Showing 1 - 20 of 205 for search: '', query time: 1.69s
Systematische indeling: C. industrie; machines Prospectus betreffende de oprichting der NV Werktuigbouw, Amsterdam-Holland. Oprichters zijn ing. J. van Dartelen te Vlissingen, P. van der Velden Erdbrink te Amsterdam en mr. C.H.J.W. van Soest te Utrecht. Voornaamste inbreng is een spinpomp voor de ku...
Archives
Add to Favorites
Period 1948-1984
Correspondentie 1948-1984; typoscripten 1951-1962; documentatie 1949-1980.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Vermogensbeheer particulieren. Journal No.1 de l’annee courante de Chretien Charles Westermann, Vallendar près de Coblenz, le 1er janvier 1821, 124 p., Frans. Op p.52 en 79 verwijst hij naar zijn grand livre. 10.10-20.12.1821 is het journaal meer een...
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1939
De collectie bevat 85 foto's en 2 negatieven van de Balkan, alsmede het verpakkingsmateriaal bestaande uit 1 tabaksblik, 3 fotomapjes en 2 enveloppen, waar de foto's oorspronkelijk in hebben gezeten. Ook zijn er 219 ansichtkaarten van Napoleon. Bij de foto's gaat het om 85 (van de 101) genummerde...
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1960
Correspondentie (1929) 1945-1958, onder meer betreffende eerste Sociaal-Democratische Centrum; aantekeningen, lezingen, artikelen en manuscripten, onder meer `Mathematische grondslagen van de Joodse mystiek' (onvolledig); dossier (met correspondentie) Stichting Hollandsche Schouwburg 1946-1960, H. P...
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken: prentenboekjes lagere school, stukken betreffende kweekschool, apothekersopleiding, lidmaatschapsbewijzen, getuigschriften, diploma's, financiële stukken, etc; manuscripten en aantekeningen; stukken koloniale commissie SDAP 1904 en programherziening SDAP; correspondentie 1882-1...
Archives
Add to Favorites
Collection of carbon copies, processed and printed documents, consisting of papers of the Preparatory Committee 1960, bulletins, press releases and reports presented at the meetings about peaceful co-existence and other subjects.
Archives
Add to Favorites
Documents collected for the publication of `Georg Weerth, Sämtliche Briefe', edited by Jürgen Wolfgang Goette, Frankfurt/New York 1989: mainly Weerth's correspondence with his mother Wilhelmine, some letters from his brother Wilhelm and from Franz and Lina Duncker. NB. Originals at the RCChIDNI, M...
Archives
Add to Favorites
Reports, circulars and printed material. Documents on the 7th World Festival of Youth and Students in Vienna 1959.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of her unpublished biography `Lebensbild von Georg Weerth', mainly based on abstracts from Weerth's correspondence.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1986
Correspondentie; aantekeningen; stukken betreffende Wolters' publicatie over de Gemeentelijke Arbeidersbeurs te Den Haag, het Algemeen Ziekenfonds De Volharding, de PvdA afdeling Markelo; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Gedenkalbum bij zijn afscheid als secretaris-penningmeester van de PvdA met brieven van 'voormannen' 1949; bevat ook vier brieven 1947-1953.
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1940
Collection consisting of documents (for a great part photocopies) relating to its 1st and 2nd congress, to meetings of the International Council and of the Executive Committee 1936-1939; circulars and copies of bulletins 1936-1940; documents on the international youth peace rally and the participati...
Archives
Add to Favorites
Collectie met verzamelde stukken uit de jaren 1976-1982 over NVV-bond Mercurius/Dienstenbond-NVV/FNV betreffende congressen, afdeling Amsterdam en Mercuriusleden ABN, BLG, onder meer pamfletten, circulaires, verslagen en uitgaven, waaronder De Rooie Cent, en over ABN en CAO's.
Archives
Add to Favorites
363 foto's van de activiteiten van de Werkgroep Kairos in Nederland en internationaal ten aanzien van Shell en tal van andere onderwerpen in de periode 1979-1998. Tenzij anders aangegeven, zijn alle foto’s zwart/wit.
Archives
Add to Favorites
Period 1846-1866
Personal documents o.a. relating to his emigration to Switzerland 1849 and England 1851 and his journey through France 1857; correspondence 1849-1864; printed material 1842-1862.
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulenboeken 1918-1947, 1960-1970; notulen bestuursvergaderingen 1918-1947, 1960-1970; correspondentie 1933-1955, 1974-1986; financiële stukken 1918-1965; stukken betreffende aangesloten organisaties: NCA en ANDO 1978-1988, ANGOB 1950-1964, Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende...
Archives
Add to Favorites
Files from New York 1964-1984 consisting of correspondence and other documents concerning General Assemblies 1964-1984; minutes of Executive Board meetings 1980-1983; correspondence with the president, the vice-presidents and others 1971-1984; country files A-Z 1964-1984; correspondence with UNESCO...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1981
Collection of printed and processed documents, including leaflets, pamphlets, bulletins, publications on conferences and activities, statements on the constitution and documents relating to the successive celebrations of the World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship, from Prague...
Archives
Add to Favorites
Contains also documents from the International Institute for Peace 1957-1975.
Archives
Add to Favorites