Showing 1 - 20 of 320 for search: '', query time: 0.12s
De stukken zijn gedeeltelijk afkomstig van de penningmeester J.M. Berkmans en omvatten voornamelijk correspondentie, circulaires van het hoofdbestuur van de CBT (ook financiële verslagen en stukken over de algemene vergadering), financiële bescheiden en stukken betreffende de ledenadministratie, wer...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1989
CLAT-Nederland was de vereniging voor solidariteit met de Latijns-Amerikaanse arbeiders- en boerenbeweging. Ze steunden vakbonden, boerenorganisaties en coöperaties in Midden- en Latijns-Amerika. Ze deden aan voorlichting, beleidsbeïnvloeding, acties en fondswerving.
Archives
Add to Favorites
Foto's van F. Camic.
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen 1937-1940, 1945-1976.
Archives
Add to Favorites
Period 1916-1938
De collectie is door Canne Meijer samengesteld uit verschillende collecties: De Roode Vaangroep, Kommunistische Arbeiderspartij in Nederland, Kommunistische Arbeidersgroepen en Groepen van Internationale Communisten; verder zijn er stukken van de Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands en de Komm...
Archives
Add to Favorites
Period 1904-1993
Notulen van vergaderingen van aandeelhouders 1905-1993, raad van commissarissen 1904-1990, directie 1972-1990 en bestuur 1981-1987; correspondentie; jaarverslagen; statuten 1904-1990; stukken betreffende behoud van zelfstandigheid 1969-1989, jubilea en geschiedenis 1928-1993, aandelen, personeel 190...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1947-1953
Correspondentie en notulen van vergaderingen van de Plaatselijke Prijzencommissie waarin R. Steenbergen van de Christelijke Besturenbond afdeling Zwolle vertegenwoordigd was 1947-1953; agenda's en notulen van de vergaderingen van het Plaatselijk Comité NCRV, waarin R. Steenbergen van de Christelijke...
Archives
Add to Favorites
Interviews gehouden door Jan Dop, Simon Korper en Gerard Maas met februaristakers. De Februaristaking werd gehouden in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog, uit protest tegen de vele anti-joodse maatregelen en de jodenvervolging.
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondence of Christo Christov during the period he was living in Brussels 1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen van bijeenkomsten van het Informeel Overleg 1945-1963; stukken betreffende dienstregelingen van personeel op brieven-expeditiebureel Centraal Station Amsterdam 1938; afschriften van bekendmakingen en circulaires van het hoofdbestuur betreffende dienstverleningsbepalingen 1939; periodiek en s...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie. Binnenvaart Getypt manuscript over Rijnvaart in de periode 1831-1908, vervolg op het stuk van Everwijn, met tabellen, met stempels van de Commissie voor de Handelspolitiek. Bijzondere Collecties 234.
Archives
Add to Favorites
Collection of ca. 330 different Belgian periodicals from the period 1939 - 2000.
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1940
Notulen van dagelijks bestuurs-, leden- en algemene vergaderingen, jaarverslagen, presentielijsten 1935-1940, 1946-1964.
Archives
Add to Favorites
184 Declarations of the Confederation of Iranian Students from May 1967 until July 1983.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden Gekalligrafeerd en verlucht deel met statuten en reglementen van het schoenmakersgilde of -broederschap te Perugia, met kopieën van pauselijke goedkeuring. Bijzondere Collecties 328.
Archives
Add to Favorites
Marion Crezée, illustratrice en beeldend kunstenaar. Volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Akademie te Amsterdam. Publiceerde illustraties in Nederlandse en Amerikaanse kranten en tijdschriften.
Archives
Online content
Add to Favorites
Collection of alternative Brazilian newspapers issued during the Military Dictatorship in Brazil from the sixties until the eighties in the 20th century.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1946-1970 (1983), correspondentie, circulaires, financiële stukken, receptieboek 40- en 50-jarig bestaan (met foto's); notulen van het TBC-fonds Draagt Elkanders Lasten 1953-1961 en van de Christelijke Studieclub 1949-1954.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de organisatie van de Chili-aktie; persberichten; folders; documentatie; leveringslijsten van grammofoonplaten en posters 1973-1975.
Archives
Add to Favorites