Showing 1 - 20 of 308 for search: 'FNV', query time: 0.18s
Ruim 2800 foto's en 130 dia's afkomstig van de Vervoersbond FNV en enkele voorlopers daarvan, m.n. de Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT of CBTA) en de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV) uit de periode 1925 tot 1995.
Other Authors: '; ...Vervoersbond FNV...
Archives
Add to Favorites
Objecten gelieerd aan verschillende vakbonden binnen de FNV
Other Authors: '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
862 brochures van FNV 1975-2018
Other Authors: '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1999
Vergaderstukken van het Federatiebestuur, de Federatieraad en het Congres 1976-1999, vergaderstukken van het verbondsbestuur en de verbondsraad van het NVV 1975-1981, en van het NKV 1979-1981; hoofdarchief 1976-1999: correspondentie, ingekomen stukken, circulaires, beleidsnota’s en andere stukken op...
Other Authors: '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1990
Ruim 8900 foto's en dia's afkomstig van NVV en FNV en m.n. FNV-Voorlichting, voornamelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw, vooral over het werk van beide federaties en de arbeidsverhoudingen in de industrie en andere economische sectoren in Nederland, alsmede ruim 2200 foto's van personen.
Other Authors: '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het hoofdbestuur, staf, interne organisatie, contacten met vakbonden, andere beroepsorganisaties, actiegroepen en internationale contacten; van de verschillende vakgroepen: vergaderstukken bestuur, ledenraad, stukken betreffende arbeidsvoorwaarden, aangesloten leden, organisaties...
Other Authors: '; ...Kunstenbond FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1997
Notulen, correspondentie met districten, afdelingen en groepen, stukken van diverse adviescommissies (onder andere Vrouwenbelangen, Jongerenzaken), stukken betreffende scholing en vorming, enquêtes kaderfuncties; commissie Internationale Aangelegenheden; stukken SER en Sociale Verzekeringsraad, Verb...
Subject(s): '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 2003-2012
FNV KIEM was van 1998 tot 2016 de vakbond voor mensen werkzaam in kunst, informatie, entertainment en media.
Subject(s): '; ...Druk en Papier FNV...
Archives
Add to Favorites
Ruim 800 foto's van de bijeenkomsten, acties en andere activiteiten van de NVV-jeugdorganisatie Jonge Strijd vanaf 1951, het NVV-jongerencontact vanaf 1966 en de opvolger daarvan, de FNV Jongerenbeweging, van 1982 tot 1987.
Other Authors: '; ...FNV Jongerenbeweging...
Archives
Add to Favorites
258 publicaties van Dienstenbond FNV 1978-1997
Other Authors: '; ...Dienstenbond FNV...
Archives
Add to Favorites
Scholingsinstituut FNV: stukken betreffende de organisatiestructuur en de directie 1993; de onderdeelcommissie en de ondernemingsraad 1994-1997; statutenwijziging 1993; taxatie en verkoop van de vestiging in Oisterwijk 1995, verkoop scholingsoorden 1997; info bulletin 1990-1996; scholingsmateriaal...
Subject(s): '; ...FNV Centrum Ondernemingsraden...
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1998
Vergaderstukken van het Federatiebestuur 1979-1998 en de Bondsraad 1979-1988; stukken betreffende congressen 1979-1998; stukken betreffende statuten en reglementen Dienstenbond FNV en de federatievorming met de Dienstenbond NKV; stukken betreffende de werkorganisatie, financiën, projecten en onderzo...
Other Authors: '; ...Dienstenbond FNV...
Archives
Add to Favorites
FNV Veiligheid is de koepelorganisatie van NPB, MARVER, AFMP en de Nederlandse BOA Bond.
Subject(s): '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
109 publicaties van de FNV Bondgenoten.
Other Authors: '; ...FNV Bondgenoten...
Archives
Add to Favorites
Archief over de jaren c. 1983-1997.
Other Authors: '; ...Voedingsbond FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 1998-2002
Stukken betreffende de diverse in FNV Bondgenoten opgegane FNV Bonden en enkele stukken betreffende FNV Bondgenoten, met name van de afdeling Internationale Zaken 1973-2002. Aanvulling 2017: stukken van bestuurders Jos Brocken en Carla Kiburg. Aanvulling 2017: digitaal materiaal: Bondsraad, Hoofdbes...
Subject(s): '; ...Dienstenbond FNV...
Archives
Add to Favorites
131 publicaties van de Voedingsbond FNV.
Other Authors: '; ...Voedingsbond FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 1959-2006
Agenda's en notulen van het werkoverleg van het FNV-Vrouwensecretariaat 1982-1988. stukken betreffende de Algemene Bijstandswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Arbeidstijdenwet, belastingen, Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid, emancipatiebeleid, ethnische minderheden, geli...
Subject(s): '; ...FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 2014
Groep leden van de ABVAKABO FNV die zich in 2010 opwierp als 'Kloofdichters' tussen enerzijds het zittende oude bestuur en anderzijds de 'progressieve' kandidaten voor het tijdens het meicongres nieuw te verkiezen bestuur.
Subject(s): '; ...ABVAKABO FNV...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1979
Publicaties van de Industriebond FNV en voorloper Industriebond NVV.
Other Authors: '; ...Industriebond FNV...
Archives
Add to Favorites