Collectie Interviews Wim Kok

Interview met Wim Kok over de belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren '60 en '70 en de rol en invloed van de vakbeweging daarbij. 1961-1980. 110 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over zijn ontwikkeling van medewerker Bouwbond NVV tot voorzitter NVV. Over het einde van de geleide loonpolitiek en het mislukte sociaal akkoord van 1972. Speciale aandacht voor de relatie met het kabinet Den Uyl en zijn loonpolitiek. 1965-1977. 146 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over het streven van de vakbeweging naar maatschappijvernieuwing en nivellering. Aandacht voor de gevolgen hiervan voor de relatie met de werkgevers en met de andere vakcentrales. 1968-1980. 117 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over de rol van de vakbeweging in de totstandkoming en uitvoering van de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Aandacht voor de gevolgen hiervan voor de relatie met de sociale partners en de overheid en de bijzondere rol van de SER. 1973-1985. 118 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over de fusie van NKV en NVV tot FNV in 1976. Gesproken wordt over de redenen van de fusie, het proces zelf en de gevolgen daarvan voor de leden en de relatie met de politiek. Ook aandacht voor het afhaken van de CNV. 1970-1980. 124 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over het akkoord van Wassenaar (1982). Aandacht voor de aanloop naar het akkoord, het bijna-akkoord van 1979, de belangrijkste thema's, en de invloed ervan op vakbeweging en samenleving. 112 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over de samenwerking met buitenlandse werknemersorganisaties en zijn rol daarin. In het bijzonder wordt gesproken over de relatie met het Europees verbond van Vakverenigingen (EVV/ETUC) en het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV/ICFTU). 126 min.
Loading...
Interview met Wim Kok over zijn ervaringen als NVV/FNV voorzitter aan de hand van foto's uit het archief van het IISG. Gesproken wordt over zijn relatie met andere vakbondsleiders en politieke leiders. 64 min.
Loading...
Trailer voor de interviewserie met Wim Kok. 2016. 3 min.
Loading...