Showing 1 - 20 of 105 for search: '', query time: 1.86s
Systematische indeling: J. Personen en families. Vermogensbeheer particulieren. Correspondentie, afkomstig van Hendrik Twent (1743-1788), raad en burgemeester van Leiden, en van Jhr. Anthonie Cornelis Twent (1771-1852), vice-admiraal en inspecteur van het loodswezen in Den Haag. Anthonie’s broer Jac...
Archives
Add to Favorites
Collection of Raymond Douek consisting of statutes, a programme, some Central Committee resolutions, a manual for cadre training, bulletins, pamphlets, leaflets and copies of periodicals, including copies of al-Fajr al-Jadid, Majallat al-Damir, Kifah al-Sha`b, Al-Nashra, Majallat al-Hadaf, al-Muqawa...
Archives
Add to Favorites
Period 1995-2000
Collection consists of 728 photographs of actions and events, promoting cleaner and saver cities
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1982
An important part of the Republican Brothers’ activism was the dissemination of their views through the production and sale of books and pamphlets. Between 1952 and 1974, Taha himself explained his vision in a dozen books and tens of lectures some of which were also published in print. From 1974, he...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1944-1945
Letters written and received during his last year of exile in England mainly with British and Italian officials concerning his return to Italy 1944; file with letters received after his return while editor for Avanti! primarily from editors of various magazines 1945; handwritten manuscript by Rutenb...
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven en verslagen van congressen en conferenties van de Vrije Socialistische Groepen aangesloten bij het Landelijk Comité van Vrije Socialisten 1949-1953; enige brieven, onder andere betreffende het blad De Vrijheid (met dagvaarding) (1951) 1953-1955 (1957).
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1989
Ingekomen brief van B. Sapir 1945 en van A. Romein- Verschoor; enige brieven, aantekeningen en gedrukten voornamelijk betreffende de SDAP en PvdA (1917) 1940-1989.
Archives
Add to Favorites
Minute books of the General Council 1921-1946. NB. Originals at the Modern Records Centre, University of Warwick, Coventry, Great Britain; microform publication by Harvester Press, Brighton, Great Britain, 1976.
Archives
Add to Favorites
Papers mainly from 1960 onwards. Notes and other personal documents 1920-1986; correspondence with Federico Bach 1968-1969, H. Benzion 1960-1977, Louis Bonnel 1981-1984, Jean-Jacques Cellier 1982-1986, Ante Ciliga 1979-1983, Arthur Cravan 1979-1985, Jean Daniel 1970-1981, Winand Ehls 1984-1986, Kati...
Archives
Add to Favorites
Referaten over de sociale beweging 1885-1886, socialistica (programma SDB 1882, congres van Erfurt), stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het spoorwegpersoneel (grievencahier en zondagsrust), correspondentie met J.W. Langenberg en Leverington 1890, lezing over het socialisme met correspo...
Archives
Add to Favorites
Letters primarily to his friend Barbara Seidenfeld Stratiesky during his imprisonment in France 1942-1943; list with names of 80 political prisoners who managed to escape with the help of the PCF in 1943; printed copies of articles for Die Rote Gewerkschafts-Internationale (PROFINTERN); reports and...
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1931
Persoonlijke documenten betreffende geboorte, huwelijk en overlijden, foto's; proza en poëzie van Dirk Troelstra, brieven aan Dirk Troelstra, onder anderen van Silvie de Vries 1888-1897; brieven van Dirk Troelstra aan familie en vrienden 1889-1901 en aan Silvie de Vries 1889-1896; brieven van derden...
Archives
Add to Favorites
Volume containing handwritten minutes of the Third and Fourth Trades Union Congress 1871-1872, a handwritten history of the First and Second Congress 1868-1869 and printed reports of the Trades Conference in London 1867 and of the Parliamentary Committee 1873.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of his unpublished autobiography.
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1969
Correspondence and files on the activities of Yugoslav social democracy after 1945; notebook; personal documents; printed material.
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1978
Stukken betreffende het partijbestuur van de PPR 1973, 1977-1978, Werkgroep Internationale Contacten PPR 1977-1978, Zuid Afrika en een fellowship 1986-1988.
Archives
Add to Favorites
Letters from to and others c. 1836-1843; one letter from c. 1838; handwritten manuscript and typescript of 'Journal' published under the title , ( , 1973 Paris), including an introduction by .
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1834-1917
Letter by Michael Holland 1931 and letter by D. Kashnor 1939 to Robert van 't Hoff; notes and some printed material; 4 exceptional books by William Thompson, stored in a wooden box, specially designed by the Dutch architect Robert van 't Hoff (1887-1979), associated with 'De Stijl' and famous becaus...
Archives
Add to Favorites
Statuten en ledenregister 1902-1919, notulen van de bestuursvergaderingen 1911-1914, 1917-1920, 1939-1944.
Archives
Add to Favorites
Rapporten en andere stukken, onder meer over handenarbeid, van de Onderwijsraad voornamelijk 1929-1931; foto's van scholen en betreffende het onderwijs in Nederlands-Indië; artikelen van Toot over Indische kinderen in Nederland en van Toot en anderen over dr G.J. Nieuwenhuis (gedelegeerde van de Ond...
Archives
Add to Favorites