Fotocollectie AABN/KZA/EMS Nederland

Acties SOSV (1975) + NVV-jongerencontact, Druk & Papier, FNV(-bonden), ‘Steun de Zuid-Afrikaanse Vakbeweging’ in Den Haag, etc. (1980-1990). 1975-1990.
Acties SRVU tegen relaties Vrije Universiteit met Potchefstroom Universiteit (o.a. met Oshadi Phakati; 1975-78) + ere-doctoraat voor Govan Mbeki van de Universiteit van Amsterdam (1977-78) + actie tegen promotie Falkena (met pro-apartheid proefschrift) in Groningen, mei 1979. Fotografen: Bert Zijlma (11), Eduard de Kam (7) e.a. 1975-1979.
Ere-doctoraat Govan Mbeki van de UvA: receptie in het Maagdenhuis na afloop van de uitreiking. Links: Alfred Nzo; midden: Thabo Mbeki (beiden ANC). Foto: Bert Zijlma. 9 januari 1978.
Loading...
Acties Huizermaat e.a. middelbare scholen in het kader van ‘Onderwijs tegen apartheid’ (1978-81), opening academisch jaar Universiteit van Amsterdam door ANC-president Tambo (sept.1983), Zuid-Afrika projectweek op de Joke Smit-school in Amsterdam (1987) en bezoek eredoctor Govan Mbeki aan de Universiteit van Amsterdam (sept. 1990). Fotografen: Jan ten Bosch (11), Ronald Sweering (9), Henk Thomas (5), Jan Stegeman (3) e.a. 1978-1990. 46 ex
Aankomst Manala Manzini, ANC-fellow van het Govan Mbeki Fonds van de UvA, op Schiphol. v.l.n.r. Fons Geerlings (secr. AABN), M. Manzini, Rudy Koopmans (voorz. AABN), Godfrey Motsepe (vert. ANC). Foto: Hans van den Bogaard. 30 maart 1981.
Loading...
Opening van het academisch jaar door ANC-pres. Oliver Tambo in de aula van de UvA, Maagdenhuis, Amsterdam: toespraak Tambo. Foto: Ronald Sweering. September 1983.
Loading...
Opening van het academisch jaar door ANC-pres. Oliver Tambo in de aula van de UvA, Maagdenhuis, Amsterdam: optreden ANC-zanger James Phillips met koor. Foto: Ronald Sweering. September 1983.
Loading...
Presentatie onderzoeksresultaten van Govan Mbeki Fonds fellow Massipula Mbongwa aan de Univ. van A'dam; v.l.n.r.: M. Mbongwa, ANC-pres. Oliver Tambo, prof. Gerd Junne. Foto: Jan Stegeman. September 1983.
Loading...
Bezoek eredoctor Govan Mbeki aan de Univ. van A'dam in september 1990: ontvangst G.Mbeki (midden) op Schiphol door o.a. ANC-vert. Kumar Sanjay (rechts). Foto: Henk Thomas. 28 september 1990.
Loading...
Bezoek eredoctor Govan Mbeki aan de Univ. van A'dam in september 1990: toespraak G.Mbeki in de aula aan het Spui in Amsterdam. Foto: Henk Thomas. 28 september 1990.
Loading...
Rommelmarkt NVB (1981) en spandoek “Steun de vrouwenstrijd in Zuid-Afrika” (1986). 1981-1986. 3 ex
Boycot/sancties-spandoeken bij Zuid-Afrikaanse ambassade, boycot Shell slogans op muren, etc. Fotografen: Jan Stegeman (5), Enno de Jonge (3) e.a. 1980s. 16 ex
20-jarig bestaan KZA (1981), symbolische aanbieding ziekenhuis aan ANC door MKA (1982), internationale actiedag tegen Shell in Rotterdam (nov. 1986), diverse Shell acties 1986-88, bezoek AWEPAA-delegatie aan ANC in Lusaka (maart 1988), blokkade spektakel bij Shell laboratorium in Amsterdam (april 1989), etc. Fotografen: Jan Stegeman (15), Pieter Boersma (4), Hapé Smeele (3) e.a. 1981-1989. 42 ex
Bezoek AWEPAA-delegatie aan het ANC in Lusaka, Zambia; ANC-president Oliver Tambo (midden) met AWEPAA-voorzitter Jan-Nico Scholten (links). Foto: Pieter Boersma. Maart 1988.
Loading...
Bezoek AWEPAA-delegatie aan het ANC in Lusaka, Zambia; ANC-president Oliver Tambo (rechts) met LOTA-medewerker David Greybe (links); midden: ANC-bestuurslid Ruth Mompati. Foto: Pieter Boersma. Maart 1988.
Loading...
Acties ANJV, ‘Zaanstad tegen apartheid’ (met Freek de Jonge), Soweto-herdenkingen en andere lokale acties in de 80er jaren, Steve Biko en Dora Tamana pleinen in Amsterdam, ‘Rijnmond voor een vrij Zuid-Afrika’ in Rotterdam (1990), etc. Fotografen: Bert Zijlma (5), Marina Danzmann (3) e.a. 1980s. 49 ex
Ontmoeting Godfrey Motsepe, Chief Representative ANC (links), met Prinses Margriet (rechts) op jubileumbijeenkomst van de Algemene Besturenbond (ABB); midden: dhr. Hollander, dir.-secr. ABB. Foto: Jan Stegeman. 22 mei 1985.
Loading...
Gedenksteen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Soweto-opstand in juni 1976, aangeboden door de WZA Den Haag aan het ANC; links ANC-vertegenwoordiger Kuman Sanjay. Foto: Marina Danzmann. 19 juni 1988.
Loading...
ANC-vertegenwoordigster Ceasarina Mokhoera bij de naamgeving van het "Dora Tamanaplein" in de Pijp in Amsterdam. Foto: Annette Vlug. Augustus 1989.
Loading...
Overhandiging van een gift van 650.000 gulden van de Gemeente Rotterdam aan Govan Mbeki (links) van het ANC. Fotograaf onbekend. September 1990.
Loading...
Panden Rhoodie-campagne en NZAV in Amsterdam + vertrek groep Nederlandse (ex-)politiemensen naar Zuid-Afrika, georganiseerd door Stichting Herstel Culturele Betrekkingen met ZA (juni 1989). Fotografen: Enno de Jonge (10) e.a. 1980s. 18 ex
Optredens bij anti-apartheid bijeenkomsten van Shireen Stroker, Judith de Kom, Hans Dulfer & de Perikels, Gruppo Sportivo + Bram Vermeulen (‘Beat apartheid’, 1981), Bert Schierbeek, Doe Maar + de Octopedians (RF-benefietconcert, 1982), Gerda Havertong, Martin Richardson, Paul Middelijn, het CASA-koor e.a. (1975-1990). Fotografen: Hans van de Bogaard (12), Inge Goijaerts (4), Eduard de Kam (3), Gerda vd Veen (3) e.a. 1975-1990. 37 ex
Verzenden materiële hulpgoederen voor de Solomon Mahlangu Vrijheidsschool (SOMAFCO) van het ANC in Tanzania door de AABN, 1980-1987. Fotografen: Bert Zijlma (3) e.a. 1980-1987. 11 ex
Leermiddelen voor de Solomon Mahlangu Vrijheidsschool (SOMAFCO) van het ANC in Tanzania, georganiseerd door de materiële hulpgroep van de AABN. Foto: Bert Zijlma. 1980.
Loading...
Reproducties m.b.t. Nederlandse steun aan Zuid-Afrikaanse Boeren rond 1900 (uit archief NZAV), demo Nederlandse immigranten in ZA tegen gift Nederlandse regering aan DAF-Nl (juni 1965), reproductie postzegels + geboortehuis e.a. herdenkingstekens van Jan van Riebeeck (90er jaren) + ontmoetingen van Nederlandse regeringsleiders e.d. met vertegenwoordigers uit Zuidelijk Afrika: Luns en Salazar, Luns en Caetano (begin 70er jaren), Den Uyl en van der Stoel met Neto, Angola (1975), Pronk en van der Stoel met SWAPO-vertegenwoordigers (1976), Den Uyl en Pronk en PvdA fractie met Nujoma, SWAPO (1977), Den Uyl met Tambo, ANC (1977), Den Uyl met Toivo ja Toivo, SWAPO (1984), ambassadeur Fruin in Tanzania op bezoek bij SOMAFCO (1985), Mondlanestraat in Gouda en S. Machelstraat in Utrecht, president de Klerk op bezoek in Den Haag (1990). Fotografen: Han Singels (5), Wilco van Herpen (5) e.a. 1900-1990. 34 ex
Premier Den Uyl (midden) ontvangt een delegatie van het ANC in Den Haag; links: Alfred Nzo, Secretary-General ANC; rechts: Oliver Tambo, President ANC. Oktober 1977.
