Showing 1 - 20 of 275 for search: '', query time: 1.58s
Leaflets of PIC and other groups, documentation and audiovisual material 1978-1981.
Archives
Add to Favorites
Internal documents concerning the Política Obrera 1977-1981; documents concerning the economical situation in Argentina; educational materials for students of the University of Buenos Aires 1979-1980.
Archives
Add to Favorites
Notulen bestuursvergaderingen 1951 (november)-1958, correspondentie (1952) 1955-1958, voornamelijk over leden.
Archives
Add to Favorites
Interne correspondentie en besluitenlijsten 1979-1982; ingekomen stukken van partijraadbestuur en PSP fraktie in de Provinciale Staten 1987-1988; ingekomen stukken 1979-1988; stukken betreffende afdeling Artis 1979-1985.
Archives
Add to Favorites
Plakboeken met krantenknipsels over Provo en enkele gebeurtenissen na Provo; een exemplaar van 'Provo Amsterdam' bevindt zich in de CSD bibliotheek.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2006
Foto's, negatieven en dia's van de fotografe Maya Pejić, gemaakt in Nederland en enkele tientallen Derde Wereld landen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bijeenkomsten van de redactie 1981-1983; correspondentie en andere stukken betreffende opzet, concept en redactiesamenstelling van Prafda magazine 1981-1984; dummy van het eerste nummer 1981; typoscripten en andere bijdragen 1981 en z.j.; stukken betreffende subsidiëring, financiële a...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, flyers en klein formaat documentatie. Herkomst Oceanië.
Archives
Add to Favorites
PvdA. Afdeling Amsterdam Noord.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1937-1980, reglement, jaarverslagen 1962-1963,1966-1980, correspondentie en brievenboeken, financiele stukken, onder andere betreffende Blauwe Weekcollectes en subsidies.
Archives
Add to Favorites
'Bagian pertama', some memoirs by Pramoedya Ananta Toer 1962; letter of Toer to Jaap Erkelens 1994; letter of Joesoef Isak, editor of Toer, 1994; typescript 'Kenangan Dini' 1995, typescript 'Mastoer bapak kita' by Koesalah Soebagyo Toer 1995; correspondence and other documents on the prohibition of...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Voorbereidingscommissie, het bestuur en de leden 1946-1953; presentielijsten 1946-1969; aantekeningen, convocaten en verslagen in kranten van de vergaderingen tot 1970 (onvolledig); jaarverslagen 1948-1966, 1969-1971; ledenlijst 1954-1968, (waarin ook oude alfabet...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de afdeling Zuilen van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) 1917-1927 en de Partij van de Arbeid (PvdA) 1946-1947.
Archives
Add to Favorites
Manuscripts and draft articles by Pyat; letters by Pyat to Th. Banville, A. Chassaing, Antenor Joly, J. Perrier and others; letters to Pyat from F. Teyssier and others; printed material.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Westindische plantages Stukken betreffende de plantages Vossenburg en Wayampibo in Suriname en Vredesteyn in Brits Guyana. De plantage Vossenburg is rond 1686 gesticht door Adriaan de Graef. Gerard de Vree trouwt in...
Archives
Online content
Add to Favorites
Personal documents 1914-1958; correspondence 1946-1948; file on his support for the communist radio station '29, 8' 1937-1940; file on the Dutch aliens policy and the expulsion of German anti-fascists from the Netherlands 1937-1938; file on the expulsion of Pechmann from the Netherlands and his retu...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Saskia Kanis, Marianne Passchier (eerste landelijk-contact-vrouw), Pieternel Rol (Groningen) en voornamelijk Titia Bos: onder meer notulen Landelijke Koördinatiegroep PSP-Vrouwen, verslagen landelijke vrouwendagen, stukken, waaronder notulen, van de scholingsgroep, werkgroep 5-...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, flyers en klein formaat documentatie. Herkomst Nederland.
Archives
Add to Favorites
Period 1957-1959
Stukken afkomstig van de penningmeester, onder andere contributieboeken, mutaties leden en circulaires (1956) 1957-1959.
Archives
Add to Favorites