Showing 102,861 - 102,880 of 103,102 for search: 'neha', query time: 5.16s
Period 1962-1983, 2003
Scheepvaartbedrijf in Rotterdam
Archives
Add to Favorites
Dossier betreffende een conflict over grondbezit in de Auvergne, Frankrijk, in de achttiende eeuw.
Archives
Add to Favorites
Period 1958-1960
Stukken betreffende pogingen van Jean Raguet om in Belgisch Congo industriële projecten van de grond te krijgen.
Archives
Add to Favorites
Diploma voor Carel Fred. Zentgraeff, 52 jaar, geboren en wonende te Rotterdam.
Archives
Add to Favorites
Journaal van Julius John Smith, die in opdracht van het Rotterdamse handelshuis Dunlop & Mees een tocht maakt naar de oostkust van Afrika om de mogelijkheden voor Nederlandse handel te onderzoeken.
Archives
Add to Favorites
Koop- en hypotheekakten van hotel-café Central, een bierbottelarij en een pakhuis te Leiden voor de Hollandsche Bierbrouwerij in Den Haag 1877-1902.
Archives
Add to Favorites
Album met voorbeelden van drukwerk van handelsdrukkerij Kühn en Zijdeman te Rotterdam
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J Personen en families. Boedelinventarissen Schuldbekentenissen, processtukken en notarisacten. Bijzondere Collecties 744
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving. Wetenschappelijke aantekeningen Agenda's en publicaties van jhr. D.F. van Alphen. Daniel François van Alphen (Utrecht 1774-Voorschoten 1840) was een zoon van Hieronymus van Alphen en Johanna Maria van Goens. Hij was 1791-1796 zeeofficier...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie; Spoorwegen Documentatie, vnl. betreffende spoorwegen in Zuid-Afrika, aanvulling op ARCH03993 Bijzondere Collecties 752
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel. Handelsondernemingen van allerlei aard Correspondentie, inklaringspapieren en vrachtbrieven afkomstig van Raymond & Cie. Bijzondere Collecties 779
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Textiel en kleding Verzameling gedrukte catalogi met daarin stalen van diverse soorten textiel afkomstig van uiteenlopende fabrieken uit heel Europa, bijeengebracht door onder andere mej. van der Burg. De stalenkaarten zijn afkomstig van de volgende fabrieken: M...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Oost-indische Compagnie Rapporten en kopieboeken betreffende de handel van de Oost-Indische Compagnie op Kanton vanuit Batavia, afkomstig zowel uit Batavia, van Jacob Mossel - generaal van de infanterie ten dienste van den staat der Vereenigde Nederlanden en gouver...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Correspondentie gericht aan Justus en Isabella van Leeuwarden betreffende de handel in thee, linnen, tabak en textiel op West-Indië (Curaçao) en een zeeverzekeringscontract. Zie ook Collectie Velle, Bijzondere Collecties 471/2...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Meest gedrukte verslagen en prijsvragen met enige correspondentie en geschreven stukken betreffende de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, oeconomische tak (1780-1797) en de Nederl...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1994
Collectie paspoorten en andere identiteitsbewijzen uit diverse landen.
Archives
Add to Favorites
Bankiershuis Lotichius & Co, gevestigd te Helmond, werd opgericht in 1877. In de laatste decennia van de negentiende en de eerste van de twintigste eeuw vervulde de bank een belangrijke rol bij de financiering van de industriële ontwikkeling van het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Textiel en kleding. Kasboek van kleermaker Joannes van Deuren. Per klant worden van 1725 tot 1765 zijn werkzaamheden en leveranties voor hun jaarrekening genoteerd. Aan het eind van het kasboek zijn enkele pagina’s verwijderd. Joannes werkt o.a. voor de pastoor...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Lukas Krijff (Veendam 1875-Amsterdam 1925) is 1904-1912 eerste luitenant en 1913-1922 kapitein der infanterie. Hij trouwt in 1905 in Nijmegen met Sophia Wilhelmina Seters. Ze wonen tot eind 1913 in Alkmaar, in 1914 in Ede en vervolgens in Nijmegen. Van...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en cummonicatie. Documentatie. Krantenknipsels e.a. stukken over de goedkeuring van het Belgisch-Nederlands tractaat van 03.04.1925 , 4 delen en 1 omslag. Bijzondere Collecties 816
Archives
Add to Favorites