Loading...
R. Fruin (links), de Nederlandse ambassadeur in Tanzania, bezoekt de Solomon Mahlangu Vrijheidsschool (SOMAFCO) van het ANC; midden: Mohammed Tikly (ANC), directeur. Januari 1985.
Loading...
Delegatie Comité Zuid-Afrika (CZA) bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag, mei 1963, bijeenkomst CZA m.b.t. politieke gevangenen in Amsterdam, feb. 1964 + protestactie CZA tegen bezoek minister Bakker aan Zuid-Afrika (met o.a. pater van Kilsdonk en Ed van Thijn) in Den Haag, nov.1970. Fotografen: Jan Stegeman (15) e.a. 1963-1970. 34 ex
Zuidelijk Afrika Kongres VU (met aankleding door Jan & Toos Koperdraat; sept. 1974), AABN-feestje met o.a. John Gaetsewe en Berend Schuitema (maart 1975), gevel AABN-kantoor Lauriergracht 116 in Amsterdam, manifestatie ‘Vrijheid voor alle politieke gevangenen in Zuid-Afrika’ in de Koopmansbeurs, Amsterdam, 26 sept. 1975 (met o.a. wandschilderingen Kukeleku, Jacques Meerman, Oliver Tambo, dichterscollectief Mayibuye, Jabula), etc. 1974-1975. 52 ex
Het Zuid-Afrikaanse dichterscollectief Mayibuye uit Londen treedt op tijdens de manifestatie 'Vrijheid voor alle politieke gevangenen in ZA' in de Koopmansbeurs, Amsterdam. Fotograaf onbekend. 26 september 1975.
Loading...
Demonstraties tegen politiegeweld in Soweto (juni + augustus 1976), opening Galerie De Speer in Amsterdam (met o.a. Reg September, ANC; september 1976), manifestaties ‘Angola bevrijd, vrijheid voor zuidelijk afrika’ in RAI-congrescentrum en Mozes & Aäronkerk (november 1976). Fotografen: Hans van de Bogaard (12), Bert Wallenburg (5) e.a. 1976. 27 ex
Opening van Galerie De Speer in Amsterdam (opbrengst Afrikaanse kunst voor het ANC), met o.a. ANC-vertegenwoordiger Reg September (midden, rechts). Foto: Hans van den Bogaard. September 1976.
Loading...
ANC-spreker Billy Nannan op de manifestatie 'Angola bevrijd, vrijheid voor zuidelijk Afrika' in het RAI-congrescentrum, Amsterdam. Foto: Bert Wallenburg. 13 november 1976.
Loading...
ANC-vertegenwoordigster Nkozasana Dlamini spreekt tijdens een bijeenkomst van de AABN in samenwerking met diverse jongerenorganisaties in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Foto: Paul Babeliowsky. November 1976.
Loading...
Herdenkingsdemonstratie van de Soweto-opstand (juni 1977), picketline i.v.m. de ‘Pretoria 12’ voor het SAL-gebouw in Amsterdam (okt. 1977), AABN-informatiestands en auto’s voor SACTU (eind 1977), etc. Fotografen: Hans van de Bogaard (7), Bert Zijlma (6) e.a. 1977. 25 ex
Beide door de AABN opgestuurde auto's zijn aangekomen bij het SACTU-kantoor in Dar es Salaam, Tanzania; rechts: Aaron Pemba; aan de andere kant van de auto Stephen Dlamini (beiden SACTU). Foto: Eli Weinberg. Februari 1978.
Loading...
Informele bijeenkomst tijdens de manifestatie 'Zuidelijk Afrika vecht voor zijn vrijheid' met een ANC-delegatie onder leiding van Alfred Nzo (Secretary-General) in Marcanti, Amsterdam; vlnr: John Gaetsewe (SACTU), Tony Mongalo (ANC), Alfred Nzo, Godfrey Motsepe (ANC) en Fons Geerlings (AABN). Foto: Bert Zijlma. 6 oktober 1977.
Loading...
Ontvangst van een ANC-delegatie onder leiding van Alfred Nzo (Secretary-General) door Burgemeester Polak ter gelegenheid van het ere-doctoraat voor ANC-leider Govan Mbeki door de Universiteit van Amsterdam; vlnr: Alfred Nzo, Burg. Polak, Thabo Mbeki (ANC), Moeletsi Mbeki (ANC). Foto: Bert Zijlma. Augustus 1977.
Loading...
Aanbieding handtekeningen ‘Pretoria 12’ in Den Haag (jan. 1978), ontvangst ZAPU-delegatie o.l.v. Joshua Nkomo op AABN-kantoor (april 1978), picketline tegen doodvonnis Solomon Mahlangu in Amsterdam (met o.a. Fulco van Aurich en Fons Geerlings; sept. 1978), Pim Juffermans e.a. AABN-medewerkers op kantoor (dec. 1978), etc. Fotografen: Bert Zijlma (19) e.a. 1978. 28 ex
Mac Maharaj (ANC), ex-gevangene op Robben Eiland; spreker op de slotmanifestatie van de 'Pretoria 12' campagne in Utrecht. Fotograaf onbekend. Januari 1978.
Loading...
Materiële hulpzending (schoolsets etc.) voor het ANC in Angola vanuit de AABN-actie 'ANC noodkreet' voor Zuid-Afrikaanse vluchtelingen. Fotograaf onbekend. Zomer 1978.
Loading...
Anti-apartheid veteraan Eli Weinberg spreekt in de Melkweg in Amsterdam tijdens een manifestatie in het kader van de 'Onderwijs tegen apartheid' campagne. Foto: Bert Zijlma. 1978.
Loading...
AABN-vrouwengroep bij internationale vrouwendag in Amsterdam en optreden ‘Freedom Singers’ in Tropenmuseum (met o.a. Rudy van der Velde; maart 1979), solidariteitswerkkamp (zomer 1979), AABN-vertegenwoordiger Sami Faltas over wapenembargo bij VN Veiligheidsraad (aug. 1979), picketline ‘Pietermaritzburg 12’ in Amsterdam (nov. 1979), etc. Fotografen: Jan Stegeman (8), Joost Guntenaar (5), Muriel Agsteribbe (3) e.a. 1979. 28 ex
ANC-activist Sipo Mzimela spreekt tijdens een benefietconcert van de Freedom Singers (Zuid-Afrikaanse groep uit de VS) in het Tropenmuseum, Amsterdam. Foto: Joost Guntenaar. 18 maart 1979.
Loading...
Gesprek van SACTU-bestuursleden Stephen Dlamini (rechts) en John Gaetsewe (midden) met AABN-stadlid Rob Duijker (links) op het SACTU-kantoor in Dar es Salaam, Tanzania. Foto: Eli Weinberg. April 1979.
Loading...
Picketline i.v.m. de 'Pietermaritzburg 12' en de doodstraf van James Mange voor het SAL-gebouw in de Leidsestraat, Amsterdam; midden: Thabo Mokoaledi (ANC); links van hem Kamu Kajee (ANC). Foto: Jan Stegeman. 17 november 1979.
Loading...
SOMAFCO-directeur Njobe, op bezoek in Nederland, in het kader van de campagne 'Onderwijs tegen apartheid'. Foto: Jan Stegeman. December 1979.
Loading...
Protest tegen bestandsschendingen Zimbabwe in Den Haag (jan. 1980), zending materiële hulp voor SOMAFCO (feb. 1980), congres ‘Vrouwen tegen apartheid’ van AABN-vrouwengroep in Amsterdam (april 1980), fototentoonstelling ‘Eli Weinberg: fotograaf tegen apartheid’ in Tropenmuseum (mei/juni 1980), solidariteitswerkkamp (zomer ), handtekeningenactie voor Nelson Mandela (najaar 1980), gesprek met ANC-delegatie o.l.v. president Tambo (nov. 1980), etc. Fotografen: Marinella (13), JanPieter de Jeu (10), José Melo (2), Inge Goijaerts (3) e.a. 1980. 44 ex
Florence Mophosho, ANC Women's Section, spreekt het congres 'Vrouwen tegen apartheid' toe in het Rothaanhuis, Amsterdam. Foto: Marinella. 12 april 1980.
Loading...
Ontmoeting van de AABN met een ANC-delegatie onder leiding van President Oliver Tambo in Den Haag. Fotograaf onbekend. November 1980.
Loading...
