Showing 1 - 20 of 39 for search: '', query time: 0.09s
Notulen van ledenvergaderingen 1946-1991; correspondentie 1980-1991; programma's van zanguitvoeringen.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de vakbeweging en het vakbondswerk onder jongeren 1978-1986; stukken betreffende de groep 'Kritische en Verontruste FNV-leden' 1982-1984; stukken betreffende acties bij Fokker 1982-1986; stukken betreffende acties tegen de plaatsing van kruisraketten 1981-1986; documentatie betre...
Archives
Add to Favorites
Some thirty letters and postcards from Peter Kropotkin 1903-1907; letters from others, including some from Mychajlo P. Drahomanov and his circle 1876-1877; manuscripts by Vasilij Žuk; manuscripts by others, notably `Modern Science and Anarchism' by Peter Kropotkin; printed material, including press...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen. Veeteelt Notitieboekje van Cornelis Zijp, Noord-Holland 1777-1785. In 1777 koopt hij overhouwers van zijn vader en heeft hij alleen inkomsten uit hokkerij. Hij koopt en verkoopt vervolgens schapen en koeien en maakt...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts, notes, correspondence and printed material relating to his book `Die alten deutschen Kameralisten. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus' and to articles on this subject 1915-1926; manuscripts, notes, correspondence and printed material on th...
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken; lay-out; financiële stukken; documentatie betreffende SAVA, Radio X, Radio 100 en internationale media.
Archives
Add to Favorites
Enige persoonlijke stukken en stukken betreffende F. Domela Nieuwenhuis ca. 1869- ca. 1973.
Archives
Add to Favorites
Getuigschriften en lidmaatschapsbewijzen 1919-1944; correspondentie 1926-1975; stukken betreffende Algemene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf ANBB 1926-1931, bakkerijbedrijf 1926-1941, Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven 19...
Archives
Add to Favorites
Knipsels met biografische gegevens van Nederlandse journalisten c. 1933- c.1987.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Levensverzekering Notulen van het Begrafenis- en ziekenfonds onder de zinspreuk 'Tot Hulp der Menschheid', van 17.12.1845 tot 06.08.1872, 278 p. Zie ook NEHA-Bijz.Coll. nr.586. Bijzondere Collecties 801.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid Album met foto's, knipsels en de tekst van de redevoering van de viering van het 50-jarig bestaan van de Vereniging in 1936. Zie ook Bijzondere Collecties 476/99 (Kaarten) en Bijzondere Collecties 624/4 (Documentatie en afbeeldingen bouwnijverheid). Bijzon...
Archives
Add to Favorites
Biografisch manuscript van Diego Zijlstra, die als 10-jarige Dirk met zijn ouders naar Argentinië emigreerde en zich daar opwerkte tot Don Diego Zijlstra.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het VWO 1946-1953, de Beweging van Europese Federalisten, de Europese Actie 1945-1954, de WFBN 1947-1953 en betreffende atoomenergie en conventionele bewapening, o.a. correspondentie als redacteur van het VWO-blad Atoom (maandblad gewijd aan de atoomenergie en zijn gevolgen voor...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Notariële stukken betreffende de erfenis van Vincenzo Fossa uit Venetië: "Pezze originali" en vertalingen in het Nederlands. Zie ook Collectie Velle, Bijzondere Collecties 471: 2.7.1.23. Bijzondere Collecties 457.
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur en de leden van de Zaansche Bestuurdersbond 1922-1952.
Archives
Add to Favorites
Foto's van R. Zannoni.
Archives
Online content
Add to Favorites
Zaanse stichting, waarin bedrijven en vakbonden participeerden, gericht op het bevorderen van harmonische verhoudingen in het Zaanse bedrijfsleven.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Zwolsche Bestuurdersbond 1903-1904.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie en financiële stukken; stukken o.a. betreffende (de voorbereiding van) de bouw, verbouwing en aanvullende bouw van Zonnestraal, acties en collectes en de geschiedenis van Zonnestraal. Stukken afkomstig van J. Landman; Notulen agenda's en vergaderstukken van het dagelijks be...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Lijst van bestuursleden sinds de oprichting door M. van Os in 1869, bijgewerkt tot 1941 door C.C. van der Maal, die agent is van 1904-1926, en A. van der Maal-Muelink, die hem na zijn overlijd...
Archives
Add to Favorites