Showing 1 - 20 of 220 for search: '', query time: 0.13s
6 fotoboeken uit de ‘Henny’-serie van documentairefotograaf Michel Szulc Krzyzanowski.
Archives
Online content
Add to Favorites
In de collectie onder de meer de Kraakkrant van de Indische Buurt die tussen 1978 en 1981 maandelijks verscheen. Verder dossiers over de strijd tegen de geplande koopwoningen.; pamfletten en brochures van de KIB, een logboek en interne administratie. Verder dossiers over de betrokkenheid van de KIB...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende voorstellingen, een prijsvraag voor het ontwerpen van meubelen voor een arbeiderswoning 1916; brochures uitgegeven door Kunst aan het Volk 1905; tentoonstellingscatalogi 1915, 1922 en 1927; gedenkschrift t.g.v. het 25-jarig bestaan 1928.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven - Kamers van Koophandel Documentatie en publicaties betreffende Pruisische handelsrechtbanken; prijzen; verbetering van de scheepvaartweg naar de Lek; markthandel; makelaarsbenoeming; handelspolitiek van Nederland; Nederlands-Belgische...
Archives
Add to Favorites
The 'papers' of Dirk Kruijt contain 135 magnetic tapes (also called cassettes) of interviews, a small amount of paper documents and some computer files. The paper documents (0.25 m.): drafts of transcriptions of a part of the 135 magnetic tapes; the transcriptions are 85 in number, all on Peru and...
Archives
Add to Favorites
Nederlands historicus en politicoloog, voorzitter Partij van de Arbeid 2001-2005 en lid van de Eerste Kamer voor deze partij 2011-2015.
Archives
Add to Favorites
Notulen, agenda's, statuten, correspondentie en overige stukken van de Juridische Faculteit der Amsterdamse Studenten en de Kritiese Juristen uit het archief van Frans Panholzer 1977-1979.
Archives
Add to Favorites
His memoirs, including his memories of the former Institute of Marxism-Leninism (IML) (Институт марксизма-ленинизма, ИМЛ) in Moscow (covering the period from about 1940 to 1999) 1999-2000.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het buurtopbouwwerk en de CPN -afdeling in de Oosterparkbuurt in Amsterdam 1975-1984; stukken betreffende onderzoeken tijdens zijn studie sociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam .
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2003
Notulen van vergaderingen van leden, bestuur en medewerkers, correspondentie, jaarverslagen, beleidsplannen, stukken betreffende personeel, financiën, films, Cinestud-festivals en programmering, publiciteit en andere facetten van de activiteiten van de Vereniging Onderlinge Studentensteun Kriterion...
Archives
Add to Favorites
Brieven, voornamelijk aan zijn ouders,1908-1933; alsmede enkele brieven aan 'Xonja' en 'Paul' (vermoedelijk zijn zoon); een Sinterklaasgedicht, enkele foto's en een brief van Moedjono Pp. aan P.F. Kiewiet de Jonge uit 1983, met daarbij een krantenknipsel over Herman J. Kiewiet de Jonge.
Archives
Add to Favorites
In de collectie de (niet-complete) jaargangen.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen College-dictaat van prof. Kluit betreffende de "Statistiek of Staathuishoudkunde" (geschiedenis, economie en geografie) van Nederland van 1500 tot circa 1800 met de onderdelen I De natuurlijke gesteldheid...
Archives
Add to Favorites
Foto's van P. Konte.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1936-1937
Typescript of `The Good Comrade', memoirs of both on their `separate but connected' adventures in Spain, covering Kurzke's travel to Spain in 1934 and his time as a member of the International Brigades 1936-1937 and Mangan's travel through Spain searching for Kurzke 1936-1937; an introduction and ex...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk manuscripten, artikelen, correspondentie, stukken betreffende de Grondpartij, de Maatschappij van Landbouw te Friesland, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen St. Annaparochie; uitslagen van verkiezingen 1927-1929.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1981
Correspondentie, administratie, reclamemateriaal en andere stukken van de Knetterwinkel; stukken betreffende de Stadsboerderij Jordaan en Stichting De Nieuwe Lelie 1970-1981 (1993).
Archives
Add to Favorites
Period 1904-1990
Plakboeken over het leven van Kees Kuijper, in het bijzonder over zijn jaren bij het communistische dagblad De Waarheid en voorlopers, en over belangrijke wereldgebeurtenissen tijdens zijn leven 1904-1990 (-2006); typoscripten van Els Koolman-Kuijper over geschiedenis en leven van de familie Kuijper...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Schadeverzekering Dertien zeeverzekeringscontracten over de periode 1755-1784 en een brandverzekeringscontract uit 1755 van de door James Dormer opgerichte maatschappij, waarvan de meesten ten name van James of de e...
Archives
Add to Favorites