Bezoek Thozamile Botha (SACTU) o.a. aan BLG Ford (maart 1981), verkiezingsforum over ZA in De Populier (april 1981), festival ‘Beat apartheid’ in de Jaap Edenhal (publiek en optredende groepen; juni 1981), collecte t.g.v. Zuid-Afrikaanse Vrouwendag in Amsterdam (aug. 1981), protest tegen Zuid-Afrikaanse musical ‘Ipi Tombi’ (juli 1981), etc. Fotografen: Inge Goijaerts (10), Hans van de Bogaard (6), José Melo (6), Jan Stegeman (5) e.a. 1981. 35 ex
Protestactie tegen de apartheidsmusical "Ipi Tombi" bij de premiere in het Nieuwe de la Mar theater in Amsterdam; met bord: Manala Manzini (ANC). Foto: Jan Stegeman. Juni 1981.
Loading...
Bijeenkomst t.g.v. 70 jaar ANC in Frascati (jan. 1982), muurschildering Februari Kollektief op Mr. Visserplein in Amsterdam (feb. 1982), protestacties tegen doodstraf Lubisi/Manana/Mashigo (mei 1982), vrouwen/onderwijs-solidariteitswerkkampen (met container voor SOMAFCO; zomer 1982), collecte Zuid-Afrikaanse Vrouwendag in Amsterdam (aug. 1982), etc. Fotografen: René Bouwman (9), Eduard de Kam (5), Jan Stegeman (5), Bram de Hollander (4) e.a. Januari-augustus 1982. 57 ex
Bijeenkomst t.g.v. het 70-jarig bestaan van het ANC in Frascati, Amsterdam; spreker: Godfrey Motsepe, Chief Representative ANC in de Benelux. Foto: Eduard de Kam. 10 januari 1982.
Loading...
Bijeenkomst t.g.v. het 70-jarig bestaan van het ANC in Frascati, Amsterdam; links: Godfrey Motsepe, Chief Representative ANC in de Benelux; rechts: AABN-bestuurslid Maarten van Klaveren. Foto: Eduard de Kam. 10 januari 1982.
Loading...
Protest tegen doodstraf Mogoerane/Motoung/Mosololi op Leidseplein, Amsterdam (dec. 1982) + Conferentie ‘De kulturele stem van het verzet’ in De Balie, Amsterdam, 13-18 december 1982: Opening met o.a. Conny Braam, wethouder Walraven, Mies Bouwhuis en Barbara Masekela (ANC), discussie met politici (J.N. Scholten, J. Wallage e.a.), aanbieding resultaten aan Tweede Kamer en diverse sprekers: Lindiwe Mabuza (ANC), Pieter Boersma, Rob Metz, Bert Schierbeek, e.a. December 1982. 40 ex
Barbara Masekela, secretaris van het Department of Arts and Culture van het ANC, spreekt de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam; rechts: AABN-voorzitter Conny Braam en conferentie-voorzitter Mies Bouhuys. Foto: Eduard de Kam. 13-18 december 1982.
Loading...
Barbara Masekela, secretaris van het Department of Arts and Culture van het ANC, spreekt de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam. Foto: Hermine van Hall. 13-18 december 1982.
Loading...
De Zuid-Afrikaanse dichter Cosmo Pieterse (links) en Tony Seedat, Chief Representatie ANC in West-Duitsland, tijdens de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam. Foto: Hermine van Hall. 13-18 december 1982.
Loading...
Lindiwe Mabuza, Chief Representative van het ANC in Zweden, spreekt de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam. Foto: Eduard de Kam. 13-18 december 1982.
Loading...
Conferentie 'De kulturele stem van het verzet' in De Balie, Amsterdam; Jonas Gwangwa (links) en Bachana Mokwena (rechts) in de hal van De Balie. Foto: Jan Stegeman. 13-18 december 1982.
Loading...
Vervolg conferentie ‘De kulturele stem van het verzet’ in De Balie, A’dam, 13-18 december 1982: Zuid-Afrikaanse deelnemers zingen en dansen, workshops literatuur (Cosmo Pieterse e.a.), theater en beeldende kunst (Lefifi Tladi e.a.), workshop vrouwen in Amazone en afsluitende manifestatie in Paradiso met o.a. optreden van de ‘Anti-Apartheid Riot Squad’ (Hugh Masekela e.a.). Fotografen: Joop Blom (13), Fran van der Hoeven (9), Lex van der Slot (7), Bertien van Manen (6) e.a. December 1982. 47 ex
Zang- en dansprogramma t.g.v. 'Heroes Day' van de Zuid-Afrikaanse deelnnamers aan de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam. Foto: De Waarheid. 13-18 december 1982.
Loading...
Leden van de culturele groep van het ANC uit de DDR tijdens de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam. Foto: Jan Stegeman. 13-18 december 1982.
Loading...
Rose Motsepe (links) en Barbara Masekela (rechts) van het ANC tijdens de vrouwenworkshop van de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam. Foto: Bertien van Manen. 13-18 december 1982.
Loading...
De 'Riot Squad' on stage tijdens de slotmanifestatie van de conferentie 'De kulturele stem van het verzet' toe in De Balie, Amsterdam; vlnr: Harriet Matiwane, Hugh Masekela, Dudu Pukwana, Peter Radise en Jonas Gwangwa. Foto: Fran van der Hoeven. 13-18 december 1982.
Loading...
Actie Dienstenbond FNV en AABN tegen AMRO en ABN, Amsterdam (maart 1983), protest tegen executie 3 ANC-strijders, Den Haag (juni 1983), zomerwerkkamp i.s.m. SIW/VIA/SOW voor SOMAFCO, viering ZAse Vrouwendag (9 aug.), etc. + Openbare Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk Afrika, Amsterdam, 14-18 december 1983: getuigeverklaringen Izequiel Mabote, Rui Cruz, Edward Tjiriange, Pallo Jordan, Bill Anderson e.a. Fotografen: Inge Goijaerts (9), Allart Blaauboer (5), Pieter Boersma (4), Jan Nauta (4) e.a. 1983. 32 ex
Protestactie tegen de dreigende executie van drie ANC-strijders op het Binnenhof in Den Haag; met o.a. Kamu Kajee (links) en Cosmo Pieterse (rechts). Foto: Jan Stegeman. 8 juni 1983.
Loading...
Pallo Jordan, hoofd van het onderzoeksburo van het ANC, legt zijn getuigenverklaring af tijdens de Openbare Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk Afrika, op de Universiteit van Amsterdam. Foto: Pieter Boersma. 14-18 december 1983.
Loading...
ANC-getuige Z. Jobodwana vertelt over de Zuid-Afrikaanse aanval op Maseru in Lesotho in december 1982, tijdens de Openbare Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk Afrika, op de Universiteit van Amsterdam. Foto: Allart Blaauboer. 14-18 december 1983.
Loading...
Vervolg Openbare Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk Afrika, Amsterdam, 14-18 december 1983: getuige-deskundigen en presidiumleden (Sami Faltas, Pim Juffermans, Kader Asmal, Marga Klompé, Lolle Nauta e.a.), ontvangst deelnemers op Stadhuis Amsterdam door burgemeester van Thijn en afsluitend optreden Amandla met James Phillips. Fotografen: Allart Blaauboer (15), Inge Goijaerts (8), Hans van de Bogaard (4) e.a. December 1983. 30 ex
Presidium-lid Lolle Nauta feliciteert rapporteur Kader Asmal (midden) na afloop van de Openbare Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk Afrika, op de Universiteit van Amsterdam. Foto: Hans van de Bogaard. 14-18 december 1983.
Loading...
James Phillips voert het zingen van "Nkosi Sikelel''Afrika" aan op het Stadhuis bij de ontvangst van de deelnemers aan de Openbare Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk Afrika, op de Universiteit van Amsterdam. Foto: Allart Blaauboer. 14-18 december 1983.
Loading...
Manifestatie vrouwenverzet Zuid-Afrika in de Melkweg (april 1984), protesten tegen bezoek Botha aan Europa in Den Haag (mei 1984) en Brussel (juni 1984), demonstratieve blokkade Zuid-Afrikaanse ambassade (met arrestatie Ian Kerkhof) en demonstratie tegen politiegeweld ZA i.s.m. KZA en Kairos in Amsterdam (sept. 1984), actie voor UDF in Den Haag en Amsterdam (dec. 1984), etc. Fotografen: Jan Stegeman (14), Maria vd Woude (8), Loes vd Bergh (6), Jaap Molenaar (6) e.a. 1984. 50 ex
Van links naar rechts: Nilonga Geingob (SWAPO), Felicia Mzamo (ANC) en Tessa Marcus (ANC) op het AABN-kantoor in Amsterdam. Foto: Inge Goijaerts. Juli 1984.
Loading...
