Showing 1 - 20 of 37 for search: '', query time: 0.68s
Period 1928-1941
Jeugdherberg: handtekeningenboek bezoekers 1928-1930, overnachtingsregister 1928-1931, kasboek 1928-1932; stukken tienjarig bestaan, correspondentie, handtekeningenboek (loopt door tot 1941); documentatie en algemene stukken. Pettener Jeugdherberg Stichting: notulen 1933-1939, officiële bescheiden...
Archives
Add to Favorites
Some thirty letters and postcards from Peter Kropotkin 1903-1907; letters from others, including some from Mychajlo P. Drahomanov and his circle 1876-1877; manuscripts by Vasilij Žuk; manuscripts by others, notably `Modern Science and Anarchism' by Peter Kropotkin; printed material, including press...
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken; lay-out; financiële stukken; documentatie betreffende SAVA, Radio X, Radio 100 en internationale media.
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1989
Persoonlijke stukken; stukken betreffende de Insektensekte, het Deskundologisch Laboratorium, het Eksooties Kietsj Konservaatooriejum, het Amsterdams Ballongezelschap en One World Poetry.
Archives
Add to Favorites
Some correspondence 1902-1905; rules 1901-1903; circulars and reports 1902-1904, and other documents.
Archives
Add to Favorites
Letters sent by Zetkin to various correspondents, including Heleen Ankersmit 1910-1929, Aleksandra Kollontaj 1909-1914, Elena Stasova 1922-1933, Grigorij Zinov'ev 1921-1925, the Executive Committee of the COMINTERN (ECCI) and its sections 1921-1932, the Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) and i...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Opgericht op 26 januari 1846. Directeur is M.H. Esser of zijn rechtsopvolgers. Twee commissarissen hebben toezicht, en veto over contributieverhoging. Halfjaarlijkse Staat der Societeit wordt a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Lijst van bestuursleden sinds de oprichting door M. van Os in 1869, bijgewerkt tot 1941 door C.C. van der Maal, die agent is van 1904-1926, en A. van der Maal-Muelink, die hem na zijn overlijde...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen. Veeteelt Notitieboekje van Cornelis Zijp, Noord-Holland 1777-1785. In 1777 koopt hij overhouwers van zijn vader en heeft hij alleen inkomsten uit hokkerij. Hij koopt en verkoopt vervolgens schapen en koeien en maakt d...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Notariële stukken betreffende de erfenis van Vincenzo Fossa uit Venetië: "Pezze originali" en vertalingen in het Nederlands. Zie ook Collectie Velle, Bijzondere Collecties 471: 2.7.1.23. Bijzondere Collecties 457
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Aantekeningen betreffende linnenhandel tussen Nederland en Silezië in de 17e eeuw van dr. E. Zimmermann, aanvulling op het artikel "Der schlesische Garn- und Leinenhandel mit Holland im 16. und 17. Jahrhun...
Archives
Add to Favorites
Autobiografische stukken, manuscripten en correspondentie.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid Album met foto's, knipsels en de tekst van de redevoering van de viering van het 50-jarig bestaan van de Vereniging in 1936. Zie ook Bijzondere Collecties 476/99 (Kaarten) en Bijzondere Collecties 624/4 (Documentatie en afbeeldingen bouwnijverheid). Bijzonde...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): o.a. bestuurs- en congresstukken, correspondentie en stukken betreffende het gedenkboek 1948-1997; stukken betreffende het Landelijk WAO-beraad 1988-1990, de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) 1996-2002, de Vervoersbond FNV Rotterdam...
Archives
Add to Favorites
Collection of documents received from C. Zaccaria: letters from Errico Malatesta to Luigi (Gigi) Damiani 1926-1932; three letters to Niccolò Converti from Max Nettlau 1932, Galileo Palla 1897 and Errico Malatesta 1891; one letter from Elisée Reclus to an unknown person 1897; a resolution relating to...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de vakbeweging en het vakbondswerk onder jongeren 1978-1986; stukken betreffende de groep 'Kritische en Verontruste FNV-leden' 1982-1984; stukken betreffende acties bij Fokker 1982-1986; stukken betreffende acties tegen de plaatsing van kruisraketten 1981-1986; documentatie betre...
Archives
Add to Favorites
Zaanse stichting, waarin bedrijven en vakbonden participeerden, gericht op het bevorderen van harmonische verhoudingen in het Zaanse bedrijfsleven.
Archives
Add to Favorites
Period 1961 - 1981
Foto's van R. Zannoni
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken betreffende diverse rechts-radicale partijen, uitgeverijen en andere verbanden, alsmede betreffende tegen Zeilmaker ingestelde vervolgingen 1964-1989; brief van M.D. Dijt aan Paul van Tienen en andere stukken betreffende Van Tienen en diens uitgeverij en boekhandel 'Europa' 1953-1965; docume...
Archives
Add to Favorites
Archief van de redactie: notulen van redactievergaderingen 1983-1986 en van het Stichtingsbestuur 1982-1985; stukken betreffende de redactieraad 1979-1983, commissies en conferenties 1978-1989, regionale steungroepen 1982-1985; diversen en documentatie 1975-1985.
Archives
Add to Favorites