Showing 1 - 20 of 105 for search: '', query time: 1.03s
Oorspronkelijk onderdeel van archief van F.M. Wibaut, die Taks schriftelijke nalatenschap beheerde. Aantekeningen en redevoeringen, artikelen voor De Middelburgsche Courant en De Telegraaf; documentatie over katholieke arbeiders en patroons 1905-1906; correspondentie aan Tak als redacteur van Het...
Archives
Add to Favorites
Referaten over de sociale beweging 1885-1886, socialistica (programma SDB 1882, congres van Erfurt), stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het spoorwegpersoneel (grievencahier en zondagsrust), correspondentie met J.W. Langenberg en Leverington 1890, lezing over het socialisme met correspo...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1989
Ingekomen brief van B. Sapir 1945 en van A. Romein- Verschoor; enige brieven, aantekeningen en gedrukten voornamelijk betreffende de SDAP en PvdA (1917) 1940-1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1834-1917
Letter by Michael Holland 1931 and letter by D. Kashnor 1939 to Robert van 't Hoff; notes and some printed material; 4 exceptional books by William Thompson, stored in a wooden box, specially designed by the Dutch architect Robert van 't Hoff (1887-1979), associated with 'De Stijl' and famous becaus...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1994
Enige persoonlijke correspondentie; IISG-correspondentie; stukken betreffende zijn promotie; dossiers betreffende de Vierde Internationale, Proletaries Links, de Algerijnse vrijheidsstrijd, de Nieuw Guinea-actie, de Belgische staking van 1961 en andere onderwerpen; documentatie betreffende Nederland...
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen, knipsels, stencils, manuscripten, (radio)speeches en enige correspondentie over SDVC, de cursussen De Gemeentehuishouding, kinderlectuur, economie; zaken betreffende haar raadslidmaatschap: huisvesting, sociale zorg, restauratie van schilderijen, etc., ca. 1915-1943.
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1922
Manuscript over de Bond van Christen-Socialisten; correspondentie betreffende haar ontslag in 1909; dossier betreffende de Christelijke Volkspartij 1920-1922.
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven en verslagen van congressen en conferenties van de Vrije Socialistische Groepen aangesloten bij het Landelijk Comité van Vrije Socialisten 1949-1953; enige brieven, onder andere betreffende het blad De Vrijheid (met dagvaarding) (1951) 1953-1955 (1957).
Archives
Add to Favorites
Rapporten en andere stukken, onder meer over handenarbeid, van de Onderwijsraad voornamelijk 1929-1931; foto's van scholen en betreffende het onderwijs in Nederlands-Indië; artikelen van Toot over Indische kinderen in Nederland en van Toot en anderen over dr G.J. Nieuwenhuis (gedelegeerde van de Ond...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1969
Correspondence and files on the activities of Yugoslav social democracy after 1945; notebook; personal documents; printed material.
Archives
Add to Favorites
Volume containing handwritten minutes of the Third and Fourth Trades Union Congress 1871-1872, a handwritten history of the First and Second Congress 1868-1869 and printed reports of the Trades Conference in London 1867 and of the Parliamentary Committee 1873.
Archives
Add to Favorites
Minute books of the General Council 1921-1946. NB. Originals at the Modern Records Centre, University of Warwick, Coventry, Great Britain; microform publication by Harvester Press, Brighton, Great Britain, 1976.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of his unpublished autobiography. NB. Originals at the New York Public Library.
Archives
Add to Favorites
Letters primarily to his friend Barbara Seidenfeld Stratiesky during his imprisonment in France 1942-1943; list with names of 80 political prisoners who managed to escape with the help of the PCF in 1943; printed copies of articles for Die Rote Gewerkschafts-Internationale (PROFINTERN); reports and...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, dagboek en aantekeningen 1930-1958; stukken betreffende de voorbereiding van publicaties over zeevaart 1921-1930, een onderzoek over socialisme, opstellen, lezingen en radiovoordrachten 1937-1940, 1945-1948, zijn arrestatie en gevangenschap 1945-1948, herinneringen van anderen aan B...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1945
Letters written and received during his last year of exile in England mainly with British and Italian officials concerning his return to Italy 1944; file with letters received after his return while editor for Avanti! primarily from editors of various magazines 1945; handwritten manuscript by Rutenb...
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1931
Persoonlijke documenten betreffende geboorte, huwelijk en overlijden, foto's; proza en poëzie van Dirk Troelstra, brieven aan Dirk Troelstra, onder anderen van Silvie de Vries 1888-1897; brieven van Dirk Troelstra aan familie en vrienden 1889-1901 en aan Silvie de Vries 1889-1896; brieven van derden...
Archives
Add to Favorites
Teksten van door Sater opgevoerde toneelstukken, brochures, publicaties en pamfletten 1972-1985; stukken betreffende de oprichting in 1971 en de opheffing in 1985 van Toneelgroep Sater.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende (werk)loosheid, herverdeling van werk, sociale zekerheid, welzijnswerk, onderwijs en arbeidsethos waarschijnlijk gebruikt voor de publicatie Alternatieven voor werkgelegenheid. Commentaar op ideeën en voorstellen (1980). Stukken betreffende de Bond voor Vrijheidsrechten en d...
Archives
Add to Favorites
Exemplaren en metalen cliché's van tijdschrift Vriendschap
Archives
Add to Favorites