Start jongerencampagne ‘Apart, we zijn het zat’ in De Balie (april 1985), protest tegen noodtoestand in Amsterdam en bij Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag (juli 1985), demonstratie i.s.m. KZA t.g.v. start fruit-boycot (sept. 1985), nachtwake i.v.m. Benjamin Moloise (okt. 1985), afsluiting jongeren-campagne in Paradiso (dec. 1985), etc. Fotografen: Inge Goijaerts (13), Boris Klatser (10), Tjabring van Egten (4) e.a. 1985. 38 ex
Protestactie AABN bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag tegen het uitroepen van de noodtoestand in Zuid-Afrika; in het midden: Max Sisulu en Harriet Matiwane. Foto: Bram de Hollander. 26 juli 1985.
Loading...
ANC-jongere Tsepe Motumi spreekt tijdens de nachwake in Amsterdam voor (de ter dood veroordeelde) Benjamin Moloise. Foto: Inge Goijaerts. 18 oktober 1985.
Loading...
George Johannes, ANC Youth Section, spreekt tijdens de afsluitende manifestatie van de jongerencampagne 'Apart, we zijn het zat!' in Paradiso, Amsterdam; rechts: vertaler Paul Kuiper. Foto: Boris Klatser. 21 december 1985.
Loading...
Studiedag AABN/COSAWR over Nederlanders in het Zuid-Afrikaanse leger (met Jacques Wallage, Alman Metten, Ian Kerkhof, e.a.; maart 1986), herdenkingsdemonstratie Soweto in Den Haag (juni 1986), demonstratie t.g.v. ZAse Vrouwendag in Amsterdam (aug. 1986), protest tegen executie 3 ANC-strijders op het Spui in Amsterdam (sept. 1986), etc. Fotografen: Jan Stegeman (23), Inge Goijaerts (11) e.a. 1986. 44 ex
Demonstratie t.g.v. Zuid-Afrikaanse Vrouwendag in Amsterdam; achter spandoek, vlnr: Rose Motsepe, Shirley Mashiane, Buni Sechwale (allen ANC Women's League). Foto: Inge Goijaerts. 9 augustus 1986.
Loading...
Demonstratie t.g.v. Zuid-Afrikaanse Vrouwendag in Amsterdam; vooraan, links: Shirley Mashiane; rechts: Buni Sechwale (beiden ANC Women's League). Foto: Inge Goijaerts. 9 augustus 1986.
Loading...
ANC-jongere Thami Sebusi spreekt tijdens een protestbijeenkomst tegen de executie van drie ANC-strijders bij de Dokwerker in Amsterdam. Foto: Inge Goijaerts. September 1986.
Loading...
Viering 75 jaar ANC (met Thomas Nkobi) in Odeon, Amsterdam (jan. 1987), bezoek SAYCO-delegatie (april 1987), manifestatie voor ANC in het Vondelpark en onthulling anti-apartheid monument in de Transvaalbuurt, Amsterdam (juni 1987), viering ZAse Vrouwendag in de Melkweg (aug. 1987), etc. Fotografen: Inge Goijaerts (18), Willem van Harderwijk (18), Astrid vd Kant (6) e.a. Januari-augustus 1987. 58 ex
Viering 75 jaar ANC in het Odeontheater, Amsterdam; ANC-penningmeester Thomas Nkobi spreekt de bijeenkomst toe. Foto: Inge Goijaerts. 10 januari 1987.
Loading...
Viering 75 jaar ANC in het Odeontheater, Amsterdam; ANC-penningmeester Thomas Nkobi spreekt de bijeenkomst toe. Foto: Inge Goijaerts. 10 januari 1987.
Loading...
Afsluitende bijeenkomst in het Vondelpark van de Amsterdamse campagne voor het ANC; ANC-vertegenwoordiger Godfrey Motsepe ontvangt een cheque van 50.000 gulden. Foto: Bert Zijlma. 28 juni 1987.
Loading...
Aankomst Klaas de Jonge (na zijn vrijlating) op Schiphol en welkomstmanifestatie in De Duif, Amsterdam (sept. 1987) + conferentie “Culture in Another South Africa” (CASA) in Amsterdam, december 1987: opening en journalistencolloquim in Stadhuis, Amsterdam (met Mono Badela). Fotografen: Jan Stegeman (11), Eduard de Kam (7), Inge Goijaerts (3) e.a. September-december 1987. 29 ex
Welkomst-manifestatie voor Klaas de Jonge in de Duif, Amsterdam; vlnr: Massipula Mbongwa (ANC-unit Nederland), Karel Roskam, Klaas de Jonge. Foto: Inge Goijaerts. 12 september 1987.
Loading...
Protest tegen verbod UDF e.a. organisaties bij ZAse ambassade (met o.a. Jacques Wallage) en tentoonstelling “Niet stil te krijgen” in het Verzetsmuseum in Amsterdam (feb. 1988) + nationale anti-apartheids demonstratie en manifestatie op Museumplein in Amsterdam, 11 juni 1988: Sprekers Allan Boesak en Pallo Jordan, optreden Amandla, massaal publiek met leuzen, etc. Fotografen: Jan Stegeman (27), Anne Vaillant (11), Peter Vroonhof (10) e.a. Februari-juni 1988. 54 ex
Nationale anti-apartheids demonstratie en manifestatie op het Museumplein in Amsterdam; Allan Boesak spreekt de 50.000 demonstranten toe op het Museumplein. Foto: John Brouwer de Koning. 11 juni 1988.
Loading...
Nationale anti-apartheids demonstratie en manifestatie op het Museumplein in Amsterdam; Allan Boesak spreekt de 50.000 demonstranten toe op het Museumplein. Foto: John Brouwer de Koning. 11 juni 1988.
Loading...
Nationale anti-apartheids demonstratie en manifestatie op het Museumplein in Amsterdam; optreden van de culturele groep "Amandla" van het ANC op het Museumplein. Foto: John Brouwer de Koning. 11 juni 1988.
Loading...
Nationale anti-apartheids demonstratie en manifestatie op het Museumplein in Amsterdam; optreden van de culturele groep "Amandla" van het ANC op het Museumplein. Foto: Jan Stegeman. 11 juni 1988.
Loading...
130.000 felicitaties voor Nelson Mandela’s 70ste verjaardag (juli 1988), viering ZAse Vrouwendag en muurschildering ‘women fight apartheid’ in Amsterdam (aug. 1988) + hoorzitting over ontvoeringen door Zuid-Afrika in het Stadhuis, Amsterdam (dec. 1988): verklaringen aanklagers en getuigen (Boris Dittrich, Gay McDougall, Chris Watters, Ismael Ayob, Kader Asmal e.a.). Fotografen: Pieter Boersma (17), Peter Vroonhof (13), Margriet Blaauwbroek (10), Anne Vaillant (7) e.a. Juli-december 1988. 63 ex
130.000 felicitaties voor Nelson Mandela’s 70ste verjaardag uit Nederland worden aangeboden aan Winnie en Zinzi Mandela in Soweto, Zuid-Afrika; rechts: AABN-vrijwilligster Dineke Posthumus. Fotograaf onbekend. Juli 1988. (2 foto's)
Loading...
Hoorzitting over ontvoeringen door Zuid-Afrika in het Stadhuis te Amsterdam; getuige-deskundige en panel-lid Kader Asmal tijdens zijn verklaring. Foto: Pieter Boersma. 16 december 1988.
Loading...
Opening ANC-kantoor in Amsterdam (feb. 1989), voorbereidingen Malibongwe-conferentie (1989) + Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: aankomst ZAse deelneemsters en organisatoren en deelneemsters in Studio Amsterdam (met o.a. Angela Brown, Gertrud Shope, Lindiwe Mabuse, Adelaide Tambo, Ray Simon-Alexander e.a.). Fotografen: Nicole Segers (21), Pieter Boersma (6), Marie-Louise Dooyes (5) e.a. Februari 1989-januari 1990. 42 ex
Overhandiging van de eerste publicatie van de Stichting Malibongwe (over de komende vrouwenconferentie) door AABN-voorzitter Conny Braam (links) aan Mavivi Manzini van de ANC Women's Section (rechts). Foto: Anefo. 1 februari 1989.
Loading...
Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: Adelaide Tambo (links) in gesprek met andere conferentiedeelneemsters in Studio Amsterdam. Foto: Nicole Segers. Januari 1990.
Loading...
Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: Thandi Modise, één van de eerste vrouwelijke ANC-guerilla's, in de eetzaal van Studio Amsterdam. Foto: Marie-Louise Dooyes. Januari 1990.
Loading...
Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: deelneemsters Ray Simons-Alexander (links) en Amy Thornton (rechts). Foto: Nicole Segers. Januari 1990.
Loading...
Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: James Stuart, ANC-bestuurslid, in het secretariaat van Studio Amsterdam. Foto: Nicole Segers. Januari 1990.
Loading...
Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: Thembi Khoza (links), ANC Women's Secretariat medewerkster, met AABNers Ria van Kampen (midden) en Mirjam Turksma (rechts). Foto: Anne Vaillant. Januari 1990.
Loading...
