Showing 1 - 20 of 264 for search: '', query time: 0.09s
Notulenboek van de ledenvergaderingen, bevat ook jaarverslagen 1911-1914.
Archives
Add to Favorites
Betreft zijn studie: "Homoseksualiteit als individueel probleem" 1974-1975.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Meest gedrukte verslagen en prijsvragen met enige correspondentie en geschreven stukken betreffende de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, oeconomische tak (1780-1797) en de Neder...
Archives
Add to Favorites
NBHP afdeling 's-Gravenhage: notulen 1939-1940, 1945-1954, agenda's, presentielijsten; verslagen van de vergaderingen van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden 1919, commissie uit de werkgevers-organisaties en het landelijk Salaris-Comite 1919 en de Horecaf met werknemersorganisaties 1920...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, kopij mededelingenblaadjes, financiële administratie 1958-1993.
Archives
Add to Favorites
Jaarverslag 1968; kasboeken 1948-1971; andere financiële stukken 1947-1972.
Archives
Add to Favorites
Presentielijsten van jaarvergaderingen, circulaires en mededelingen van de kring Amsterdam van de NMOF 1929-1931. Aanv. 2016: correspondentie, documentatie en andere stukken betreffende de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie in relatie tot de Nederlandsche Vegetariërsbond 1924-1932.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1973
De Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het levensverzekeringswezen sloot vele overeenkomsten af betreffende verzekeringen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van Ledenvergaderingen 1946-1960 en Bestuursvergaderingen 1953-1954; ledenlijsten 1946 en 1952.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; diversen Nota's voor advertenties, carrierhuur, rietmatten, reparaties, en brandverzekering. Verworven met het archief Van Bockhoven (Bijzondere Collecties 747). Bijzondere Collecties 750.
Archives
Add to Favorites
Het archief beslaat voornamelijk de periode 1945- ca. 1975 en bestaat uit stukken betreffende de NVSH: notulen, financiële stukken, congresverslagen, statuten, circulaires, folders, uitgaven, correspondentie, jaarverslagen van de afdelingen en gewesten; NVSH afdeling Amsterdam; Stichting Uitgeverij...
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken zijn bijeengebracht door J.G. van Wouwe (1904-1975), vanaf 1949 hoofd van de toen opgerichte `internationale dienst'; als secretaris deelnemer aan congressen en bijeenkomsten van vele internationale organisaties; voornamelijk stukken betreffende Europese en internationale organisat...
Archives
Add to Favorites
Ledenkaarten en gemeentelijke kaarten waarop de aan leden van de afdeling Amstelveen (gemeente Nieuwer Amstel) van de Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond uitgekeerde werkloosheidsuitkeringen werden bijgehouden 1929-1940.
Archives
Add to Favorites
Dit archief bevat hoofdzakelijk documentatie van en over het HSD. Het HSD was aangesloten bij de FSWH. Dit archief bevat ook documenten van en over deze organisatie (oa enkele edities van haar nieuwsbulletin Proefding). Als trouw lid van het COC heeft Naber tot slot documentatie van en over het COC...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1972
Geordende series notulen tot 1970, ingekomen en uitgaande correspondentie en andere stukken.
Archives
Add to Favorites
Filosofiecolleges. toneelstukken.
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapskaarten 1959.
Archives
Add to Favorites
Actief binnen Kommunistische Arbeiders Partij Nederland (marxistisch-leninistisch) (opbouworganisatie).
Archives
Add to Favorites