Showing 1 - 20 of 195 for search: '', query time: 0.16s
Systematische indeling: J. Personen en families. Mrs Hughes-Scott, Student of Psychology, Melbourne University, Poems. In het schrift heeft Lydia Hughes-Scott teksten en gedichten verzameld betreffende rouwverwerking. Haar enige zoon Howard was verdwenen op het slagveld in Frankrijk op 15.05.1915....
Archives
Add to Favorites
Cursussen Landelijk Scholingsbureau en Marx-instituut, circulaires van het PB der CPN eind jaren veertig en jaren vijftig; convocaten vergaderingen, circulaires en enige andere stukken afdeling Oosterpark; stukken (voornamelijk aantekeningen en knipsels) congressen CPN 1947, 1956, 1978 en 1980; dive...
Archives
Add to Favorites
F. Transport en communicatie. Zeevaart en rederij Herinneringen van Dirk Hudig L.Jzn (1876-1973), directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, in drie delen. Bijzondere Collecties 226.
Archives
Add to Favorites
Diploma's en lidmaatschapskaarten 1932-1948; correspondentie 1957-1982; stukken betreffende congressen en andere bijeenkomsten van de Esperantobeweging: Sennacilca Asocia Tutmonda (SAT) en Asocio de Laboristaj Esperantistoj "Fidu la Estontecon" (FLE) 1935-1987; stukken betreffende reizen naar de Sov...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, Homostudies leesmap 1989-1991. Studentenlijsten 1993-2008. Onderwijsaankondigen en brochures 1987-2000. Studievak Polymorphology 1993. Rapporten en diversen 1980-1990.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: K. Verzamelingen Persoonlijke papieren van A.Th. Hartkamp (1848-1924). Zie ook Peter Boorsma, Collectie Hartkamp. Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de Nederlandse economie en samenleving 1800-1924, Amsterdam 1990, xiii-xxi en de inventarissen, genoemd in Boor...
Archives
Add to Favorites
Dit archief is slechts globaal op onderwerp gesorteerd.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met onder anderen Henriëtte Roland Holst, Kees Boeke, De Derde Weg, J.J. Buskes en anderen; manuscripten van artikelen en brochures; stukken betreffende Vredesbeweging De Derde Weg; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Foto's van R.W. Halsema.
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk stukken betreffende de PSP-scholingscursussen 1959-1960 en kranteknipsels over sociaal-wetenschappelijke en actueel-politieke onderwerpen, ten dele voor cursussen.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with, among others, E. Armand and Marie Kügel, Joseph Billiet, Georges Butaud and Zophia Zaïkowska, Fernand Despres, Sébastien Faure, Jean Marestan, Eugene Merle, Max Nettlau, Charles Platon; manuscripts, published and unpublished, amongh those, L'Art e le Peuple, Le Communisme et le...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1976-1997
Collection of documents of the Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China consisting of documents and clippings on the democratic opposition in China 1976-1989; on human rights 1991-1996; on freedom of the press 1989-1996 and on other subjects 1989-1996, including files...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk documentatie met ook enige correspondentie, vergaderstukken en circulaires 1977-1992, onder andere betreffende Dodewaard, paspoort / persoonsbewijs, Lauwersoog, Civiele Verdediging, Woensdrecht en IKV-kerngroep Heino.
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Hess and his wife Sybille Pesch; letters to Moses Hess from Lazarus Hess and Heinrich Graetz; letters to Sybille from Gustave d'Eichthal and others; manuscripts c.1845-c.1873.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of his autobiography; diaries; letterbooks; minutes of the General Council of the IWMA 1866-1869; documents relating to the Reform League and the TUC Parliamentary Committee 1871-1876; letters to Howell from Henry Crompton, Samuel Morley, Anthony Mundella, Samuel Plimsoll, George Potter a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen; Cultuurmaatschappijen Archiefstukken, documentatie, foto's, dia's en films betreffende de Handelsvereeniging Amsterdam, de Verenigde HVA-Maatschappijen NV en HVA International in Nederland, Indonesië, Ethiopië, Rwand...
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1933
Brieven en briefkaarten aan dienstweigeraar Hessels in de gevangenis in Den Haag 1930-1931; enige stukken van het Centraal Wuppertal Comité en van de afdeling Utrecht; lidmaatschapskaarten en enige andere stukken. Aanvulling: enige stukken betreffende de afdeling Enschede van de Algemene Nederlands...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Gedrukte stukken betreffende de geschillen tussen de Merchants of Allmayne vs. Jacobsens (1728); East India Company vs. Sir Philip York (1733); Francis Lynch vs. Martin Killilelly en Arthur Lynch & Comp. (1738) en John Ca...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Peter Carey 1983-1990, Finngeir Hiorth 1984-1989, Michael Howard 1985-1988, Pramoedia Ananta Toer (photocopies) 1983, 1986-1987, Harry Poeze 1980-1988 and others; typescripts by others, including 'The Chinese in Indonesia' by Go Gien Tjwan [1985], memoirs of R.M. Moorianto Kusumo...
Archives
Add to Favorites