Showing 1 - 20 of 240 for search: '', query time: 0.65s
Notulen bestuursvergaderingen 1896-1897, 1899-1913, notulen algemene vergaderingen 1902-1913, ledenlijsten, lijsten van donateurs, jaarverslagen, correspondentie 1904-1917, financiële stukken; enquêtes `administratieve' huisindustrie te Rotterdam 1908 en arbeidsduur Rotterdamse kantoren 1909; stukke...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1996
Notulen van de Vrouwenwerkgroep 1955-1960, het Hoofd- en het Dagelijks Bestuur 1960-1995 (onvolledig), Algemene Vergaderingen 1962, 1965-1996, Algemene Werkvergaderingen 1971-1986 en van de Federatie Vrouwenbond CNV en de Vereniging Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV) 1994-1995; correspondentie va...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1991
Voornamelijk series notulen en agenda's, notulen geordend naar onderwerp, correspondentie en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, o.a. van de commissie Sociaal Beleid, de Financieel-Economische Commissie en de Agenda-Commissie.
Archives
Add to Favorites
Verslag van de bespreking over samenwerking met de Nederlandsche Tand-technische Vereeniging 24.9.1938; verslagen van de afdelingsvergaderingen Arnhem 22.7.1939 en 13.1.1940; notulen van en enige andere stukken voor de vergaderingen van de Commissie voor Tandtechnisch Contact 1938-1939 (onvolledig).
Archives
Add to Favorites
De collectie bestaat voor het grootste gedeelte uit documentatie uit de periode ca. 1970-1984: pamfletten, knipsels, krantjes, brochures, etc. over de vakbeweging in het algemeen, acties, stakingsrecht, Dennendal, socialistische landen, Chili, Vietnam, etc. en vooral over de CPN landelijk en Den Haa...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1975
Stukken, voornamelijk documentatie, betreffende sociale en economische wetgeving, anarchisme, seksuele hervorming, abortus, echtscheiding; artikelen geschreven door Valkhoff, boekbesprekingen; teksten van lezingen; college-dictaten; boekenlijst van de bibliotheek van Valkhoff (1929-) 1956-1978.
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1897
Copies from a police file concerning Vandervelde 1888-1896; diplomatic passport 1915-1916; correspondence with Victor Adler 1917, Louis Bertrand 1934-1935, Otto Deutsch 1932, Max Hallet 1935, James Ramsay MacDonald 1917 and n.d., Angel Ossorio 1937, Léon Roland 1936 and others; texts of three speech...
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1939
Lessen `Spel en sport', `Lekentoneel', `Verdragen', `Vakbeweging', `Zielkunde en Opvoeding', `Muziek en Zang' van de Kaderscholen Jeugdraad NVV 1937-1939; schriftelijke cursus Alcoholvraagstuk van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme 1944.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van bestuursleden, onder anderen secretaris S. Wiegersma: statuten en reglementen, notulen, ledenlijsten en ledenadministratie, correspondentie; stukken betreffende congressen, jaarvergaderingen en jaarverslagen, werkgroep Wetenschapsbeleid, VWO-afdelingen en the World Federation o...
Archives
Add to Favorites
Statuten; notulen algemene vergaderingen; notulen bestuursvergaderingen; jaarverslagen; correspondentie; ledenboeken; overige stukken 1903-1917.
Archives
Add to Favorites
Vereeniging van Hoofden van Industriescholen voor Meisjes te 's-Gravenhage, 1905-1919: notulen van de ledenvergaderingen 1905-1919, van de bestuursvergaderingen 1910-1919; Vereeniging van Leeraressen bij het Industrieonderwijs: notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1913-1919; Vereenigin...
Archives
Add to Favorites
Statuten, koninklijke goedkeuring, huishoudelijk reglement, notulen van de ledenvergaderingen 1913-1916, ledenlijst, correspondentie 1913-1916, jaarverslag 1915, adressen.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, voornamelijk met ministerie van Marine en andere ministeries en de Vereeniging tot bevordering van het Zeevaart-Onderwijs.
Archives
Add to Favorites
Statuten, registers van donateurs en leden, notulen (en vergaderstukken), jaarverslagen, correspondentie; enquête over arbeidstoestanden en arbeidsgeschillen 1906-1911; notulen en correspondentie van de Reorganisatiecommissie 1907-1912, met artikelen over de reorganisatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1849-1892
Correspondence, mainly letters from Hermann Jung, Félix Pyat, Louis Blanc and Victor Le Lubez to Vésinier; various manuscripts including `Histoire de l'A.I.T' (unpublished) and `Prisons politiques pendant le Siège, 1870-1871'; various files concerning the `Conseil Fédéraliste Universel à Londres' 18...
Archives
Online content
Add to Favorites
Collection of documents primarily concerning the Internationale Situationniste and the student movement in France, in particular May 1968; typescript of `Traité de Savoir Vivre à l'Usage des jeunes Générations' 1967 by Raoul Vaneigem; typescript and proofs of `Enragés et Situationnistes dans le Mouv...
Archives
Add to Favorites
Scrapbooks with typescripts and clippings of articles by Viero published mostly in Italian anarchist periodicals 1919-1968.
Archives
Add to Favorites
Documents relating to Chile collected by Boris Vildosola; photocopies of the correspondence of the Chili Komitee Zaanstreek (the Netherlands) with the Vicaría de Pastoral Obrera in Santiago de Chile 1981; press releases and small publications by the Vicaría de Pastoral Obrera; leaflets of the Partid...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk documentatie over de jaren zeventig en tachtig: onder meer betreffende esoterica, psychedelica, drugs, LSD, religieuze stromingen, anti-nucleaire acties en milieubeweging ca.1962-ca.1984; Enkele archiefstukken o.a. betreffende het tijdschrift Bres .
Archives
Add to Favorites
Brieven uit Kemerovo van Koos Visch aan zijn echtgenote Nel Visch-Vermeer 1923-1924; brief van Koos en Nel Visch aan de familie Mol 5.10.1924.
Archives
Add to Favorites