen en verslagen van vergaderingen van bond en voorlopers 1923, 1931-1965; ledenregisters 1945-1967; stukken van afdelingen Kampen 1945-1966 en Apeldoorn 1945-1965 en districten II 1950-1959 en III 1945-1976; stukken van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) en de Internationale Federa...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Contact-Commissie De Noordhollander 1940-1942, 1945; notulen van de vergaderingen van de 'Trouwperscommissie' in het rayon Alkmaar-Schagen 1945-1947; stukken betreffende de 'Perscommissie voor een christelijk streekblad in de kop van Noord-Holland' 1945-1949.
Archives
Add to Favorites
Lodewijk de Waal (Rotterdam 1950) vervulde diverse functies binnen de vakbeweging. In 1992 gekozen in het federatiebestuur van de vakcentrale FNV, met als voornaamste taak de CAO-coördinatie. Van 1997-2005 FNV-voorzitter en vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk notulen 1912-1984, vanaf 1967 ook vergaderstukken (1968 en 1971 ontbreken); uitspraken van het CNV 1974-1984; verder onder meer notulen van de werkcommissie en het DB van de Centrale voor Werklozenzorg 1935-1940; dossiers K. Kruithof 1930 en afscheid van K. Kruithof als voorzitter 1935...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1970-1992
Journalist, redacteur bij het dagblad Het Binnenhof te Den Haag.
Archives
Add to Favorites
Christelijke Besturenbond Leiden: notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1909-1918, 1950-1977; presentieregister 1958-1969, 1977; ledenregister 1947-1954; notulen van de vergaderingen van de Raad van Overleg met vertegenwoordigers van de Katholieke Arbeiders Beweging) 1951-1953. Stichting t...
Archives
Add to Favorites