Showing 1 - 20 of 541 for search: '', query time: 0.17s
Correspondentie, notulen, pamfletten en andere stukken van en betreffende de Socialistische Jeugd (vooral in Amsterdam) eind jaren zestig begin jaren zeventig uit het archief van Frans Panholzer 1968-1976.
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1985
Collectie bestaande uit stukken die verzameld zijn ter voorbereiding van de film 'Pacific, paradise in pain', een film over de schade die kernproeven van de Verenigde Staten en Frankrijk hebben aangericht in de Pacific, alsmede de strijd tegen deze kernproeven; documentatie betreffende kernproeven,...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1984
Stukken betreffende de kraakbeweging (in Amsterdam), de Britse mijnstaking in 1984 en 1985, Joegoslavië en Roemenië en steunacties voor projecten in deze gebieden. Omschrijving door Jo van der Spek van het digitale materiaal: uitzendingen op Radio 100 op cassette 1986-1990; uitzendingen op Radio Pat...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de kraakbeweging, woon-werkpanden, de HAT-regeling, alternatieve drukkerijen en jongerenhuisvesting.
Archives
Add to Favorites
Documentatie betreffende talen, taalpolitiek en taalstrijd, landen en volken, minderheidsgroeperingen, culturele overheersing en onafhankelijkheidsbewegingen (veel stukken zijn geschreven in het esperanto) 1960-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1988
Persoonlijke correspondentie met o.a. Paul Rodenko; manuscripten van artikelen en andere publicaties; niet gepubliceerde teksten en notities, vooral over taalkundige onderwerpen; documentatie gebruikt voor collages en andere kunstvormen; een groot aantal (plakboeken met) collages, tekeningen en 'par...
Archives
Add to Favorites
Some correspondence between members of the editorial board of Social-Demokrat; extensive correspondence of the editorial board with contributors; correspondence of the editorial board with various persons, groups, and organizations; minutes of meetings of the editorial board and resolutions 1909-191...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1940
Socialistisch zangkoor, opgericht in Amsterdam in 1898. Maakte deel uit van de 'rode familie' en was vaak te horen bij radio-uitzendingen van de VARA.
Archives
Add to Favorites
Diaries and notes containing his impressions of the American labour movement during a visit to the United States 1880-1881.
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1988
Jaarverslagen 1913-1917, 1933-1934, 1948; notulen van bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en vergaderingen van de beheerders der gelden van het Schoolfonds 1913-1918, 1920, 1929; correspondentie 1912-1926, 1929-1938, 1983, 1987-1988; statuten, financiële- en administratieve stukken en documenta...
Archives
Add to Favorites
Minutes of the General Assembly 1907-1921; minutes of the Executive Committee 1868-1921; list of members 1866-1967; correspondence 1895-1900; a few administrative documents 1897-1902; minutes of meetings of the Federación Gráfica de Valparaíso 1919-1921.
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1984
Documents on the establishment of Solidarité 1962; reports by Henri Curiel to the annual congress of Solidarité concerning the activities of the group and other documents on the congresses and the meetings of the Political Committee 1962-1977; on training courses 1971-1972; texts of interviews with...
Archives
Add to Favorites
Minutes of the General Assembly 1893-1946; minutes of the Executive Committee 1880-1914, 1918-1933; correspondence 1935-1936; list of members contributing to the funeral fund 1869-1923; list of members c. 1880-1916; minutes of the General Assembly of the Sociedad de Socorros Mutuos `Artes Gráficas'...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with his lawyer Etem Derviş and some other documents 1949-1954.
Archives
Add to Favorites
Letters to Caroline Schmalhausen by her mother Sophie Schmalhausen-Marx, her sister Bertha and her brother Benno 1867.
Archives
Add to Favorites
Period 1907-1932
Collection of documents on the administration of the SPD Parteiarchiv consisting of some reports 1883, 1886; lists and surveys 1911-1928; some deposit agreements 1911-1932; guide-lines forms 1913, 1927; some correspondence 1920-1932; a visitors' book 1913-1932 and other documents on the holdings of...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1986-1994
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen 1986-1993, correspondentie, statuten.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Nieuw Links 1967-1970, de Odijk-groep 1970-1972 en betreffende een gecoördineerde bijdrage aan een nieuw beginselprogramma 1974-1975; enkele andere stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1976
Stukken betreffende de vergaderingen van het curatorium 1965-1972; stukken betreffende de vergaderingen van de bestuursraad 1972-1976; stukken betreffende de oprichting van de School voor de Journalistiek 1970-1973; stukken betreffende diverse benoemingen en ontslagverleningen aan Vakopleiding en Sc...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de dienstverbanden en overige betrokkenheid bij Vrij Nederland en Het Vrije Volk ; stukken betreffende zijn diverse publicaties over de Tweede Wereldoorlog, de Katholieke kerk en diverse West-Europese landen (Engeland, Frankrijk, Italië).
Archives
Add to Favorites