Showing 1 - 5 of 5 for search: 'neha', query time: 0.03s
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Handgeschreven verslag en financiƫle staat gericht aan H.H. Deelhebbers in het Geneeskundig Weduwenfonds, waarschijnlijk bestemd voor dr. A.W. van Forienenberger, geneesheer te Breukelen. Bijzondere...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Schadeverzekering Statuten, correspondentie, overzichten aantallen leden en exploitatie-rekeningen betreffende ODAFA, fonds voor ambtenaren in dienst van Rijk, Provincie, Gemeente en andere Publiekrechtelijke lichame...
Archives
Add to Favorites
Reglement van de Verzekeringsmaatschappij tot Uitkering bij Overlijden onder de zinspreuk 'Tot Nut van het Algemeen'.
Archives
Add to Favorites
Financiƫle verantwoording van een verzekeringsmaatschappij te 's-Gravenhage.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen; Tuinbouw Volgens het jubileum in 1950 is de NV opgericht op 9 november; de wijziging in de notulen van 22 november 1927 dateert de statuten op 20 november 1900. G.H. Schouten bracht een pakhuis in met bovenwoning, Lij...
Archives
Add to Favorites