Showing 1 - 20 of 242 for search: '', query time: 0.63s
Period 1971-1991
Voornamelijk series notulen en agenda's, notulen geordend naar onderwerp, correspondentie en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, o.a. van de commissie Sociaal Beleid, de Financieel-Economische Commissie en de Agenda-Commissie.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse door Joke van Vlijmen opgezette projecten 1984-1989.
Archives
Add to Favorites
Photocopies of the memoirs of Vandamme as told by Vandamme to Pierre-Valentin Berthier and written down by Berthier; these memoirs contain three parts: 1. His anarchist years; 2. A corrected version of 'Au pays des Soviets'; 3. His years after leaving the anarchist movement c. 1980; letter of Berthi...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse activiteiten en werkkringen van Ruud Vreeman 1970-2010.
Archives
Add to Favorites
Dit archief in 2004 ontvangen van Tjeerd van Rij Het bevat vnl verslagen en correspondentie, o.m. inzake subsidieverzoeken etc
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; statuten; stukken betreffende de financieën, publiciteit, de European Peace Pilgrimage vredestocht, de Vlaamse groep en andere tochten; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1986
Persoonlijke stukken 1945-1956, 1969-1985; stukken betreffende woonwagenbewoners 1971-1985, militaire oefeningen en -bases 1976-1983, verkiezingen 1972, 1977, acties 1967-1984, overige stukken 1966-1985; documentatie 1969-1986.
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1999
Vier gedigitaliseerde audiocassettes met interviews met diverse leden van Nederlandse vakbonden zoals de Algemene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, de ABVA en de NVV. Het geluidmateriaal is overgedragen aan het IISG door de Vakbondshistorische Vereniging.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1981-1989
Files met interviews van Jan Varkevisser met oud-vakbondsbestuurders.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1950 - 1950
Foto's van Mw. M. Vente-Bons
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van en andere stukken betreffende het bestuur 1991-2006; aanmeldings- en machtigingsformulieren van leden, organisaties en procesgroepen 1991-2003; correspondentie 1990-1998; stukken betreffende de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) 1990-1998, de Militaire Inlichtinge...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: K. Verzamelingen J.A.L. Velle (1866-1925) was accountant te Antwerpen. Het NEHA kocht in 1925/26 een grote collectie gedrukten en handschriften uit zijn nalatenschap. Deze stukken zijn deels in de EHB opgenomen, deels in de 'Bijzondere Collecties'. Hier zijn alleen zijn perso...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Opgericht op 20 juli 1899 in Veendam als Veenkoloniale Volksverzekering NV. 23 october 1913 herdoopt in Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij. In 1952 overgenomen door Vesta. Zie Sporen...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Opgericht op 03.08.1752 door zes Haarlemse burgers als Vrijwillige Algemeene Bos tot Begraaffenissen en Onderstand aan Hoog-bejaarden, voor Haarlemmers zonder onderscheid van confessie. Zes bes...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; wetenschappelijke aantekeningen Aanvulling op Bijzondere Collecties 300 (ARCH03800) Bijzondere Collecties 604
Archives
Add to Favorites