Showing 1 - 20 of 120 for search: '', query time: 0.16s
Printed material consisting of pamphlets, issues of periodicals, a book and clippings on communes, the German students' movement, demonstrations, the conduct of the police and other subjects 1965-1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2000
Onderwerpdossiers en documentatiemateriaal betreffende het Andes Overleg 1986-1989 en Colombiaanse comités in het buitenland 1988-1992, economische situatie 1977-1991, guerrillabewegingen 1982-1986, indianen 1973-1989, mensenrechten 1980-1992, 1997, mijnen 1974-1987, politieke gevangenen 1979-1986,...
Archives
Add to Favorites
Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit de correspondentie met de leden, de vakorganisaties en andere werkgeversorganisaties en de overheid. en de agenda's en notulen van de vergaderingen van de leden, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur met bijlagen betreffende de periode 1946-1999....
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Roger Baldwin, Alexander Berkman, Theodore Dreiser, Petr Kropotkin, Max Metzkow, Max Nettlau, Ben L. Reitman, Arthur Svensson, Mariano Vàzquez and many others 1892-1940; draft essays, published articles and lectures, summaries and excerpts from speeches; US government documents r...
Archives
Add to Favorites
Period 2000-2001
38 audiocassettes waarvan 6 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met 29 oud-leden van Provo. De interviews zijn afgenomen door historicus Niek Pas voor zijn promotieonderzoek naar Provo, resulterend in zijn proefschrift (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003).
Archives
Add to Favorites
Documents relating to the first four COMINTERN congresses consisting of preparatory material, invitations, mandatory letters of the delegates, official salutations, minutes of the sessions of congresses and of the Executive Committee and its working commissions, reports of the delegates, resolutions...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; financiële stukken; persoonlijke correspondentie; manuscripten; teksten; stukken betreffende zijn contacten en activiteiten in Joegoslavië, Oost-Europa, India en Bangladesh, anarchisme, arbeiderszelfbestuur en verwante onderwerpen. Aanv. 2013: brieven van Bas Moreel verzonden vanui...
Archives
Add to Favorites
Documents relating to Protot's activities as a Freemason; notes and draft articles by Protot; correspondence with members of the De la Bourdonnaise family and with P. Marnay and his widow; letters to Protot from Anatole Cerfberr, Gaston da Costa, Antoine de Gérando and others.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het VARA-programma 'Van Onderen' 1973-1977.
Archives
Add to Favorites
Period 2017
In July 2017 the G20 Summit, the meeting of the twenty most powerful countries, took place in Hamburg. Many people protested against this summit.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Kladversies van De uitvoer van Amsterdam 1543-1545 ; collegedictaat 'Wortels van het kapitalisme'; correspondentie in zake professoraat aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvulling op Bijzondere Collectie...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Documentatie, teruggaande op activiteiten, begonnen als doctoraal onderwijsgroep 'Politiek gedrag in grote groepen', Instituut voor de Wetenschap der Politiek, Universiteit van Amsterdam 1972-1973, die zi...
Archives
Add to Favorites
Audio collection on various themes such as political history, literature, economics, law, religion, social and labor movements, education, agriculture and human rights in Argentina, built up by the Fondo Club de Cultura Socialista José María Aricó.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1980
Historian, born in Chile but making his academic career as professor of Latin American History in Brussels, Belgium.
Archives
Add to Favorites
Documents on/from Greenpeace (Thailand)
Archives
Add to Favorites
Reclaim the Streets (RTS) is a collective with a shared ideal of community ownership of public spaces, organizing street manifestations blaming cars and car drivers.
Archives
Add to Favorites
Period 1997-2013
Collection of documents on India
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Japan
Archives
Add to Favorites
Period 1922-2011
De collectie bevat boeken en brochures over eigendom, werk en Georgisme.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1986
Collection of documents on the Peruvian Communist Party also known as Sendero Luminoso (Shining Path), and other Peruvian Movements 1974-1994.
Archives
Add to Favorites