Showing 1 - 20 of 210 for search: '', query time: 0.13s
Stukken betreffende het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV en de behandeling hiervan in de Eerste en Tweede Kamer 1935-1939. Aanvulling 2011: overdrukken van artikelen van Van der Waerden met opdrachten van de schrijver z.j.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende cursussen van het NVV voor vrouwen en werkgroepen en conferenties van vrouwengroepen binnen de ABVA 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Plakboek, bijgehouden door Dirk Theo Winter en zijn echtgenote, met reisverslag en door hen gemaakte foto's en verzamelde documentatie betreffende hun reis naar de Sovjet-Unie in de zomer van 1967 waarbij Moskou, Jalta, Jerewan en Tbilisi werden bezocht 1967.
Archives
Add to Favorites
Diaries 1931-1949; correspondence 1944-1949; documents on his study years 1887; notes, manuscripts, typescripts, documents regarding his various publications and correspondence with publishers 1892-1949; documents concerning the Association of Scientific Workers 1934-1936, the Authorsclub and the Ar...
Archives
Add to Favorites
Correspondence and other documents concerning European Assemblies 1971-1983; minutes and other documents concerning meetings of the European Board 1978-1981, 1984-1985; correspondence by the vice-president for Europe 1975-1985; correspondence with the other regional organizations of the WCC 1969-198...
Archives
Add to Favorites
Essay and diploma of the Rechtshogeschool 1939; typescripts, reports, press clippings and other documents on the agitation on the plantation Bandar Betsy, North Sumatra, which grounds were claimed by the agricultural workers on the basis of old rights 1964-1966; memoirs ‘Dandanggula’ on his years in...
Archives
Add to Favorites
File on the foundation of Paco, consisting of correspondence, convocations and pamphlets 1921-1923; minutes and agenda of and some correspondence and notes concerning Triennial Conferences 1925-1986; minutes of and other documents concerning the Council 1926-1981 and the Executive Committee 1935, 19...
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken 1974-1986; notulen met bijlagen van de werkgroep Uruguay Komitee 1979-1984, 1986; notulen van de Federatie van Uruguay Komitees 1978-1983; financiële stukken 1980-1986; jaarverslagen 1979-1980; stukken betreffende campagnes en manifestaties 1980-1983; aantekeningen 1979-1983; manus...
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Rondom Wijnkoop. Herinneringen aan het tijdperk der dialectiek en romantiek', met aantekeningen en correspondentie met W. van Ravesteyn en Daniël de Lange (slechts enige brieven) naar aanleiding van het manuscript 1943-1944. Brieven van A.W. Lunatscharsky 1926, 1928-1929. Typoscripten...
Archives
Add to Favorites
Foto's van C.M. Wils.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1936-1940
Collection consisting of documents (for a great part photocopies) relating to its 1st and 2nd congress, to meetings of the International Council and of the Executive Committee 1936-1939; circulars and copies of bulletins 1936-1940; documents on the international youth peace rally and the participati...
Archives
Add to Favorites
Period 1933-1995
Brieven van Gerrit de Wilde uit de gevangenis in Rotterdam 1933; correspondentie van Gerrit de Wilde met zijn familie vanuit de concentratiekampen Schoorl, Amersfoort, Dachau en Allach en andere familiecorrespondentie en stukken uit de oorlogsjaren 1941-1945, 1993; correspondentie met Franz en Else...
Archives
Add to Favorites
Krantenknipsels, rapporten en teksten van journalisten van de Wereldomroep betreffende ontwikkelingen in landen in Afrika en Latijns Amerika 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Period 1942-2007
Correspondentie; persoonlijke stukken; stukken betreffende de CPN, Tweede Kamer, voormalig verzet, kunsten; typoscript autobiografie; teksten van lezingen en publicaties; krantenknipsels 1946-2005. Stukken afkomstig van Catrien Wolff-Bultje 1980-2003. Stukken afkomstig van F. de Boer 1946-1947.
Archives
Add to Favorites
Ingekomen en uitgaande stukken, vragen- en adreslijsten, pamfletten, krantenknipsels 1968-1970.
Archives
Add to Favorites
Wieger Valk (Dronrijp 1893-Amsterdam 1981), was van 1948 tot 1981 geschiedenisleraar aan een Amsterdamse HBS en daarnaast van 1947 tot 1981 secretaris-penningmeester van het Nederlands Hulpcomité voor Tsjechoslowaakse Vluchtelingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1960
Correspondentie (1929) 1945-1958, onder meer betreffende eerste Sociaal-Democratische Centrum; aantekeningen, lezingen, artikelen en manuscripten, onder meer `Mathematische grondslagen van de Joodse mystiek' (onvolledig); dossier (met correspondentie) Stichting Hollandsche Schouwburg 1946-1960, H. P...
Archives
Add to Favorites
Period 2011-2016
Resolution by the Third World Parliamentary Forum , as part of the World Social Forum, in Porto Alegre, Brasilia, 2003. Leaflets and small printed material of various organizations, collected in Mumbai, India, 2004. Leaflets and small printed material of various organizations, collected in Karachi...
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1906
Collection consisting of documents on congresses 1883, 1892, 1902-1906, 1925-1927, 1934-1937 and 1949-1959: convocations, reports, leaflets, clippings and other printed material; letters of support to the congress in Geneva 1902; documents on the revision of the Constitution at the congress of 1921;...
Archives
Add to Favorites