Vervolg Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: Openingsavond Nieuwe de la Mar theater, feestavond “Women’s battle and Music rattle” in de Melkweg, politieke discussieprogramma’s in de Balie en conferentie (alleen voor Zuid-Afrikaanse deelneemsters) in Shaffy theater (met o.a. Jennifer Ferguson, African Salimata, Gail Reagon e.a.). Fotografen: Nicole Segers (15), Marie-Louise Dooyes (8), Ton Verhees (8), Marlies Cornelissen (4) e.a. Januari 1990. 39 ex
Officiële openingsbijeenkomst van de Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990; voorste rij, vlnr: Ray Simon-Alexander, Ruth Momphati, James Stuart, Kumar Sanjay, Yolisa Modise e.a. (allen ANC). Foto: Marie-Louise Dooyes. 8 januari 1990.
Loading...
Vervolg Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: Slotavond in Paradiso (met o.a. Hélène Passtoors, Thembi Mtshali, Gerda Havertong, Jennifer Ferguson e.a.) met demonstratie in Amsterdam, afscheid en workshop zelfverdediging in Kenau. Fotografen: Ton Verhees (9), Gon Buurman (6), Hugo Rompa (5) e.a. Januari 1990. 25 ex
De Zuid-Afrikaanse zangeres Thambi Mtshali treedt op tijdens het slotfeest van de Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika in Amsterdam. Foto: Hugo Rompa. 17 januari 1990.
Loading...
Vervolg Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: Ontmoetingsprogramma met o.a. bezoeken van ZAse deelneemsters aan Boskoop, Heerenveen, Nijmegen, Culemborg (onthulling Bikolaan) en FNV-bijeenkomst in Amsterdam. Fotografen: Fran vd Hoeven (7), Ineke Duursma (6), Enno de Jonge (5), Muriel Agsteribbe (3) e.a. Januari 1990. 38 ex
Ontmoetingsprogramma rond de Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: bijeenkomst in Nijmegen over de doodstraf in Zuid-Afrika met o.a. ANC-vertegenwoordigster Lindiwe Mabuza (midden). Foto: Ineke Duursema. 10 januari 1990.
Loading...
Ontmoetingsprogramma rond de Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: onthulling Steve Bikolaan in Culemborg; links: Virginia Modise; rechts: Makhosazana Njobe. Fotograaf onbekend. 9 januari 1990.
Loading...
Ontmoetingsprogramma rond de Malibongwe-conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika, Amsterdam, 6-18 januari 1990: bezoek aan het FNV in Amsterdam, met o.a. Dorothy Motubatse (links) en Ray Simons-Alexander (rechts). Foto: Muriël Agsteribbe. 11 januari 1990.
Loading...
Medewerkers e.a. op AABN-kantoor ten tijde van de vrijlating van Nelson Mandela en viering daarvan (met demonstratie naar Leidseplein) ‘s avonds op de Dam (11 feb. 1990), manifestatie t.g.v. vrijlating Mandela op de Dam (17 feb.1990) met o.a. Conny Braam, Vernie February, Sarafina en Dennis Goldberg + POPCRU-bijeenkomst in Nieuwe Kerk (mei 1990) met Randolph Fortuin, etc. Fotografen: Enno de Jonge (14), Pieter Boersma (10), Jan Stegeman (7) e.a. Februari-mei 1990. 32 ex
Vreugde-uitbarstingen onder de demonstranten op de Dam in Amsterdam bij de spontane viering van de vrijlating van Nelson Mandela. Foto: Jan Stegeman. 11 februari 1990.
Loading...
De officiële viering van de vrijlating van Nelson Mandela met een manifestatie op de Dam in Amsterdam; leden van de Zuid-Afrikaanse theatergroep Sarafina in gesprek met Dennis Goldberg (ANC). Foto: Pieter Boersma. 17 februari 1990.
Loading...
Bezoek Nelson en Winnie Mandela aan Amsterdam, 16 juni 1990: massaal ontvangst op het Leidseplein + bij partijraad PvdA (met Wim Kok) en ontmoeting met vertegenwoordigers van de Nederlandse solidariteitsbeweging in de Meervaart (met o.a. Conny Braam), Amsterdam. Fotografen: Marja Sonneveld (14), Pieter Boersma (11) e.a. Juni 1990. 28 ex
Nelson Mandela spreekt op de partijraad van de PvdA in de Meervaart, Amsterdam. Foto: Jan Stegeman. 16 juni 1990.
Loading...
Nelson Mandela en Wim Kok op de partijraad van de PvdA in de Meervaart, Amsterdam. Foto: Pieter Boersma. 16 juni 1990.
Loading...
Ontmoeting van Nelson Mandela met vertegenwoordigers van de Nederlandse solidariteitsbeweging in de Meervaart, Amsterdam. Foto: Pieter Boersma. 16 juni 1990. (2 foto's)
Loading...
Ontmoeting van Nelson Mandela met vertegenwoordigers van de Nederlandse solidariteitsbeweging in de Meervaart, Amsterdam; links: ANC-vertegenwoordiger Kumar Sanjay. Foto: Pieter Boersma. 16 juni 1990.
Loading...
Fototentoonstelling 30 jaar AABN in de Melkweg, met o.a. Govan Mbeki (sept. 1990), bijeenkomst i.s.m. KZA en Kairos in Amsterdam t.g.v. bezoek pres. De Klerk aan Nederland, met o.a. Zarina Maharaj (okt. 1990) en terugkeer van enkele ANCers vanuit Zambia naar de Transkei, met o.a. Klaas de Jonge (nov. 1990). Fotografen: Pieter Boersma (21), Jan Stegeman (8), E. den Ouden (4) e.a. September-november 1990. 38 ex
Fototentoonstelling 30 jaar AABN in de Melkweg, Amsterdam; voorgrond: Govan Mbeki (ANC); achter hem: Jacques Wallage. Foto: Pieter Boersma. 28 september 1990.
Loading...
Fototentoonstelling 30 jaar AABN in de Melkweg, Amsterdam; rechts: Govan Mbeki (ANC); naast hem: Epainette Mbeki. Foto: Jan Stegeman. 28 september 1990.
Loading...
Fototentoonstelling 30 jaar AABN in de Melkweg, Amsterdam met o.a. Govan Mbeki (midden), naast hem Jacques Wallage en rechts Essop Pahad (ANC). Foto: Jan Stegeman.28 september 1990.
Loading...
Fototentoonstelling 30 jaar AABN in de Melkweg, Amsterdam; vlnr: Jacqes Wallage, Fons Geerlings, Govan Mbeki, Epainette Mbeki en Conny Braam. Foto: Jan Stegeman.28 september 1990.
Loading...
Fototentoonstelling 30 jaar AABN in de Melkweg, Amsterdam; rechts: Kumar Sanjay (ANC). Foto: Jan Stegeman. 28 september 1990.
Loading...
Protestbijeenkomst AABN i.s.m. KZA en Kairos in de Koningszaal van Artis t.g.v. het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president De Klerk aan Nederland; links: ANC-vertegenwoordiger Kumar Sanjay. Foto: E. den Ouden. Oktober 1990.
Loading...
Protestbijeenkomst AABN i.s.m. KZA en Kairos in de Koningszaal van Artis t.g.v. het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president De Klerk aan Nederland; spreekster: Zarina Maharaj (echtgenote ANC-leider Mac Maharaj). Foto: E. den Ouden. Oktober 1990.
Loading...
ANC-leider Chris Hani (links) en Klaas de Jonge (rechts) in de Transkei, Zuid-Afrika. Foto: Pieter Boersma. November 1990.
Loading...
Vnl. bouw-activiteiten in het kader van het Thembisa-project in Umtata, Transkei (met Jaap Geldof). Foto’s: Conny Braam (19) e.a. 1991. 29 ex
Ilima: werkbezoek Zuid-Afrikaanse milieu-activisten aan Nederland – bijeenkomst met minister H. Alders (VROM), Stan Sangweni, Lyn Jackson, David Fig e.a. (maart 1992) + Bijeenkomst AABN i.s.m. Kunstenbond FNV in Amsterdam (juni 1992). Foto’s: Pieter Boersma. 1992. 24 ex
Herdenkingsbijeenkomst voor Chris Hani in de Beurs, Amsterdam, 18 april 1993 (met o.a. Conny Braam, Jan Pronk, Zolile Magugu e.a.) + tentoonstelling ‘Achter de Handdruk’ (mei 1993). Fotografen: Marie-Louise Dooyes (11) e.a. 1993. 13 ex
Bijeenkomst t.g.v. ZAse verkiezingen in de Rode Hoed, Amsterdam, 28 april 1994 (met Harriet Matiwane, Kees Schaepman, Yvette Forster, Tribal Countdown e.a.), Dutch Violence Observation Mission in Zuid-Afrika (februari-mei 1994) + Gala van de Goed Hoop: opheffingsfeest AABN in Paradiso, Amsterdam, 15 oktober 1994 (met Conny Braam, Dennis Goldberg, Sean Bergin e.a.). Fotografen: Hans van de Bogaard (19), Pieter Boersma (12) e.a. 1994. 37 ex
Medewerkers Radio Freedom in Luanda en Lusaka (1977 en 1982) + activiteiten OvRF 1982-1983: Benefietconcert RF in Paradiso, Amsterdam (mei 1982), bezoek RF-directeur Victor Matlou (nov. 1982), eerste set studio-apparatuur naar RF in Madagascar (met Willem Scheijgrond; juni 1983), ontmoeting OvRF met ANC-president Tambo in Amsterdam (sept. 1983), etc. Fotografen: Conny Braam (17), Willem Scheijgrond (6), Inge Goijaerts (5) e.a. 1977-1983. 38 ex
Medewerkers van Radio Freedom in de RF-studio in Luanda, Angola. Foto's: Conny Braam. 1977. (6 foto's)
Loading...
