Showing 1 - 20 of 71 for search: '', query time: 3.1s
Period 1932-1934
De Onafhankelijke Socialistiese Partij (OSP) werd in 1932 opgericht als een afsplitsing van de linkervleugel van de SDAP.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1975
Het archief is deels afkomstig van het CNV en deels van het NKV. Agenda's, besluitenlijsten vergaderingen Overlegorgaan; correspondentie; stukken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging; stukken van de commissies, vakbonden, distr...
Archives
Add to Favorites
Period 1812-1822
Three letters, to Jeremy Bentham, William Clegg and to an unknown person 1822, 1840; a note on `new building' written by Owen, 1812; printed material, including `Preliminary Charter of the Rational System' 1843, bank note of the National Equitable Labour Exchange, membership card of the Social Missi...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek; ledenschrift; seminarstukken; bulletins; cursusmateriaal 1975-1978, z.j.
Archives
Add to Favorites
Documentation on congresses of Russian parties 1903-1908.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Louis Blanc 1870-1871, Karl Blind 1861-1898, Benjamin Buisson 1871-1890, Wilhelm Liebknecht 1870-1900, August, Franz and Therese Pulszky 1861-1897 and others.
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglementen, ook van de aangesloten bonden, stukken betreffende wijziging van de statuten 1940, financiële stukken waarborgfonds 1935-1936, ontslagkwestie 1939, stukken betreffende de liquidatie 1942-1943; afrekenstaten contributies, o.a. van de afdeling IJmuiden van de Bond van Oud-Kath...
Archives
Add to Favorites
Dossier betreffende een conflict in de NV: knipsels, manuscripten, brochures en enige brieven 1903, 1910-1913. Aanv. 2013: aanstellingsbrieven en getuigschriften van Petrus Corn. Orgers bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1891, 1896, 1898, 1904, 1911-1913, 1916, 1921; correspon...
Archives
Add to Favorites
Period 1992-1997
Photocopies of typescripts of Charles Orr's memories of George Orwell, Leon Trotsky and the Spanish Civil War; copy of Lois Orr's unpublished 'Spain 1936-1937. A short history of the Spanish revolution' 1943; copy of Charles Andrew Orr's unpublished 'Recollections of Adventures Abroad' 1993-1997; ph...
Archives
Add to Favorites
Deel van zijn archief, voornamelijk knipselmateriaal van artikelen van Onstenk voor het Noordhollands Dagblad ; correspondentie in zijn functie van hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad 1957-1969. Hoofdredactionele commentaren en columns van 'O.' (Onstenk) ca. 1962-1974.
Archives
Add to Favorites
Conference papers and some other documents regarding this conference 1980.
Archives
Add to Favorites
Archiefmateriaal van de (Stichting) Omroep voor Radio Freedom; een steungroep voor de ondergrondse zender van het Afrikaans Nationaal Congres 'Radio Freedom' van 1982 tot 1996.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, stukken van de werkgroepen
Archives
Add to Favorites
Clippings about Turkish labor unions 1974-1993
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1940
Collection of photocopies received from Olaya consisting of: proceedings of the first Congreso Extraordinario de Colectividades of the Confederación Regional del Trabajo de Aragón, Rioja y Navarra (CNT), February 1937; reports and other documents, e.g. on the communist José Cazorla, the Federación N...
Archives
Add to Favorites
Correspondence (mostly incoming letters) with Helmut Rüdiger 1938-1966, Sara Guillen 1977-1991, Ismael Rodriguez 1980-1981, Augustin Souchy 1979-1980 and a few others; some personal documents; leaflets and press clippings; letter from Rudolf de Jong with enclosures 1976.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van de penningmeester J. de Roos: notulen, convocaties, correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende conferenties van de International Liaison Committee of Organisations for Peace. Zie ook J.N. ten Have en C. Houwaard.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de huishoudelijke vergaderingen 1916-1922 en van de bestuursvergaderingen 1919-1922, contributieboek 1908-1920, adresboek van de leden bijgewerkt tot 1925.
Archives
Add to Favorites