Showing 1 - 20 of 115 for search: '', query time: 0.15s
Small collection of alternative and libertarian publications, published mostly in Montreal and Quebec City, both in Quebec, the french speaking province of Canada.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende (werk)loosheid, herverdeling van werk, sociale zekerheid, welzijnswerk, onderwijs en arbeidsethos waarschijnlijk gebruikt voor de publicatie Alternatieven voor werkgelegenheid. Commentaar op ideeën en voorstellen (1980). Stukken betreffende de Bond voor Vrijheidsrechten en de s...
Archives
Add to Favorites
Majoor Sandesh (official periodical) and other important documents of the Textile Labour Association (TLA).
Archives
Online content
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie: textiel en kleding Drie bouwtekeningen behorende bij het ontwerp voor de Tulle-Fabriek te Amsterdam van de hand van Js. Warnsinck. Zie ook Bijzondere Collecties 570 (Documentatie industrie) : B/4/a. Volgens C. van der Vijver, Geschiedkundige beschrijving van...
Archives
Add to Favorites
Period 1921-1974
Documentatie betreffende probleemgezinnen, daklozen, onaangepast gedrag, gemeentebeleid, herhuisvesting, hulpverleningsinstellingen, opbouwwerk bijzondere situaties; aantekeningen in het kader van een onderzoek naar asocialenbeleid (1907) 1921-1974.
Archives
Add to Favorites
Foto's van G.C.E. Tomaello.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1944-1945
Letters written and received during his last year of exile in England mainly with British and Italian officials concerning his return to Italy 1944; file with letters received after his return while editor for Avanti! primarily from editors of various magazines 1945; handwritten manuscript by Rutenb...
Archives
Add to Favorites
Albums, brieven en andere documenten betreffende haar activiteiten in de vakbeweging en het NVV-vrouwensecretariaat 1960-1970, 1972, 1978 en haar reizen naar het buitenland 1963-1980; adressenlijsten 1970-1991; stukken betreffende haar opleiding tot maatschappelijk werkster 1957-1960, haar functies...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1961
Twen - Taboe is een spraakmakend Nederlands tijdschrift, gericht op jongeren en de jongerencultuur van die tijd weergevend, waarvan in 1960-1961 vier nummers verschenen.
Archives
Add to Favorites
Turati's correspondence with his companion Anna Kuliscioff, January 1910 December 1911. NB. Originals at the Biblioteca comunale `A. Saffi', Forlí, Italy.
Archives
Add to Favorites
Zak- en bureauagenda's 1950, 1958, 1960-1989; correspondentie 1958-1977, 1980-1994; aantekeningen gemaakt tijdens vergaderingen, besprekingen en kabinetsformaties 1973-1978, 1981-1982; lidmaatschapsbewijzen, reisdocumenten, levensbeschrijving en financiële stukken 1953-1991; stukken betreffende zijn...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende groepen en organisaties binnen de derdewereldbeweging en milieubeweging dat deels wel, deels niet gebruikt is voor de publikatie Andere informatiebronnen over milieu, techniek en samenleving .
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven en verslagen van congressen en conferenties van de Vrije Socialistische Groepen aangesloten bij het Landelijk Comité van Vrije Socialisten 1949-1953; enige brieven, onder andere betreffende het blad De Vrijheid (met dagvaarding) (1951) 1953-1955 (1957).
Archives
Add to Favorites
Referaten over de sociale beweging 1885-1886, socialistica (programma SDB 1882, congres van Erfurt), stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het spoorwegpersoneel (grievencahier en zondagsrust), correspondentie met J.W. Langenberg en Leverington 1890, lezing over het socialisme met correspo...
Archives
Add to Favorites
Reports of annual meetings 1980, 1982, 1986, 1992; staff meetings; correspondence with subscribers of the Tie Bulletin, including member organizations and individual researchers; reports; conference papers; contributions to the Tie Bulletin, also called TIE Europe; contributions to TNI working group...
Archives
Add to Favorites
Typescript of an extensive (983 pp.) travel report on a journey through Russia, China, Japan and the Dutch Indies from November 1928 until February 1929 n.d.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Aantekeningen, cijfermateriaal en verslagen van de betreffende werkgroep aan de VU aangaande de berekening van het nationaal inkomen van Nederland in de periode 1850-1900. Zie J. Teijl "Nationaal inkomen...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Drie reisboekjes van Jacques en J.D. Teysset, kooplieden en agenten van de Antwerpse Assurantiecompagnie, betreffende reizen naar Frankrijk en Altona. Bijzondere Collecties 165.
Archives
Add to Favorites
Period 1890-1920
Documents collected by Tuckwell: reports and comments on factory bills, documents relating to lead poisoning, industrial law cases, regulations, sweating and related subjects; documents concerning the Women's Trade Union League 1895-1918; documents concerning conferences on women's labour; copies of...
Archives
Add to Favorites