Showing 1 - 20 of 261 for search: '', query time: 0.56s
Notulen en beleidsstukken van bestuurs-, staf- en andere vergaderingen; stukken betreffende de politieke en culturele programmering, specifieke activiteiten (Beurs voor Kleine Uitgevers, Talentenshow enz.); documentatie betreffende musici en muziekgroepen die hebben opgetreden in Paradiso.
Archives
Add to Favorites
Collection of stencilled documents consisting of a statement of principles of the PKI added to its articles of association and its rules 1924; a manifesto n.d.; a programme for municipal policy n.d.; the text of an analysis of the Indonesian revolution 1947; resolutions and reports by D.N. Aidit, M....
Archives
Add to Favorites
Minute book of the meetings of the General Committee of the Parti Socialiste Français from 1901 (June 12) until 1902 (January 8).
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1981
Collection of printed, stencilled and typed documents (partly photocopies) of the Partido Comunista Mexicano received from Enrique Condés Lara: reports and other documents relating to the congresses and conferences 1919-1981; reports, circular letters, statements and pamphlets by and other documents...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1972
Documents concerning the PSR and the Tendencia Revolucionaria 'Octubre' (TRO), a precursor of the PSR.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Floor Lamoen: (concept)programma's en amendementen, verslag oprichtingscongres, ledenbulletin Ommekeer nr. 1, pamfletten, correspondentie royement van enige leden en verslagen afdelingsvergaderingen Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Kostas Axelos 1959-1964, Karl Korsch 1939-1950, Hedda Korsch 1959-1964, Paul Mattick 1958 and others; typescripts of the publications by Karl Korsch `War and Revolution' [1941], `Independence comes to the Philippines' [1946] and `Marx Stellung in der Europäischen Revolution von 1...
Archives
Add to Favorites
Copies of the founding declaration of the Party of European Socialists.
Archives
Add to Favorites
Collectie van archivalia van Patrimonium: Correspondentie aan J.A. Smedes jr. 1884-1905, diverse stukken tot 1917, ingezonden brief K. Kater over het sociaal programma van Patrimonium z.j.; Afdeling Rotterdam: jaarverslagen 1928-1930, ledenlijst. Afdeling Rijswijk: notulen van bestuurs- en lede...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de anarchistische beweging, de drankbestrijding, de beweging van vrijdenkers; documentatie ca.1922-1986.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie betreffende acties tegen Berufsverbote in de BRD 1974-1977. Documentatie betreffende de Paasmarsen en diverse herdenkingen en andere bijeenkomsten 1963-1966.
Archives
Add to Favorites
Period 1964-1969
Correspondentie 1964-1968; statuten 1965; rapport werkgroep Interorganisatorisch Overleg met PSP-jongeren 1958; stukken betreffende Politiek Jongeren Contact Amsterdam 1965-1969, werkgroep Anti-militaristische Studenten 1965, 1968; documentatie 1963-1968. Aanvulling 1994: stukken van Manja Pach 1962...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1987
Some correspondence with the Belçika'daki Türkiyeli Işçiler Birliği (Union of Turkish Workers in Belgium) 1981-1982, the Comité Belge de Defense des Droits de l'Homme en Turquie 1981 and other organizations; notes; circulars, press statements and leaflets of the International Committee to Support th...
Archives
Add to Favorites
From Maud Arncliffe-Sennett collection, British Library
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, programma's, stukken betreffende de Stichting Scholing en Vorming en voornamelijk afdelingsbladen en andere stukken van afdelingen in Noord-Brabant; enige stukken van de afdeling Deurne.
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1973
Notulen; ingekomen en uitgaande stukken; ledenlijsten; pamfletten en knipsels 1962-1973, 1976-1979. Aanvulling 2018: agenda's en notulen van vergaderingen van het gewest alsmede ingekomen stukken 1979-1980.
Archives
Add to Favorites
Period 1958-1990
Correspondentie; stukken betreffende congressen, verkiezingen, Progressief Akkoord, Provinciale Staten, gemeenteraad, Eerste en Tweede Kamer, Rijnmond, de commissie en conferentie Links Nederland, vorming, interne geschillen; PSP-uitgaven; overige stukken 1958-1990. Stukken van Jur Groeneboom over...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1981-1989; notulen ledenvergaderingen 1976-1983, notulen vergaderingen gewest Midden-Holland, gewest Rijnmond en PSP Provinciale Werkgroep Zuid-Holland 1983-1988; stukken betreffende Anti-Bestek '81, Zoetermeer tegen Apartheid; PSP-uitgaven ţ Komt Wel, opspraak (Delft), Rooddruk (Den...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Saskia Kanis, Marianne Passchier (eerste landelijk-contact-vrouw), Pieternel Rol (Groningen) en voornamelijk Titia Bos: onder meer notulen Landelijke Koördinatiegroep PSP-Vrouwen, verslagen landelijke vrouwendagen, stukken, waaronder notulen, van de scholingsgroep, werkgroep 5-...
Archives
Add to Favorites
Notulen; pamfletten; exemplaren van 'PSP Homo Nieuws' en 'Homobevrijding'; overige stukken 1978-1984.
Archives
Add to Favorites