Search alternatives:
vvdm » vvd
Showing 1 - 20 of 42 for search: 'vvdm', query time: 9.6s
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, notulen en beschrijvingsbrieven van Algemene Ledenvergaderingen (ALV), stukken van de commissies van de VVDM, statuten en huishoudelijk reglementen, jaarverslagen, correspondentie, onder andere met afdelin...
Archives
Add to Favorites
Period 1979-2005
General correspondence 1996-2005; minutes and other documents concerning the Executive Committee and the organisational structure of ECCO 1992-2002; documents from Conferences, Congress meetings, annual seminars and study sessions; publications of ECCO; documents regarding affiliation with other NGO...
Subject(s): '; ...Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM)...
Archives
Add to Favorites
Objecten gelieerd aan verschillende vakbonden binnen de FNV
Subject(s): '; ...Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM)...
Archives
Add to Favorites
Period 1958-2003
Persoonlijke stukken (1946) 1958-2003; manuscripten van een roman en artikelen 1967-2000; stukken betreffende de VVDM 1967-1993, de Stichting Erfgoed VVDM 1995-2000, de ECCO 1992-2000 en veteranen en veteranenorganisaties 2000-2003.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Boskoopse Anti-Fascisme Komitee 1982-1986, het Kronstadt Kollektief 1986, de themagroep politiek 1993-1996, 2005, de FNV en de Abvakabo 1989, 2000-2006; stukken betreffende de diensttijd van Ron Blom en de VVDM c.1975-1985; stukken betreffende de Socialistische Partij (SP) in...
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1996
Politiek tekenaar voor het dagblad en de universiteitsbladen in Groningen en Nijmegen, later betrokken bij de leefomgeving rond Onderdendam in de provincie Groningen.
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1983
Correspondentie 1967-1985, (vergader)stukken van het secretariaat en Politiek Komitee 1972-1984, stukken betreffende de afdelingen en regio's, voorlichting en externe contacten, scholing, documentatie over dienstweigeren en soldatenbeweging, ook in het buitenland 1968-1986. Stukken van afdelingen...
Archives
Add to Favorites
De nadruk ligt op de periode 1974-1976, notulen in stencilvorm ontbreken, aanwezig zijn slechts enige geschreven notulen, besluitenlijsten, agenda's e.d. 1969-1977, correspondentie, ledenadministratie, dossiers betreffende de werkgroepen van de FJG en actiegroepen, die veel pamfletten maar weinig co...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1998
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV); opgericht in 1945 met als doel de oprichting van één socialistische jeugdbeweging. Collectie van foto's, negatieven en dia's.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1992
Politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voerde samen met zijn studenten een onderzoek uit naar de kandidaatstelling binnen de afdeling Amsterdam van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1978.
Archives
Add to Favorites
5117 stickers van diverse organisaties uit verschillende landen.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-2010
Notulen en vergaderstukken van het bestuur 1919-2010, algemene vergaderingen 1939-1975, verslagen en jaarverslagen 1914-2009; stukken betreffende statuten en financiën, acties van ambtenaren 1920-1993, ambtenarenrecht en stakingsrecht 1959-1990, publiciteit 1913-2005,contacten met aangesloten bonden...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken ontbreken bijna volledig. Statuten en reglementen, ledenlijsten, kaderbulletins, stukken betreffende congressen, districten en afdelingen, acties op het gebied van anti-militarisme, Volkeltochten, Pinksterkampen, etc., landencomité's -- veel betreffende Vietnam -- a...
Archives
Add to Favorites
Period 1962–2010
In de collecties dossiers met gegevens over de acties en publicaties van Onkruit en organisaties AMOK (Antimilitaristisch Onderzoekskollektief) en BONK (Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Kooperatie) en de actiegroep 'Is het oorlog op het IJ?'. Tevens in de collectie dossiers over dienst- en totaal...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2004
Correspondentie en notulen van vergaderingen van het Politbureau en van het Partijbestuur; stukken betreffende congressen, conferenties, scholing en acties; interne publicaties; stukken betreffende afdelingen; afdelingsbladen; stukken betreffende Bond van Dienstplichtigen (BVD); stukken afkomstig va...
Archives
Add to Favorites
Bevat vooral stukken uit 1966-1977; notulen, nota's, interne stukken, stukken voor congressen, correspondentie, onder meer met het Ministerie van Onderwijs, Rijksuniversiteit Utrecht, andere Nederlandse en buitenlandse studentenorganisaties, politieke partijen en actiegroepen; stukken betreffende he...
Archives
Add to Favorites
Notulen, discussiestukken, verslagen en correspondentie van bestuur en werkgroepen, onder andere de werkgroep Buitenland, Vakbondsgroep, de Vormingsgroep, de Bladgroep (Veedee) en Onkruit; correspondentie (met notulen) met de regio's; verslagen van overleg tussen VD en het Ministerie van SZW; stukke...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse functies van Johan Stekelenburg binnen NVV en FNV 1972-1997; enkele persoonlijke stukken. Aanvulling 2020: stukken betreffende de staking bij Thomassen Motorenfabriek in De Steeg, gemeente Rheden in 1973 en enkele andere dossiers.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en aantekeningen 1976-1987; stukken betreffende de katholieke arbeidersbeweging 1950-1980, het NKV 1968-1980, de KLP 1971-1987 en de FNV en een groot aantal organisaties op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, levensbeschouwing, vrede en ontwapening, milita...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1991
Notulen Bestuurskollektief en werkoverleg; correspondentie; congresstukken; financiële stukken; stukken betreffende de oprichting, verenigingsopbouw, personeel, samenwerking met andere jongerenorganisaties, jongerenhuisvesting, dienstplicht en dienstweigering, buitenlands beleid, sociaal-economische...
Archives
Add to Favorites