Showing 1 - 20 of 37 for search: '', query time: 0.92s
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Levensverzekering Notulen van het Begrafenis- en ziekenfonds onder de zinspreuk 'Tot Hulp der Menschheid', van 17.12.1845 tot 06.08.1872, 278 p. Zie ook NEHA-Bijz.Coll. nr.586.
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Jeugdherberg: handtekeningenboek bezoekers 1928-1930, overnachtingsregister 1928-1931, kasboek 1928-1932; stukken tienjarig bestaan, correspondentie, handtekeningenboek (loopt door tot 1941); documentatie en algemene stukken. Pettener Jeugdherberg Stichting: notulen 1933-1939, officiële bescheiden...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende het bestuur 1954-1997; verslagen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende de Raad van Toezicht 1961-1997; statuten, reglementen en stukken betreffende de financiële administratie 1954-1984; stukken betreffende de deelneme...
Archives
Add to Favorites
Some thirty letters and postcards from Peter Kropotkin 1903-1907; letters from others, including some from Mychajlo P. Drahomanov and his circle 1876-1877; manuscripts by Vasilij Žuk; manuscripts by others, notably `Modern Science and Anarchism' by Peter Kropotkin; printed material, including press...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het VWO 1946-1953, de Beweging van Europese Federalisten, de Europese Actie 1945-1954, de WFBN 1947-1953 en betreffende atoomenergie en conventionele bewapening, o.a. correspondentie als redacteur van het VWO-blad Atoom (maandblad gewijd aan de atoomenergie en zijn gevolgen voor...
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1927
Plakboek samengesteld door zijn kleinzoon R. van Zinderen Bakker, bevattende brieven ontvangen door Rindert van Zinderen Bakker, artikelen, foto's, etc., artikelen over Rindert van Zinderen Bakker, correspondentie na zijn overlijden aan de familie, foto's van de begrafenis, documentatie betreffende...
Archives
Add to Favorites
Getuigschriften en lidmaatschapsbewijzen 1919-1944; correspondentie 1926-1975; stukken betreffende Algemene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf ANBB 1926-1931, bakkerijbedrijf 1926-1941, Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven 19...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts, notes, correspondence and printed material relating to his book `Die alten deutschen Kameralisten. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus' and to articles on this subject 1915-1926; manuscripts, notes, correspondence and printed material on th...
Archives
Add to Favorites
Collection of documents received from C. Zaccaria: letters from Errico Malatesta to Luigi (Gigi) Damiani 1926-1932; three letters to Niccolò Converti from Max Nettlau 1932, Galileo Palla 1897 and Errico Malatesta 1891; one letter from Elisée Reclus to an unknown person 1897; a resolution relating to...
Archives
Add to Favorites
Enige persoonlijke stukken en stukken betreffende F. Domela Nieuwenhuis ca. 1869- ca. 1973.
Archives
Add to Favorites
Letters sent by Zetkin to various correspondents, including Heleen Ankersmit 1910-1929, Aleksandra Kollontaj 1909-1914, Elena Stasova 1922-1933, Grigorij Zinov'ev 1921-1925, the Executive Committee of the COMINTERN (ECCI) and its sections 1921-1932, the Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) and i...
Archives
Add to Favorites
Some correspondence 1902-1905; rules 1901-1903; circulars and reports 1902-1904, and other documents.
Archives
Add to Favorites
Koop- en hypotheekakten van hotel-café Central, een bierbottelarij en een pakhuis te Leiden voor de Hollandsche Bierbrouwerij in Den Haag 1877-1902.
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1989
Persoonlijke stukken; stukken betreffende de Insektensekte, het Deskundologisch Laboratorium, het Eksooties Kietsj Konservaatooriejum, het Amsterdams Ballongezelschap en One World Poetry.
Archives
Add to Favorites
Archief van de redactie: notulen van redactievergaderingen 1983-1986 en van het Stichtingsbestuur 1982-1985; stukken betreffende de redactieraad 1979-1983, commissies en conferenties 1978-1989, regionale steungroepen 1982-1985; diversen en documentatie 1975-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1961 - 1981
Foto's van R. Zannoni
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1968-1996
Documents concerning the attempt of Wienke Zitzlaff to obtain custody of the children of Ulrike Meinhof 1970-1971; some letters from Ulrike to Wienke 1972 and n.d.; correspondence, photocopies of documents and documentation on the trials against RAF- and supposed RAF-members and of court cases in Ge...
Archives
Add to Favorites
Notulen van ledenvergaderingen 1946-1991; correspondentie 1980-1991; programma's van zanguitvoeringen.
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur en de leden van de Zaansche Bestuurdersbond 1922-1952
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de vakbeweging en het vakbondswerk onder jongeren 1978-1986; stukken betreffende de groep 'Kritische en Verontruste FNV-leden' 1982-1984; stukken betreffende acties bij Fokker 1982-1986; stukken betreffende acties tegen de plaatsing van kruisraketten 1981-1986; documentatie betre...
Archives
Add to Favorites