Showing 1 - 7 of 7 for search: 'neha', query time: 0.04s
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Handgeschreven verslag en financiƫle staat gericht aan H.H. Deelhebbers in het Geneeskundig Weduwenfonds, waarschijnlijk bestemd voor dr. A.W. van Forienenberger, geneesheer te Breukelen. Bijzondere...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Schadeverzekering Statuten, correspondentie, overzichten aantallen leden en exploitatie-rekeningen betreffende ODAFA, fonds voor ambtenaren in dienst van Rijk, Provincie, Gemeente en andere Publiekrechtelijke lichame...
Archives
Add to Favorites
Reglement van de Verzekeringsmaatschappij tot Uitkering bij Overlijden onder de zinspreuk 'Tot Nut van het Algemeen'.
Archives
Add to Favorites
Financiƫle verantwoording van een verzekeringsmaatschappij te 's-Gravenhage.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen; Tuinbouw Volgens het jubileum in 1950 is de NV opgericht op 9 november; de wijziging in de notulen van 22 november 1927 dateert de statuten op 20 november 1900. G.H. Schouten bracht een pakhuis in met bovenwoning, Lij...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beurs- en tentoonstellingswezen Archivalia en documentatie afkomstig van mr. G. Vissering (1865-1937) betreffende de Jaarbeurs en verschillende maatschappelijke organisaties: Vereeniging Kartini-Fonds, 's-Gravenhag...
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1980
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving. Wetenschappelijke aantekeningen Bronnen voor Loes van der Valk, Van pauperzorg tot bestaanszekerheid. Armenzorg in Nederland 1912-1965, Amsterdam 1986, uit de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Maatschappelijk Werk en het Centraal Bur...
Archives
Add to Favorites