Showing 1 - 20 of 193 for search: '', query time: 15.18s
Period 1903-1963
Personal documents; correspondence with Friedrich Adler, Otto Bauer, August Bebel, Eduard Bernstein, Léon Blum, Julius Braunthal, Willy Brandt, Rudolf Breitscheid, Georg Dietrich, Wilhelm Dittmann, Otto Friedlaender, Willy Friedlaender, Albert Grzesinski, Paul Hagen [Karl B. Frank], Rudolf Hilferdin...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1905-1951
Correspondence with Otto Lehmann-Russbüldt 1940-1951, Walter Loeb 1941-1943, Otto Neurath 1930-1944 and others; university certificates 1896-1901; some personal documents 1939; files relating to his function as member of the local council in Altona 1908-1919, member of the local council and Deputy M...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; aantekeningen; jaarverslagen etc. afkomstig van het gewestelijk bestuur Utrecht van Humanitas.
Archives
Add to Favorites
Twenty-six letters received by Andreas and Käthi Heller from Rudolf and Millie Rocker 1938-1955 and one letter from Agnes Inglis 1935.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of his 'Die Geschichte der österreichischen Arbeiterrte' in different versions and a letter to Friedrich Adler concerning the revision of this manuscript 1928; lecture of Arthur Friedmann entitled `Ernst Abbe und die Carl-Zeiss-Stiftung' 1919.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vredesorganisaties, voornamelijk archieven van: Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid sectie Holland (Nederlandse sectie van de WILPF), 1948-1959, 1966 (1967), bevat ook veel stukken van de WILPF vanaf 1930. Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk: notulen...
Archives
Add to Favorites
Part of the archive. Files consisting of correspondence, records relating to judicial cases, completed questionnaires, notes and printed material on cases in defense of Ignaz Auer, Julian Borchardt and Robert Leinert, and cases against Emil Gansser and Erwin Rothardt; on the legislation and special...
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondence with social democrats 1899-1918; press clippings; notes by Heine of meetings of the Reichstagsfraktion of the Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD); draft resolutions and files on subjects under discussion in the Reichstag; files on court cases in which Heine appeared as a law...
Archives
Add to Favorites
Congresverslagen SDB augustus 1894 en Socialistenbond december 1894, beschrijvingsbrief 1899; brieven van J.A. Bergmeijer (2x) z.j., F. Domela Nieuwenhuis (2x) 1894 en z.j., W. Havers (1x) z.j., L. Hermans (1x) 1898, G.L. van der Zwaag (1x) 1896; reglementen Amsterdamsche Arbeiders Maatschappij afde...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Rafail Abramovič, Friedrich Adler, the American Labor Party, Eduard Anseele, Victor Berger, Otto Branstetter, James Carey, the Communist Party of the USA, Julius Gerber, Arthur Henderson, Camille Huysmans, Algernon Lee, the National Farmer-Labor Progressive Convention, Hermann Sc...
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Hess and his wife Sybille Pesch; letters to Moses Hess from Lazarus Hess and Heinrich Graetz; letters to Sybille from Gustave d'Eichthal and others; manuscripts c.1845-c.1873.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen, correspondentie en knipsels in verband met zijn artikelen over de geschiedenis van het Oldambt; aantekeningen, rapporten en teksten van toespraken van J. Hilgenga; stukken van de landbouwcommissie van de SDAP en NVV 1939-1940; documentatie over landbouw, lonen en prijzen en organisati...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van lezingen, onder andere over dienstweigering, Walden, groepsvertegenwoordiging en Democratisch Genootschap tot openbare bespreking van volksbelangen; artikelen over arbeidsvraagstukken, Octrooiwet, staatshervorming en internationale politiek, etc., met enige correspondentie; ontwerp...
Archives
Add to Favorites
Cursussen Landelijk Scholingsbureau en Marx-instituut, circulaires van het PB der CPN eind jaren veertig en jaren vijftig; convocaten vergaderingen, circulaires en enige andere stukken afdeling Oosterpark; stukken (voornamelijk aantekeningen en knipsels) congressen CPN 1947, 1956, 1978 en 1980; dive...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken, onder andere notulen, correspondentie en documentatie, betreffende de PSP, PSP gewest Amsterdam, steunfractie van de gemeenteraadsfractie PSP, de PSP Vrouwengroep en betreffende buurt- en actiegroepen, stadsvernieuwingen, etc. en bejaardenwerk.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken betreffende de PSP-scholingscursussen 1959-1960 en kranteknipsels over sociaal-wetenschappelijke en actueel-politieke onderwerpen, ten dele voor cursussen.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van 'De individualistische levensleer en geld-theorie in verband met het economische bedrijfsleven in een statenloze samenleving' (89 pp., geschreven 1942); 'De zaaiers'. Biografische schetsen en beelden uit het sociale leven. Een boek van 'Strijd-Liefde-en Leed' (505 pp., geschreven in...
Archives
Add to Favorites
Period 1905-1956
Correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, Frank van der Goes, P.J. Troelstra en anderen 1905-1955; identiteitsbewijzen 1909, 1921, 1956; correspondentie en andere stukken betreffende zijn functies als onderwijzer, penningmeester van de Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, adjunct-sereta...
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie met Frank Benseler, Ger Harmsen en Arthur Lehning betreffende uitgaven van het werk van Michail Bakunin, Ernst Bloch en Georg Lukács 1968-1971; kopieën van brieven aan Ilse Bulhof over haar boek 'Freud en Nederland' 1983; manuscript 'Een leer der behoeften' (schets van het leven van...
Archives
Add to Favorites
Account book, balance sheets, contribution lists, some receipts, a few other documents. NB. Originally part of the Nettlau collection.
Archives
Online content
Add to Favorites