Medewerkers van Radio Freedom in de RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto's: Conny Braam. Augustus 1982. (4 foto's)
Loading...
Radio Freedom medewerker Patrick Makhaya in de RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto: Conny Braam. Augustus 1982.
Loading...
Manala Manzini (ANC) zingt tijdens het benefietconcert voor Radio Freedom in Paradiso, Amsterdam. Foto: Inge Goijaerts. 29 mei 1982.
Loading...
Victor Matlou, directeur van Radio Freedom, op bezoek in Nederland. Foto: Peter Vroonhof. November 1982.
Loading...
Medewerkers van Radio Freedom in Antananarivo, Madagascar met de nieuwe studio-apparatuur, resultaat van de actie 'Omroep voor Radio Freedom' in Nederland. Foto's: Willem Scheijgrond. mei 1983.(4 foto's)
Loading...
Tweede set studio-apparatuur naar RF in Lusaka (mei 1984), Radio Freedom medewerkers Solly Rasebotse en Golden Mqwebu op cursus RNTC, Hilversum (1984), Radio Freedom Festival in Carré, Amsterdam, mei 1985 (met Joop van Zijl, Freek de Jonge e.a.), derde studio-set voor RF in Addis Abeba (juni 1985) en RF-benefietconcert in Voorschoten (okt. 1985). Fotografen: Inge Goijaerts (18) e.a. 1984-1985. 39 ex. (11 kleur)
Medewerkers van Radio Freedom met de nieuwe studio-apparatuur uit Nederland in en rond de RF-studio in Lusaka, Zambia. Fotograaf onbekend. Mei 1984. (6 foto's)
Loading...
Radio Freedom-medewerker Patrick Majkaya (rechts) in Nederland als cursist bij het RNTC; links: Fulco van Aurich (AABN/OvRF). Foto: Inge Goijaerts. 1983.
Loading...
Radio Freedom-medewerker Solly Rasebotse in Nederland als cursist bij het RNTC. Foto: Inge Goijaerts. Augustus-december 1984.
Loading...
Radio Freedom-medewerkers Solly Rasebotse (links) en Golden Mqwebu (rechts) in Nederland als cursist bij het RNTC. Foto: Inge Goijaerts. Augustus-december 1984.
Loading...
Vierde set studio-apparatuur voor RF in Luanda,+ bouw studio en nieuwe antenne en training RF medewerkers (juni-juli 1986) + Radio Freedom studio’s en medewerkers in Lusaka, Zambia en Addis Abeba, Ethiopië in juni 1986 (met Don Ngubeni, Golden Mqwebu, Solly Rasebotse e.a.). Fotografen: Inge Goijaerts (20), Theo Prinsen (20) e.a. 1986. 47 ex. (10 kleur)
Radio Freedom-medewerker Lefa Makhetha, deelnemer aan een technische cursus bij de NOS. Foto's: Inge Goijaerts. Mei-juni 1986. (2 foto's)
Loading...
Radio Freedom-medewerker Solly Makwakwa, deelnemer aan een technische cursus bij de NOS. Foto: Inge Goijaerts. Mei-juni 1986.
Loading...
Installatie vierde studio-set voor Radio Freeedom in Luanda, Angola, met Nederlandse technici Aard Veerman en Theo Prinssen: nieuwe studio en korte golf antenne in aanbouw. Foto: Theo Prinssen. Juni-juli 1986.
Loading...
Installatie vierde studio-set voor Radio Freeedom in Luanda, Angola, met Nederlandse technici Aard Veerman en Theo Prinssen: overleg Aard met RF-medewerkers Don Ngubeni en Lefa Makhetha. Foto: Theo Prinssen. Juni-juli 1986.
Loading...
Installatie vierde studio-set voor Radio Freeedom in Luanda, Angola, met Nederlandse technici Aard Veerman en Theo Prinssen: vlnr RF-medewerkers Mishake, Zanelle, Ayob, Puseletso, Thandishwa, Lobster, Joe en Aard. Foto: Theo Prinssen. Juni-juli 1986.
Loading...
Installatie vierde studio-set voor Radio Freeedom in Luanda, Angola, met Nederlandse technici Aard Veerman en Theo Prinssen: RD-medewerkster Puseletso in de tijdelijke studioruimte. Foto: Theo Prinssen. Juni-juli 1986.
Loading...
Installatie vierde studio-set voor Radio Freeedom in Luanda, Angola, met Nederlandse technici Aard Veerman en Theo Prinssen: RF-medewerkers Joe, Elias en Zanelle monteren. Foto's: Theo Prinssen. Juni-juli 1986. (2 foto's)
Loading...
Installatie vierde studio-set voor Radio Freeedom in Luanda, Angola, met Nederlandse technici Aard Veerman en Theo Prinssen: RF-cursisten aan het oefenen (kleur). Foto's: Theo Prinssen. Juni-juli 1986. (2 foto's
Loading...
Radio Freedom-medewerker Golden Mqwebu in de RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto's: Inge Goijaerts. Juni 1986. (2 foto's)
Loading...
Radio Freedom-medewerker David Pule in de RF-studio en op reportage in Lusaka, Zambia. Foto's: Inge Goijaerts. Juni 1986. (2 foto's)
Loading...
Radio Freedom-directeur Don Ngubeni in de RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto's: Inge Goijaerts. Juni 1986. (2 foto's)
Loading...
Radio Freedom-medewerker Solly Rasebotse in de RF-studio in Addis Abeba, Ethiopië. Foto's: Inge Goijaerts. Juni 1986. (3 foto's)
Loading...
Radio Freedom-medewerker Patrick Mafuna in de RF-studio in Addis Abeba, Ethiopië. Foto's: Inge Goijaerts. Juni 1986. (2 foto's)
Loading...
Studio-apparatuur van 'Omroep voor Radio Freedom' in de RF-studio in Addis Abeba, Ethiopië. Foto: Inge Goijaerts. Juni 1986.
Loading...
Opname actiespot RF in Stadion Galgewaard met Freek de Jonge en Ruud Gullit (mei 1987), VARA-radiodag voor RF (april 1988), tentoonstelling “Niet stil te krijgen” in het Verzetsmuseum, Amsterdam, jan-juni 1988, RF-studio in Lusaka (maart 1988), etc. Fotografen: Peter Vroonhof (22), Hennie Komduur (16), Bert Tiddens (6) e.a. – vnl. klein formaat 1987-1988. 51 ex. (30 kleur)
Radio Freedom-medewerker Lobster Ntabeni in de nieuwe RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto's: Bert Tiddens. Oktober 1987. (2 foto's)
Loading...
Victor Moshe en andere Radio Freedom-medewerkers in de nieuwe RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto's: Bert Tiddens. Oktober 1987. (4 foto's)
Loading...
Radio Freedom-medewerker Golden Mqwebu in de RF-studio in Lusaka, Zambia. Foto: Pieter Boersma. Maart 1988.
Loading...
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’, aug. 1989 (met Hans Fortuin, Ilona Hofstra, Karel Roskam, Pallo Jordan, Bram Peper, Wim Kok e.a.) + trainingsprogramma RF-medewerkers en studenten in Mazimbu (voorjaar 1990) Fotografen: Pieter Boersma (18), Karel Roskam (9) e.a. 1989-1990. 33 ex
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’: presentatie boekje over Radio Freedom door schrijver Karel Roskam (rechts) aan ANC-vertegenwoordiger Kumar Sanjay. Foto: Pieter Boersma. Augustus 1989.
Loading...
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’: Pallo Jordan (ANC) met map met werk van Rotterdamse en Zuid-Afrikaanse kunstenaars in de Doelen, Rotterdam (opbrengst voor RF). Foto: Pieter Boersma. Augustus 1989.
