Showing 1 - 20 of 251 for search: '', query time: 0.21s
Foto's van H. Vervoort.
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen, discussiestukken, verslagen en correspondentie van bestuur en werkgroepen, onder andere de werkgroep Buitenland, Vakbondsgroep, de Vormingsgroep, de Bladgroep (Veedee) en Onkruit; correspondentie (met notulen) met de regio's; verslagen van overleg tussen VD en het Ministerie van SZW; stukke...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, reglementen, enige notulen e.d. betreffende de Christelijk-Historische Kiezerbond en -Kiesvereeniging 1896-1901; de Commissie van Advies Christelijk-Historische Partij 1908 (-1919); Christelijk-Historische Unie, kamerkring Amsterdam 1918-1930; poging tot samensmelting met de Vrij-An...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1952
Stukken afkomstig van Dik van den Haak en Nannie van den Haak-Bleeker betreffende: de Jeugdbond voor Onthouding, afdeling Haarlem 1944-1946; de Vrije Jeugdbeweging, afdeling Haarlem 1945-1952; de reünie-bijeenkomst van de Vrije Jeugd Beweging op 15-16 september 1984 in Oldebroek 1983-1985; correspon...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1982
Gedeelten van archieven van verschillende voorlopers, o.a. van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV) en enkele stukken van organisaties die in de NBV opgingen, onder meer de Bond van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel in Nederland Sta Pal afdeling Dordrecht en de Centrale Bond van Transp...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1983
Communist, verzetsstrijder en politicus; opgegroeid in De Pijp in Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog actief geworden in de illegale CPN. Vanaf 1946 bestuurder binnen de CPN. Gemeenteraadslid Amsterdam 1958-1978 en wethouder 1966-1978.
Archives
Add to Favorites
Dagboek 1949-1952, correspondentie, onder meer met Russen, Anna Blaman (in kopie), Nico Rost en Sonja Prins, 1947-1984; artikelen van M. Visser; documentatie betreffende haar activiteiten, CPN, personen, onder anderen Trijn Hulleman, en Joegoslavië.
Archives
Add to Favorites
Period 1959-1995
Archieven van de Associatie van Bedrijven op Coöperatieve grondslag (ABC), de Vereniging voor Participatief Ondernemen (VPO), de Stichting Zelfbestuur (SZB) en de Landelijke Vereniging Personeel Loodswezen (LVPL). Aanv. 2021: Bij het verwerken van de in 2021 ontvangen aanvulling op het archief met...
Archives
Add to Favorites
Vereeniging van Hoofden van Industriescholen voor Meisjes te 's-Gravenhage, 1905-1919: notulen van de ledenvergaderingen 1905-1919, van de bestuursvergaderingen 1910-1919; Vereeniging van Leeraressen bij het Industrieonderwijs: notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1913-1919; Vereeniging...
Archives
Add to Favorites
De collectie bestaat voor het grootste gedeelte uit documentatie uit de periode ca. 1970-1984: pamfletten, knipsels, krantjes, brochures, etc. over de vakbeweging in het algemeen, acties, stakingsrecht, Dennendal, socialistische landen, Chili, Vietnam, etc. en vooral over de CPN landelijk en Den Haa...
Archives
Add to Favorites
Period 1989-1998
Belangenbehartigingsorganisatie van Middelbare en Hogere Functionarissen in dienst bij Lagere Overheden, Bedrijven en Instellingen, later geformuleerd als Decentrale Overheden.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1994
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de leden 1983-1989; stukken betreffende het oprichten van de Vakbondshistorische Vereniging en het Nationaal Vakbonds Museum, het verzamelen van historisch vakbondsmateriaal en het organiseren van bijeenkomsten 1980-1994. Aanvulling 20...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Meik de Swaan, voornamelijk bestaande uit de financiële administratie van de uitgever.
Archives
Add to Favorites
Statuten; notulen vergaderingen; correspondentie; stukken betreffende het onderzoek naar armoede, beleid en verzet in Almelo, Alkmaar en onder studenten; circulaires 1987-1993.
Archives
Add to Favorites
De documentatie bevat voornamelijk statuten en reglementen, prospectussen bij emissies en aankondingen daarvan. Behalve in Nederland gevestigde ondernemingen bevat de collectie 2 dozen met documentatie afkomstig van Nederlands-Indische ondernemingen. Zie lijst van ondernemingen (Word).
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de oprichting, de ledenwerving en de activiteiten van de vereniging 1964-1966; stukken van de Raad van Advies 1964-1966.
Archives
Add to Favorites
Period 1867-1911
Documents collected by Jean Vermorel (no relative) for his biography of Auguste Vermorel; letters mainly written and received while being director of Le Courrier Français c. 1866-1867; manuscripts of articles by various authors for Le Courrier Français; personal documents; autobiographical notes; pr...
Archives
Add to Favorites
E. Handel; Diamant Ingekomen stukken en facturen van de diamanthandelaar A. de Voys uit Amsterdam, Londen, Napels, Bahia en andere steden. Bijzondere Collecties 213.
Archives
Add to Favorites