Showing 1 - 20 of 200 for search: '', query time: 0.11s
Collectie bestaande uit documentatie (folders, pamfletten, krantenknipsels, periodieken, publicaties) betreffende milieu, kernenergie, gezondheid/ziekte, ecologische/biologische land-en tuinbouw, alternatieve gezondheidszorg, spiritualiteit, alternatieve voeding, alternatieve bedrijven, aangepaste/z...
Archives
Add to Favorites
A letter and manuscripts of poems by Alla Alexandrovna Lebedinskaja, written during her imprisonment 1947, n.d.; some biographical notes concerning Alla A. Lebedinskaja, n.d.
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1991
Correspondence with Karl Kreuger 1985-1988, Peter Petersen 1984-1988 and others; printed material including some of his articles.
Archives
Add to Favorites
Period 1834-1864
Letters sent by Lassalle to Louis and Simon Block 1853-1856, Sophie von Hatzfeld 1848-1864 and others; letters from C. Dorn 1847-1854, 1861-1864, Sophie von Hatzfeld 1848-1864, Wilhelm Rüstow 1861-1864 and others; family correspondence 1840-1864; personal documents; manuscripts; extracts; notes; doc...
Archives
Add to Favorites
Minutes, correspondence and documents relating to the editing of their bulletin AIR and documentation 1989-1995.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1996
Agenda's, notulen en vergaderstukken van de LMO-vergaderingen 1976-1996; ingekomen en uitgaande correspondentie 1979-1996; stukken betreffende de oprichting van het LMO 1974-1976, discussies over koers, strategie en samenwerking, LMO-werk- en overleggroepen; financiële stukken 1979-1996; LMO-publica...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1980
Brieven, getuigenverklaringen, processtukken, een rapport en krantenknipsels betreffende de arrestatie van en de rechtsgang rond provo Maarten Visser verzameld en opgemaakt door getuige Eric de Lijser 1966-1967. Stukken betreffende de Werkgroep Verkeer van de Amsterdamse Ouderraad en de samenstell...
Archives
Add to Favorites
Notulen vergaderingen Landelijk Propaganda Komitee november 1901, correspondentie, financiële verantwoording, adhesiebetuigingen, manifesten, knipsels.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; notulen; notities; manuscripten; pamfletten; persberichten; publicaties en krantenknipsels uit en betreffende de anti-militaristische beweging, o.a. betreffende dienstweigeren, totaalweigeren en vredesacties.
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1997
Notulen van vergaderingen van het Landelijk Overleg (Beraad) Vredes Organisaties (LOVO/LBVO), correspondentie en stukken betreffende gevoerde acties 1982-1989, 1992-1997. Aanvulling 2016: notulen van vergaderingen van het Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO) en correspondentie 1991-1995; stu...
Archives
Add to Favorites
Period 1993-2001
Correspondentie 1993-2000; vergaderstukken 1992-1999; financiële stukken 1993-2000; stukken betreffende de activiteiten en contacten met organisaties in Nederland en buitenland; rapporten en anders stukken over schendingen van mensenrechten in Kosovo 1990-2001; documentatie 1980-2001. Digitaal mater...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken, landelijk en regionaal 1979-1995; stukken betreffende o.a. plaatselijke en regionale WAO-platforms, automatisering, registratie, reïntegratie, stelselherziening, uitvoeringsorganisaties en het volumebeleid 1979-1995.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken betreffende dit Landelijk College 1966-1969.
Archives
Add to Favorites
Logboeken van de Hobbitstee 1976-1981; notulenboeken 1988-1999; ingekomen brieven 1977, 1983-1988; stukken betreffende de interne organisatie, de eigendomsverhoudingen van het onroerend goed 1972-1991, financiën 1975-2000, de nieuwsbrief 'Hobbitnieuws' 1993-1997, het 25-jarig jubileum 1993-1996, bew...
Archives
Add to Favorites
Leefbaar Nederland knipselkrant 9 januari - 6 mei 2002
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1988
Correspondentie, congresstukken, verslagen van bijeenkomsten, enqueteformulieren ex-leden Socialistische Jeugd; ledenadministratie en overige stukken betreffende de Socialistische Jeugd; documentatie 1960-1988. Aanvulling 2014: artikelen van Eric de Lange betreffende de stadsvernieuwing in de Dappe...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het conflict van Paulien van der Linden-de Feijter als Algemeen Bestuurder bij de Industriebond FNV over de invoering van de 36-urige werkweek (ATV) in de chemische industrie, in het bijzonder bij het AKZO-concern, in de periode 1985-1986, dat uiteindelijk resulteerde in de ontbi...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk documentatie bestaande uit brochures, scripties en kopieën van artikelen betreffende stedelijke ontwikkeling en verbetering van woonomstandigheden in sloppenwijken in ontwikkelingslanden met name in Pakistan 1962-1991; archief betreffende diverse projecten in Pakistan, waaronder het Ora...
Archives
Add to Favorites
Period 1986-1995
Correspondence, press clippings and other documents on the peace process, the peoples' caucus, elections, campaigns and political parties; on human rights, the political and economical situation, environmental issues and the nuclear and military bases 1986-1995; on the conference on Peace and the Pe...
Archives
Add to Favorites
Period 1989-2010
Stukken afkomstig van Dario Secchi betreffende de oprichting, werkzaamheden en het bestuur van het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE) 1988-2001; het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) 1998-2001; ouderenbeleid en allochtone ouderen 1994-2001; de Stichting Cura Migratorum (1998-) 2000-20...
Archives
Add to Favorites