Loading...
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’: Pallo Jordan (ANC) spreekt. Foto: Pieter Boersma. Augustus 1989.
Loading...
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’: Pallo Jordan (ANC) met Hans Fortuin (rechts) van de Initiatiefgroep Radio Freedom. Foto: Pieter Boersma. Augustus 1989.
Loading...
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’: Pallo Jordan (ANC) met Wim Kok (PvdA) en burgemeester Bram Peper (midden). Foto: Pieter Boersma. Augustus 1989.
Loading...
Start campagne ‘Hou Radio Freedom in de lucht’: Pallo Jordan (ANC) met Wim Kok (PvdA) en burgemeester Bram Peper (links). Foto: Pieter Boersma. Augustus 1989.
Loading...
Trainingsprogramma voor Radio Freedom-medewerkers in Mazimbu, Tanzania. Foto's: Karel Roskam. Voorjaar 1990. (4 foto's)
Loading...
Jabulani conferentie over Zuid-Afrikaans media-beleid in Doorn, aug. 1991 (met Njabulo Ndebele, Christo Viljoen, Thami Ntenteni (Don Ngubeni), Eddie Mbalo, Raymond Louw e.a.) + Radio Freedom studio’s in Johannesburg, najaar 1992. Fotografen: Pieter Boersma (21), Kadir van Lohuizen (4) e.a. 1991-1992. 32 ex
Radio Freedom Institute of Broadcast Journalism in Johannesburg: eerste steenlegging en plaatsing tijdcapsule, 30 sept. 1994 (met Karel Roskam, Hans Fortuin, Tom Seeta, Thami Ntenteni e.a.), het instituut in aanbouw (november + eind 1994, met bezoek Walter Sisulu), Radio Freedom medewerkers (in training) op RF Instituut (medio 1995) en officiële opening instituut, 22 september 1995 (met Karel Roskam, Hans Fortuin. Martin Jansen, Thabo Mbeki e.a.). Fotografen: Ellen Elmendorp (19), Wilco van Herpen (11), Huub Bammens (7). 1994-1995. 37 ex. (7 kleur)
Protestacties tegen de Portugese koloniale onderdrukking, m.n. in Angola, in 60er jaren, discussie met FRELIMO-vertegenwoordiger in Amsterdam (1969), steun aan en reünie van Portugese deserteurs in Nederland (1970), Angola koffie actie 1972/73 (boycot Albert Heijn, druk op koffiebranders, etc.), manifestatie ‘Solidair met Guinee Bissau’ in Krasnapolsky, Amsterdam met vertegenwoordigers PAIGC (feb. 1974), demo ‘Onafhankelijkheid voor Angola, Mozambique, Cabo Verde’ in Rotterdam (juni 1974), etc. Fotografen: David van Dijk (16), Bendert Dijkstra (6), Eric Zoutendijk (3) e.a. 1963-1974. 53 ex
Discussie tussen FRELIMO-vertegenwoordiger Murupa en Nederlandse activisten in Amsterdam. Foto: Bendert Dijkstra. Mei 1969.
Loading...
Bijeenkomst van Portugese deserteurs in Nederland, op het Centraal Station in Amsterdam. Foto: J. Mud. 27 januari 1970.
Loading...
Manifestatie ‘Solidair met Guinee Bissau’ in Krasnapolsky, Amsterdam met vertegenwoordigers PAIGC. Foto's: David van Dijk. 11 februari 1974. (2 foto's)
Loading...
Demonstratie ‘Onafhankelijkheid voor Angola, Mozambique, Cabo Verde’ in Rotterdam. Fotograaf onbekend. 22 juni 1974.
Loading...
Manifestatie “Geef om Angola”, Krasnapolsky, Amsterdam, 4/4/1975 (met pres. Neto, muziekgroep Bonga e.a.), demonstratie tegen buitenlandse inmenging in Angola, Den Haag (8/11/1975), manifestatie “Erken Volksrepubliek Angola”, Krasnapolsky, Amsterdam, 4/2/1976 (met Aristides van Dunem e.a.), manifestatie “Geef om Angola” in Nijmegen (5/2/76), collecte voor Angola, april 1976 + bezoek SWAPO-delegatie aan Nederland, september 1976, etc. Fotografen: Hans Singels (12), David van Dijk (4) e.a. 1975-1976. 38 ex
Materiële hulpverlening AC/EMS aan de bevrijdingsbewegingen in Angola, Mozambique en Guinee-Bissau: jeeps voor PAIGC, Guinee (sept. 1970), hulpgoederen voor MPLA in Dar es Salaam (sept. 1971), deken-acties EMS in 1971 en 1973, transportfietsen (1974), grote zending “Geef om Angola” vanuit Rotterdam, november 1975. Fotografen: Han Singels (9), Tieleman van Rijnbert (4) e.a. 1970-1975. 24 ex
Tentoonstelling Albert van der Weide in Hoofddorp (mei 1977), bijeenkomst “Partij kiezen voor Zuidelijk Afrika” in De Populier, Amsterdam (11/5/1977), bezoek SWAPO-president Sam Nujoma aan Nederland met o.a. manifestatie in Utrecht (juni 1977), acties (van/ism BOA) in Leiden en Den Haag (ZAse ambassade, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en SACTU-acties in Groningen in 1977/78, bijeenkomsten actie Namibië in Driebergen en Amsterdam (voorjaar 1978), actie tegen Barclay’s in Amsterdam (1/6/1978), etc. Fotografen: Jan Stegeman (12), D. van der Veen (3), Han Singels (3), Koen Wessing (3) e.a. 1977-1978. 55 ex
Start olieboycot actie (jan. 1979), protest tegen zangkoor Pretoria in Ede (april 1979), Proloog toneelstuk “Smeerolie van de apartheid” (1979), demonstratie i.v.m. Zuid-Afrika in Den Haag, juni 1979 (met Dolf Coppes e.a.), ICSA-workshop in Leiden (juni 1979), herdenking A. Neto in Amsterdam, sept. 1979 (met Vernie February e.a.), werkcongres en olieboycot manifestatie in Utrecht, oktober 1979 (met Den Uyl, Jabula e.a.), etc. Fotografen: Jan Stegeman (8), 3R-Produkties (5), e.a. 1979. 55 ex
Verzending container met hulpgoederen van Bevrijdingsfonds voor SWAPO (1977), ambulances voor SWAPO en ANC (1977/78), kleding voor SWAPO (1978), trucks voor Mozambique (mei 1978) en voor ANC (zomer 1978), landrovers voor Angola – vluchtelingenproject Novib (1978), tenten en ambulance voor SWAPO (1979), etc. (incl. veel klein formaat foto’s). 1977-1979. 60 ex
Landcruiser pickup gefinancierd door het Bevrijdingsfonds voor het ANC in Lusaka. November 1978.
Loading...
Kantoormateriaal gefinancierd door het Bevrijdingsfonds voor het ANC in Lusaka. November 1978.
Loading...
Internationale hulpbijeenkomst voor het Patriotic Front, Zimbabwe in Amsterdam (jan. 1980), viering onafhankelijkheid Zimbabwe in Amicitia, Den Haag (17/4/1980), internationale conferentie over olieboycot Zuid-Afrika, Amstelhotel, Amsterdam (14-16/3/1980), VN-symposium over multinationale ondernemingen en Zuid-Afrika in Den Haag (13-14/11/1980), etc. Fotografen: Jan Stegeman (14) e.a. 1980. 30 ex
Ontmoeting tussen ANC-President Oliver Tambo en PvdA-leider Joop den Uyl in Paradiso, Amsterdam; links: ANC-penningmeester Thomas Nkobi. Fotograaf onbekend. November 1980.
Loading...
Aanbieding van 56.000 handtekeningen voor de vrijlating van Nelson Mandela aan de Tweede Kamer in Den Haag; naast groot portret Mandela: Fons Geerlings (AABN). Fotograaf onbekend. 26 november 1980.
Loading...
Aanbieding van 56.000 handtekeningen voor de vrijlating van Nelson Mandela aan de Tweede Kamer in Den Haag; naast groot portret Mandela: Zukile Nomvete (ANC). Fotograaf onbekend. 26 november 1980.
Loading...
Aanbieding van 56.000 handtekeningen voor de vrijlating van Nelson Mandela aan de Tweede Kamer in Den Haag; vooraan v.l.n.r. Oliver Tambo (ANC), Jan-Nico Scholten (CDA) en Relus ter Beek (PvdA). Fotograaf onbekend. 26 november 1980.
Loading...
