Showing 1 - 20 of 205 for search: '', query time: 0.1s
Stukken afkomstig van H. Wallenburg, een van de initiatiefnemers en secretaris van de werkgroep. Zie ook M.H. Valkenburg.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van secretaris G. van Reemst-de Vries en penningmeester F. Santen: voornamelijk correspondentie, onder meer met kunstenaars, comité's, familieleden van politieke gevangenen in Spanje, financiële stukken, bulletins en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Brieven van P.J. Troelstra (5x), G.W. Melchers (1x) en H. Polak (1x) aan Tj. Westra en zijn weduwe 1905-1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1954-1965
Minutes of the National Executive Committee 1956-1961; agenda and minutes of and other documents relating to the annual general meetings and the meetings of the National Council 1958-1961; some correspondence with Eric Heffer, secretary of the Socialist Workers' Federation (SWF) and others 1956-1957...
Archives
Add to Favorites
Collectie betreffende het jeugd- en jongerenbeleid in Voorburg, het welzijnswerk, drugs en drugsgebruik, undergroundcultuur en kabouterbeweging.
Archives
Add to Favorites
Stukken van de wereldwinkel Amstelveen en van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 1971-1980.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; agenda's; stukken betreffende Stichting Goed Wonen, Aktie Informatie en Documentatiecentrum voor Woon- en Leefmilieu, Stichting 'Lieven de Key', diverse buurtacties, de Ban de Bank Aktie (Vijzelstraat Amsterdam), Comité tegen de vestiging van Progil, Comité Leefbaarheid Amsterdam-No...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de TAS-raad (Technische en Administratieve Staf) aan de Universiteit van Amsterdam en documentatie betreffende de democratiseringsbeweging aan universiteiten en in het hoger onderwijs.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Suriname en Surinamers 1978-1984.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1970
Correspondentie 1966-1967, notulen van bestuursvergaderingen 1966-1967, aanmeldingen van leden 1966-1968, financiële stukken 1966-1970. Stukken van Mr. J.H. Smeets: correspondentie, vergaderstukken, knipsels en andere documentatie 1966-1968; oprichtingsakte van de Liga voor de Rechten van de Mens...
Archives
Add to Favorites
Het archief bestaat voor een groot deel uit affiches, zowel door Wild Plakken ontworpen als verzameld. Een bijzonder onderdeel van het archief is het complete materiaal van de tentoonstelling Beeld tegen Beeld, Wild Plakken en de ontwerpen hiervoor. De beschrijving van het archief telt 692 objectbe...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1948
Correspondentie en andere stukken betreffende het International University Exchange Fund (IUEF) 1978-1981; diverse rapporten betreffende de spionageactiviteiten van de Zuidafrikaanse geheime dienst via Deputy-Director Craig Williamson in de tweede helft van de jaren zeventig binnen het IUEF 1980. Pa...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de anarchistische beweging in Nederland 1946-1953, 1975-2008; stukken betreffende het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) 1950-1992.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende afdeling en district Amsterdam van de CPN 1975-1991.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1982
Plakboeken, gedichtjes, sketches, notities, etc.
Archives
Add to Favorites
De Waarheid was het partijblad van de Communistische Partij van Nederland (CPN). De krant werd opgericht als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1990 verscheen de laatste editie van de krant.
Archives
Add to Favorites