Showing 1 - 20 of 238 for search: '', query time: 23.08s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving. Wetenschappelijke aantekeningen S. Vissering, Statistiek der bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. Collegedictaat, Leiden 1865, ms, 315 p. Simon Vissering (1818-1888) kreeg in 1850 een aanstelling als hoogleraar staatshuishoudku...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Correspondentie met P. Hennipman 1987-1992, P.W. Klein 1966, I. Schöffer 1959-1962, H. van der Wee, 1997-2005 en P.J. van Winter, 1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1984-1997
Notulen van vergaderingen van het Bestuur, notulen van Algemene Leden Vergaderingen, correspondentie, ledenbestand, overige stukken en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het Bestuur, notulen van Algemene Leden Vergaderingen, correspondentie en stukken betreffende activiteiten van de vereniging.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het Bestuur, notulen van Algemene Leden Vergaderingen, correspondentie, ledenlijsten en overige stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1991
Correspondentie met bijlagen ontvangen als propagandasecretaris van de CPN 1950-1960; stukken betreffende de CPN 1945-1958 en de Eenheidsvakcentrale 1946-1959; stukken betreffende Verheij's lidmaatschap van de Gemeenteraad van Amsterdam 1958-1978 en zijn wethouderschap 1966-1978. Aanvulling 2002: co...
Archives
Add to Favorites
Fotoarchief van de Voedingsbond FNV, gebruikt voor de uitgaven van de bond, o.a. het blad .
Archives
Add to Favorites
Notulen bestuursvergaderingen 1896-1897, 1899-1913, notulen algemene vergaderingen 1902-1913, ledenlijsten, lijsten van donateurs, jaarverslagen, correspondentie 1904-1917, financiële stukken; enquêtes `administratieve' huisindustrie te Rotterdam 1908 en arbeidsduur Rotterdamse kantoren 1909; stukke...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1991
Voornamelijk series notulen en agenda's, notulen geordend naar onderwerp, correspondentie en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, o.a. van de commissie Sociaal Beleid, de Financieel-Economische Commissie en de Agenda-Commissie.
Archives
Add to Favorites
The first part contains in photocopy: documents of the PCB 1925-1928; documents of the ILO, Belgian group such as correspondence with the International Secretariat (IS) of the ILO, proceedings of meetings 1928-1935, etc.; documents of the ICL and the PSR consisting of correspondence, circulars, stat...
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1897
Copies from a police file concerning Vandervelde 1888-1896; diplomatic passport 1915-1916; correspondence with Victor Adler 1917, Louis Bertrand 1934-1935, Otto Deutsch 1932, Max Hallet 1935, James Ramsay MacDonald 1917 and n.d., Angel Ossorio 1937, Léon Roland 1936 and others; texts of three speech...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1916
Stukken afkomstig van Wim Steenis: statuten en reglementen, enige nummers van het orgaan Vrije Jeugd, circulaire, brochure van Fr. van Eeden, `Aan de Vrije Jeugd' (1914) met aantekeningen van Wim Steenis; briefkaart van Fr. van Eeden 24.3.1914; enige stukken over de Oostenrijkse Vrije Jeugd; Redac...
Archives
Add to Favorites
Verslag van de bespreking over samenwerking met de Nederlandsche Tand-technische Vereeniging 24.9.1938; verslagen van de afdelingsvergaderingen Arnhem 22.7.1939 en 13.1.1940; notulen van en enige andere stukken voor de vergaderingen van de Commissie voor Tandtechnisch Contact 1938-1939 (onvolledig).
Archives
Add to Favorites
Statuten; notulen vergaderingen; correspondentie; stukken betreffende het onderzoek naar armoede, beleid en verzet in Almelo, Alkmaar en onder studenten; circulaires 1987-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1939
Lessen `Spel en sport', `Lekentoneel', `Verdragen', `Vakbeweging', `Zielkunde en Opvoeding', `Muziek en Zang' van de Kaderscholen Jeugdraad NVV 1937-1939; schriftelijke cursus Alcoholvraagstuk van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme 1944.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van bestuursleden, onder anderen secretaris S. Wiegersma: statuten en reglementen, notulen, ledenlijsten en ledenadministratie, correspondentie; stukken betreffende congressen, jaarvergaderingen en jaarverslagen, werkgroep Wetenschapsbeleid, VWO-afdelingen en the World Federation o...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van ledenvergaderingen met agenda's, jaarstukken en correspondentie 1928-1943, 1946-1980; notulen van bestuursvergaderingen met besluitenlijsten 1954-1980; ingekomen stukken 1963, 1977-1979; correspondentie met leden 1946-1980 en met andere verenigingen 1949-1975; dossiers inzake J. Betist...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1997
Nieuwsbrief 1980-1995, deze bevat agenda's en notulen van vergaderingen alsmede bijlagen; besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen 1983-1991; correspondentie 1983-1991; stukken betreffende diverse commissies en werkgroepen van de VSAA 1981-1992; stukken betreffende de Vereniging Sociale Advokat...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van voorzitter F.H.J.M. Daams: nota's; correspondentie; financiële stukken; documentatie 1957-1977. Aanvulling 2015: volledig ledenbestand van de Vereniging Euroklok d.w.z. ca. 600 kaarten met vermelding van de jaren dat ze lid waren en contributiebetalingen.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1899-1985, ledenlijsten 1939-1979, jaarverslagen; stukken betreffende reglementering, fusie, jubilea en geschiedenis; financiele stukken; stukken betreffende belangenbehartiging van leden, contacten met ministerie, PTT en andere organisaties; publikaties, diversen en documentatie.
Archives
Add to Favorites