Showing 1 - 20 of 47 for search: ''Pieter de la Court'', query time: 0.32s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Twee handgeschreven kopieën van het werk: "Het Welvaren der Stadt Leyden (beschreven door Pieter de la Court (1618-1685)), 't welk nooit in druk is uitgegeeven)" uit 1659 , van respectievelijk 330 en 337 p...
Other Authors: '; ...De la Court, Pieter...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen. I.V.H., "Afswering van sijn onlangs verboden Boeck van Hollandts heijlsame politique gronden en maximen. Mitsgaders sijne weerlegging van de groffste fouten aldaer door misleijding begaen. Met een bijsond...
Other Authors: '; ...De la Court, Pieter...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Doctoraalscriptie van Leo van Rossum (1938-1999) over het en brief aan Pieter de la Court over burgemeester Elema. Aanvulling op Bijzondere Collecties 383, zie ook Jan Lucassen, 'Het Welvaren van Leiden...
Other Authors: '; ...Court, Pieter de la...
Archives
Add to Favorites