Showing 1 - 20 of 259 for search: '', query time: 0.1s
Notulen en beleidsstukken van bestuurs-, staf- en andere vergaderingen; stukken betreffende de politieke en culturele programmering, specifieke activiteiten (Beurs voor Kleine Uitgevers, Talentenshow enz.); documentatie betreffende musici en muziekgroepen die hebben opgetreden in Paradiso.
Archives
Add to Favorites
Collection of stencilled documents consisting of a statement of principles of the PKI added to its articles of association and its rules 1924; a manifesto n.d.; a programme for municipal policy n.d.; the text of an analysis of the Indonesian revolution 1947; resolutions and reports by D.N. Aidit, M....
Archives
Add to Favorites
Minute book of the meetings of the General Committee of the Parti Socialiste Français from 1901 (June 12) until 1902 (January 8).
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1981
Collection of printed, stencilled and typed documents (partly photocopies) of the Partido Comunista Mexicano received from Enrique Condés Lara: reports and other documents relating to the congresses and conferences 1919-1981; reports, circular letters, statements and pamphlets by and other documents...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1972
Documents concerning the PSR and the Tendencia Revolucionaria 'Octubre' (TRO), a precursor of the PSR.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Floor Lamoen: (concept)programma's en amendementen, verslag oprichtingscongres, ledenbulletin Ommekeer nr. 1, pamfletten, correspondentie royement van enige leden en verslagen afdelingsvergaderingen Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Kostas Axelos 1959-1964, Karl Korsch 1939-1950, Hedda Korsch 1959-1964, Paul Mattick 1958 and others; typescripts of the publications by Karl Korsch `War and Revolution' [1941], `Independence comes to the Philippines' [1946] and `Marx Stellung in der Europäischen Revolution von 1...
Archives
Add to Favorites
Copies of the founding declaration of the Party of European Socialists.
Archives
Add to Favorites
Collectie van archivalia van Patrimonium: Correspondentie aan J.A. Smedes jr. 1884-1905, diverse stukken tot 1917, ingezonden brief K. Kater over het sociaal programma van Patrimonium z.j.; Afdeling Rotterdam: jaarverslagen 1928-1930, ledenlijst. Afdeling Rijswijk: notulen van bestuurs- en lede...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de anarchistische beweging, de drankbestrijding, de beweging van vrijdenkers; documentatie ca.1922-1986.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie betreffende acties tegen Berufsverbote in de BRD 1974-1977. Documentatie betreffende de Paasmarsen en diverse herdenkingen en andere bijeenkomsten 1963-1966.
Archives
Add to Favorites
Period 1964-1969
Correspondentie 1964-1968; statuten 1965; rapport werkgroep Interorganisatorisch Overleg met PSP-jongeren 1958; stukken betreffende Politiek Jongeren Contact Amsterdam 1965-1969, werkgroep Anti-militaristische Studenten 1965, 1968; documentatie 1963-1968. Aanvulling 1994: stukken van Manja Pach 1962...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1987
Some correspondence with the Belçika'daki Türkiyeli Işçiler Birliği (Union of Turkish Workers in Belgium) 1981-1982, the Comité Belge de Defense des Droits de l'Homme en Turquie 1981 and other organizations; notes; circulars, press statements and leaflets of the International Committee to Support th...
Archives
Add to Favorites
From Maud Arncliffe-Sennett collection, British Library
Archives
Add to Favorites
Notulen 1937-1980, reglement, jaarverslagen 1962-1963,1966-1980, correspondentie en brievenboeken, financiele stukken, onder andere betreffende Blauwe Weekcollectes en subsidies.
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1968
André Prudhommeaux papers: family correspondence 1935, 1942, 1953-1957; some personal documents; extensive correspondence with many anarchists in France and abroad, from 1925 onwards, including Guy Aldred 1933-1934, 1948-1954, Jordi Arquer, Giovanna Berneri, Thérèse Collet, Hem Day 1949-1957 and n.d...
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1946
Personal papers: some correspondence and personal documents 1888-1890 (-1925); some correspondence, notes and articles relating to the administration of the Familistère 1917-1922; correspondence, manuscripts, drafts, transcripts and other documents relating to publications on the Familistère and Jea...
Archives
Add to Favorites
Period 1957-1991
Landelijk secretariaatsarchief: enige stukken betreffende de voorgeschiedenis, onder andere Daklozenberaad; statuten en reglementen, notulen, verslagen en andere vergaderstukken van bestuur, partijraad en algemene vergaderingen (enige op band), correspondentie, onder andere met afdelingen en geweste...
Archives
Add to Favorites
Notulen; werkplannen, financiële stukken; stukken betreffende gewestelijke fractie, Provinciale Staten, partijbestuur, partijraad, Wijkopbouworgaan Oud-West, buurtacties; publicaties; overige stukken ca.1973- ca.1984.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, stukken met betrekking tot onder andere gewest Noord-Holland, verkiezingen 1957-1975.
Archives
Add to Favorites