Search alternatives:
vvdm » vvd
Showing 1 - 20 of 31 for search: 'vvdm', query time: 0.21s
Period 1979-2005
General correspondence 1996-2005; minutes and other documents concerning the Executive Committee and the organisational structure of ECCO 1992-2002; documents from Conferences, Congress meetings, annual seminars and study sessions; publications of ECCO; documents regarding affiliation with other NGO...
Subject(s): '; ...Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM)...
Archives
Add to Favorites
Objecten gelieerd aan verschillende vakbonden binnen de FNV
Subject(s): '; ...Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM)...
Archives
Add to Favorites
Period 1958-2003
Persoonlijke stukken (1946) 1958-2003; manuscripten van een roman en artikelen 1967-2000; stukken betreffende de VVDM 1967-1993, de Stichting Erfgoed VVDM 1995-2000, de ECCO 1992-2000 en veteranen en veteranenorganisaties 2000-2003.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Boskoopse Anti-Fascisme Komitee 1982-1986, het Kronstadt Kollektief 1986, de themagroep politiek 1993-1996, 2005, de FNV en de Abvakabo 1989, 2000-2006; stukken betreffende de diensttijd van Ron Blom en de VVDM c.1975-1985; stukken betreffende de Socialistische Partij (SP) in...
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1996
Politiek tekenaar voor het dagblad en de universiteitsbladen in Groningen en Nijmegen, later betrokken bij de leefomgeving rond Onderdendam in de provincie Groningen.
Archives
Add to Favorites
De nadruk ligt op de periode 1974-1976, notulen in stencilvorm ontbreken, aanwezig zijn slechts enige geschreven notulen, besluitenlijsten, agenda's e.d. 1969-1977, correspondentie, ledenadministratie, dossiers betreffende de werkgroepen van de FJG en actiegroepen, die veel pamfletten maar weinig co...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1992
Politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voerde samen met zijn studenten een onderzoek uit naar de kandidaatstelling binnen de afdeling Amsterdam van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1978.
Archives
Add to Favorites
5117 stickers van diverse organisaties uit verschillende landen
Archives
Add to Favorites
Period 1918-2010
Notulen en vergaderstukken van het bestuur 1919-2010, algemene vergaderingen 1939-1975, verslagen en jaarverslagen 1914-2009; stukken betreffende statuten en financiën, acties van ambtenaren 1920-1993, ambtenarenrecht en stakingsrecht 1959-1990, publiciteit 1913-2005,contacten met aangesloten bonden...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken ontbreken bijna volledig. Statuten en reglementen, ledenlijsten, kaderbulletins, stukken betreffende congressen, districten en afdelingen, acties op het gebied van anti-militarisme, Volkeltochten, Pinksterkampen, etc., landencomité's -- veel betreffende Vietnam -- a...
Archives
Add to Favorites
Bevat vooral stukken uit 1966-1977; notulen, nota's, interne stukken, stukken voor congressen, correspondentie, onder meer met het Ministerie van Onderwijs, Rijksuniversiteit Utrecht, andere Nederlandse en buitenlandse studentenorganisaties, politieke partijen en actiegroepen; stukken betreffende he...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse functies van Johan Stekelenburg binnen NVV en FNV 1972-1997; enkele persoonlijke stukken.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en aantekeningen 1976-1987; stukken betreffende de katholieke arbeidersbeweging 1950-1980, het NKV 1968-1980, de KLP 1971-1987 en de FNV en een groot aantal organisaties op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, levensbeschouwing, vrede en ontwapening, milita...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1991
Notulen Bestuurskollektief en werkoverleg; correspondentie; congresstukken; financiële stukken; stukken betreffende de oprichting, verenigingsopbouw, personeel, samenwerking met andere jongerenorganisaties, jongerenhuisvesting, dienstplicht en dienstweigering, buitenlands beleid, sociaal-economische...
Archives
Add to Favorites
Notulen en vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur, van teamvergaderingen, commissies en werkgroepen (onder andere Commissie Internationale Zaken, Werkgroep Vredesstrijd); werkverslagen, correspondentie; stukken betreffende brochures, persinfo's en Knipselkrant; onderwerpdossiers, onde...
Archives
Add to Favorites
Period 1930-2005
Bij bijzondere gelegenheden door het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) ontvangen gedenkborden, herinneringsplaquettes en andere objecten.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2001
Correspondentie tussen Opland en de Volkskrant en in het bijzonder tussen Opland en de hoofdredacteuren Joop Lücker, Jan van der Pluijm, Harry Lockefeer en Pieter Broertjes 1948-2001; correspondentie betreffende de overname van door Opland voor de Volkskrant gemaakte tekeningen door andere bla...
Archives
Add to Favorites
Period 1980
In deze collectie de pamfletten en persberichten van de krakers en sympathisanten, tevens solidariteitsbetuigingen, een logboek en alarm- en perslijsten. Verder enkele dossiers over de nasleep: notitie van de gemeente, de gemeenteraadsdebatten, debat in de Tweede Kamer. De collectie over 30 april be...
Archives
Add to Favorites
Collectie van ca. 1150 verschillende Nederlandse periodieken uit de periode 1927 - 2002.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1977
Agenda’s en notulen van Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende leden, afdelingen en belangenbehartiging; notulen van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg Militair Personeel. Aanvullin...
Archives
Add to Favorites