Showing 1 - 20 of 71 for search: '', query time: 0.09s
Period 1919-1929
Papers from the last decade of his life. Letters received from anarchists in Europe including George R. Edwards 1925-1929, Emma Goldman 1922, 1926, Thomas H. Keell 1928-1929, J.W. Graham Peace 1928-1929 and from Americans, including George Edwards 1927-1928, Marcus Graham 1928-1929, Joseph Ishill 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1975
Het archief is deels afkomstig van het CNV en deels van het NKV. Agenda's, besluitenlijsten vergaderingen Overlegorgaan; correspondentie; stukken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging; stukken van de commissies, vakbonden, distr...
Archives
Add to Favorites
Period 1812-1822
Three letters, to Jeremy Bentham, William Clegg and to an unknown person 1822, 1840; a note on `new building' written by Owen, 1812; printed material, including `Preliminary Charter of the Rational System' 1843, bank note of the National Equitable Labour Exchange, membership card of the Social Missi...
Archives
Add to Favorites
Knipselcollectie betreffende abortus 1972-1984.
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglementen, ook van de aangesloten bonden, stukken betreffende wijziging van de statuten 1940, financiële stukken waarborgfonds 1935-1936, ontslagkwestie 1939, stukken betreffende de liquidatie 1942-1943; afrekenstaten contributies, o.a. van de afdeling IJmuiden van de Bond van Oud-Kath...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek; ledenschrift; seminarstukken; bulletins; cursusmateriaal 1975-1978, z.j.
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1940
Collection of photocopies received from Olaya consisting of: proceedings of the first Congreso Extraordinario de Colectividades of the Confederación Regional del Trabajo de Aragón, Rioja y Navarra (CNT), February 1937; reports and other documents, e.g. on the communist José Cazorla, the Federación N...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van de penningmeester J. de Roos: notulen, convocaties, correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende conferenties van de International Liaison Committee of Organisations for Peace. Zie ook J.N. ten Have en C. Houwaard.
Archives
Add to Favorites
Archieven van: Landelijke Bedrijfsorganisaties Verkeer (aangesloten bij het OVB): bijna alle dossiers betreffende de organisatie (notulen etc.) ontbreken; het archief bestaat voor een groot deel uit afschriften van verzonden brieven. Onafhankelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer Plaatselijke Bedrij...
Archives
Add to Favorites
Correspondence (mostly incoming letters) with Helmut Rüdiger 1938-1966, Sara Guillen 1977-1991, Ismael Rodriguez 1980-1981, Augustin Souchy 1979-1980 and a few others; some personal documents; leaflets and press clippings; letter from Rudolf de Jong with enclosures 1976.
Archives
Add to Favorites
Documentation on congresses of Russian parties 1903-1908.
Archives
Add to Favorites
Dossier betreffende een conflict in de NV: knipsels, manuscripten, brochures en enige brieven 1903, 1910-1913. Aanv. 2013: aanstellingsbrieven en getuigschriften van Petrus Corn. Orgers bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1891, 1896, 1898, 1904, 1911-1913, 1916, 1921; correspon...
Archives
Add to Favorites
Period 1992-1997
Photocopies of typescripts of Charles Orr's memories of George Orwell, Leon Trotsky and the Spanish Civil War; copy of Lois Orr's unpublished 'Spain 1936-1937. A short history of the Spanish revolution' 1943; copy of Charles Andrew Orr's unpublished 'Recollections of Adventures Abroad' 1993-1997; ph...
Archives
Add to Favorites
Clippings about Turkish labor unions 1974-1993
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Louis Blanc 1870-1871, Karl Blind 1861-1898, Benjamin Buisson 1871-1890, Wilhelm Liebknecht 1870-1900, August, Franz and Therese Pulszky 1861-1897 and others.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de huishoudelijke vergaderingen 1916-1922 en van de bestuursvergaderingen 1919-1922, contributieboek 1908-1920, adresboek van de leden bijgewerkt tot 1925.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk persberichten en andere stukken van de verschillende departementen van Oranje Vrijstaat 1970.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1996
Correspondence, including letters to his wife Rieka Oei, with Daniel S. Lev, W.F. Wertheim and others 1947-1994 and n.d.; diaries and notes 1965, 1977-1978 [-1979], 1987 and n.d.; personal documents including documents on his trial in 1976, 1940, 1947-1994 and n.d.; documents concerning his membersh...
Archives
Add to Favorites
Agenda gebruikt als plakboek met krantenknipsels en enkele aantekeningen betreffende George Oversteegen, gemeenteraadslid te Haarlem voor de Anti-Stemdwang Partij. Ontwerp-programma van de Anti-Stemdwang Partij en enkele andere stukken betreffende een landelijk congres tegen de stemdwang en het or...
Archives
Add to Favorites
Period 1952 - 1996
Foto's van Mw. K. Ottenhoff
Archives
Online content
Add to Favorites