Showing 1 - 20 of 197 for search: '', query time: 0.77s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Th. Limperg, 'Leer der organisatie', Collegedictaat, getypt. Volgens de inhoudsopgave op p. O 4.1-93 zijn geselecteerd: Deel I § 1-5; deel II § 54-98; deel IV § 1-43 en deel V § 68-87. Die indeling wijkt t...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Levensverzekering De sociëteit is opgericht door Casper Brinkman en Frans Kuyper in 1769 en keert uit vanaf 46 jaar. Inschrijvingen bij notaris Jan van Tatenhove.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken Kasboek huishoudelijke uitgaven van een telg van de familie De Laat de Kanter, leraar aan de HBS.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen "Huysboeck" betreffende de rekening en verantwoording van de boedel van roerende en onroerende goederen (waaronder bibliotheek, huizen en landerijen) van mr. Jacob van Leeuwen († 1604), door de schoonzoon van Jan van Hout, secretar...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel. Handelsondernemingen van allerlei aard. Album met 65 foto’s van in Indonesië geleverde aggregaten, motoren en installaties. De oudste afgebeelde machine was geleverd in 1920. Het handelshuis Lindeteves ontstond in Nederlands Indië in de jaren 1860 uit een handel i...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Effectenhandel en handelsbanken Briefkopieboek van van een effectenhandel in Hannover over november 1860 tot maart 1861, gefolieerd 1-995, 1 deel, met index op geadresseerden. De brieven worden geschreven door Leeser...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving. Instructieboeken rekenen Journaal van J. van der Lee Azn, Geertruidenberg januari-juni 1830. Hij houdt het journaal bij in een schoolschrift, dat ook sporen vertoont van lessen Duits en meetkunde, en beëindigt zijn uitgebreide affaires a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Textiel en kleding Notitieboekje van een zijdereder. 43 + 4 pagina’s zijn beschreven. Eén beschreven blad is verwijderd. In de omslag een papier met 24 stalen effen lint in diverse kleuren. In het Frans worden kwaliteiten en prijzen van Italiaanse (van Turijn,...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Levensmiddelen Per schip worden leveranties van levensmiddelen geboekt. Bij vlees, het meest voorkomende product, wordt het gewicht vermeld in ponden; bij andere producten vaak de prijs. Meestal wordt het totaal van de rekening vermeld en wanneer de rekening voldaa...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Artikelen van ing. W.A. Loewenthal, geschreven in dienst van de Economische Voorlichtingsdienst.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of issues of periodicals, leaflets, some pamphlets and clippings in relation to elections, some political lawsuits, the First World War, the revolution in Germany in 1918 and the political events in the period 1918-1924; typed copies of correspondence by Karl Liebknecht with th...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1993-1997
Documents collected by the Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) in Bogor, Indonesia, on labour relations in Indonesia 1987, 1991, 1993-1997, 2002, 2004-2005, 2008, 2013.
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1905
Autobiographical notes; letters, articles, some other documents and printed material on his contact with Karl Liebknecht and the visit of his daughter Vera Liebknecht to the Levy family 1914-1934 and on his role in the organization of relief for the Russian famine in 1921-1922; articles on various t...
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1922
Stukken betreffende het Tweede Kominterncongres in Moskou 1920; enige brieven, onder andere aan de Drukkerij-Commissie 1917-1919, foto's en documentatie (1913-1936).
Archives
Add to Favorites
Period 1856-1878
Kopieën van stukken uit het familie-archief Liebers-Velthuisen betreffende B.B.F. Liebers; voornamelijk stukken betreffende zijn uitzending naar Japan 1874-1878.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1942
General correspondence (1961-) 1963, 1968-1969; some correspondence and other documents on finances 1963, 1969; some documents relating to the Anarchists Ball 1963, 1969; correspondence by the international secretary of the LFA 1966-1967; correspondence, circulars and bulletins relating to the prepa...
Archives
Add to Favorites
Period 1886-1948
A few personal documents 1902-1909; correspondence with Angelica Balabanoff 1934-c. 1936, Alexander Bloch 1938, Josef Falta 1933-1935, Hannah and Ludwig Frank 1939-1946, Hans Geiser 1938, Benedikt Kautsky 1945-1946, Claire and Richard Kleineibst 1933-1946, Marie Kunert 1942-1946, Georg Ledebour 1908...
Archives
Add to Favorites
Minutes of the meetings of the Joint Standing Committee and the Liaison Committee 1925-1975; minutes of the New York (sub-) Committee of the Liaison Committee 1948-1964; correspondence with the UN 1948-1970, e.g. on the consultative status at the UN 1948-1950, with the UNESCO 1956-1970, 1977 and the...
Archives
Add to Favorites
Period 1827-1927
Letters by Sidney Hopper to Roger Louis 1974-1985; notes by Roger Louis n.d.; collection of Roger Louis consisting of letters and autographs by Marc Caussidière 1848, Lucien Descaves 1913-1927 and n.d., Jean Grave 1914-1927 [-1933] and n.d., Jules Guesde 1880-1915, Alfred Naquet 1864-1897 and n.d.,...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk College van Rijksbemiddelaars 1945-1960 (1962): notulen CAO's en andere stukken, waaronder notulen en jaarverslagen looncontroledienst; stukken betreffende de staking Ommelanden 1953; Rijks Arbeids Bureau: stukken Commissie van Bijstand en Advies 1946- ca 1965, waaronder notulen en vers...
Archives
Add to Favorites