Viering 20 jaar Angola Comité met (affiche) tentoonstelling in KIT en bijeenkomst in Artis, april 1981 (met Abdullah Ibrahim=Dollar Brand, Sietse Bosgra e.a.), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag (21/5/1981), manifestatie “Nederland breek met de westerse bescherming van Zuid-Afrika” in Krasnapolsky, Amsterdam, 18/10/1981 (met Oliver Tambo, James Phillips, Pendukeni Kaulinge e.a.) en werkcongres in Jeugdherberg Amsterdam, 17+18/10/1981 + protestactie tegen arrestaties in ZA op de Dam, 24/12/1981. Fotografen: José Melo (17), Jan Stegeman (10), Bram de Hollander (5) e.a. 1981. 36 ex
ANC-president Oliver Tambo op de manifestatie “Nederland breek met de westerse bescherming van Zuid-Afrika” in Krasnapolsky, Amsterdam. Foto: José Melo. 18 oktober 1981.
Loading...
Zuid-Afrikaanse zangers en musici op de manifestatie “Nederland breek met de westerse bescherming van Zuid-Afrika” in Krasnapolsky, Amsterdam; vlnr: Lucky Ranko, Manala Manzini, James Phillips, Harriet Matiwane. Foto: José Melo. 18 oktober 1981.
Loading...
ANC-president Oliver Tambo spreekt op de manifestatie “Nederland breek met de westerse bescherming van Zuid-Afrika” in Krasnapolsky, Amsterdam (kleur). Fotograaf onbekend. 18 oktober 1981.
Loading...
Manala Manzini (met microfoon) en andere Zuid-Afrikanen zingen tijdens een protestactie tegen arrestaties in Zuid-Afrika op de Dam in Amsterdam. Foto: Bram de Hollander. 24 december 1981.
Loading...
Protest KZA, Pax Christi e.a. tegen VS steun aan Zuid-Afrika bij Amerikaanse ambassade in Den Haag (10/2/1982), opening sanctiejaar in Den Haag, 19/4/1982 (met Mailame Sule, E.S. Reddy, J.N. Scholten, A. vd Heuvel, G. Motsepe e.a.), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag (19/5/1982). Fotograaf: Jan Stegeman. 1982. 36 ex
Opening van het sanctiejaar met een persconferentie in Den Haag; vlnr: Jan-Nico Scholten (CDA), Mailame Sule (VN), Albert van den Heuvel (voorzitter Stichting Sanctiejaar) en Godfrey Motsepe (ANC). Foto: Jan Stegeman. 19 april 1982.
Loading...
Opening van het sanctiejaar met een persconferentie in Den Haag; spreker: Godfrey Motsepe (ANC). Foto: Jan Stegeman. 19 april 1982.
Loading...
Diverse acties tegen Shell en voor sancties tegen Zuid-Afrika (mei 1982), acties tegen executies politieke gevangenen in ZA (okt. + dec. 1982), acties voor sportboycot Zuid-Afrika (okt. + nov. 1982), etc. Fotografen: Jan Stegeman (19) e.a. Mei-december 1982. 29 ex
Conferentie Europese solidariteitsorganisaties met Angola in Brussel (jan. 1980), informatiedag i.v.m. uitzending naar Mozambique in de Kargadoor, Utrecht (19/2/1983), Nederlandse coöperanten bij 1 mei optocht in Maputo, 1983. 1980-1983. 23 ex
Frontlijnstaten conferentie in Amsterdam (jan. 1983), protest tegen optreden Nederlandse artiesten in ZA (Utrecht, feb.1983), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag, 14/5/1983 (met Sean McBride, Cor Groenendijk, prof. Verdonk e.a.), opening affiche-tentoonstelling “Artists of the World against Apartheid” in Haags Gemeentemuseum (15/5/1983) in kader van campagne tegen culturele contacten met ZA, protest tegen ZAse aanval op ANC in Matola op de Dam (25/5/1983), manifestatie “Boycot Zuid-Afrika, steun het verzet” in Vredenburg, Utrecht, 5/6/1983 (met Barend de Ronden, Den Uyl, Vernie February, James Phillips e.a. en groot achtergrondsdoek van Toos Koedam). Fotografen: Jan Stegeman (40), Bram de Hollander (14), Werry Crone (3). Januari-juni 1983. 54 ex
Manifestatie “Boycot Zuid-Afrika, steun het verzet” in Vredenburg, Utrecht; optreden van James Phillips met Nederlandse strijdliederenkoren. Foto: Jan Stegeman. 5 juni 1983.
Loading...
Protest tegen executies in Zuid-Afrika op het Binnenhof en herdenking slachtoffers Soweto opstand bij ZAse ambassade in Den Haag (16/6/1983), toneelstuk “For better not for worse” in Nederland (juni 1983), opening academisch jaar Univ. van A’dam (met O. Tambo en Massiphula Mbongwa) en actie tegen ZAse delegatie bij NS (sept. 1983), werkcongres KZA in Amsterdam, 12-13/11/1983 (met Abdul Minty, minister Cabaço , Henk de Graaf e.a. en toneelstuk “Somewhere on the border”). Fotografen: Jan Stegeman (24), Loes van den Bergh (23), Bram de Hollander (4) e.a. Juni-november 1983. 58 ex
Protest tegen executies in Zuid-Afrika en herdenking slachtoffers Soweto opstand bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag; voorgrond: diverse Zuid-Afrikaanse deelnemers. Foto: Jan Stegeman. 16 juni 1983.
Loading...
Protest tegen executies in Zuid-Afrika en herdenking slachtoffers Soweto opstand bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag; vlnr: Massiphula Mbongwa, Arthus Sidweshu, Arnold Isaacs, Cosmo Pieterse. Foto: Jan Stegeman. 16 juni 1983.
Loading...
Discussiemiddag in het BG-complex n.a.v. de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam; vlnr: Godfrey Motsepe (ANC), Massiphula Mbongwa (fellow Govan Mbeki Fund) en ANC-president Oliver Tambo. Foto: Bram de Hollander. 6 september 1983.
Loading...
Werkcongres KZA in Amsterdam, met o.a. Abdul Minty (links) van de World Campaign against Military and Nuclear Collaboration with South Africa en Henk de Graaf (midden) van de EMS. Foto: Jan Stegeman. 12 november 1983.
Loading...
Tentoonstelling over de ZAse agressie tegen de frontlijnstaten in Amsterdam (met burg. Van Thijn), collecte voor de frontlijnstaten en actie tegen doodstraf Benjamin Moloise op Leidseplein in Amsterdam (april 1984), protest tegen bezoek PW Botha aan Europa in Den Haag (eind mei 1984), start actie tegen de Krugerrand bij ABN en AMRO en in de Balie, Amsterdam (okt. 1984). Fotografen: Jan Stegeman (17), Loes van den Bergh (6), Asser Foto Kollektief (2) e.a. 1984. 43 ex
Hulpgoederen voor het Patriottisch Front (Zimbabwe) via Schiphol en Rotterdam (container) en ontvangst in Zimbabwe door Joshua Nkomo (begin 1980), schoolbussen voor het ANC in Tanzania (okt. 1980), rubberboten voor SWAPO (1981), jeeps en landrovers voor ……… (1982/83), naaimachinegroep (aug. 1983), waterpompen, brommers en speelgoed (van Wilde Ganzen) voor Mozambique (1984) en stof met opdruk voor de ANC Women’s Section; (incl. veel klein formaat foto’s). 1980-1984. 71 ex
Succes Krugerrand actie (feb. 1985), protest tegen vervolging UDF bij ZAse ambassade in Den Haag, 29/3/1985 (met Max vd Berg, JN Scholten e.a.), protest tegen breken culturele boycot door Shirley Bassey in Amsterdam (21/5/1985), actie tegen CDA beleid t.a.v. apartheid in Den Haag (9/8/1985), actie tegen toeristische reizen naar ZA door Nijmegen tegen apartheid (sept. 1985), nep-politie tegen verkoop Zuid-Afrikaans fruit in Amsterdam (18/10/1985). Fotografen: Jan Stegeman (10), Loes vd Bergh (9), Pieter Boersma (6) e.a. Februari-oktober 1985. 36 ex
Conferentie “Apartheid and Southern Africa – the West European response” in het Amsterdamse Stadhuis, 12-14 sept. 1985, georganiseerd door KZA en AWEPAA (met JN Scholten, Walter Fauntroy, G. Chiepe, Zac Yacoob, Johnny Makatini, burg. Van Thijn, Jacques Wallage, Den Uyl, S.Bosgra e.a.). Fotografen: Jan Stegeman (20, Loes van den Bergh (17). September 1985. 35 ex
Conferentie “Apartheid and Southern Africa – the West European response” in het Amsterdamse Stadhuis; spreker: Johnny Makatini (ANC); rechts: Jan-Nico Scholten (AWEPAA). Foto: Loes van den Bergh. September 1985.
Loading...
Manifestatie “Pluk geen vruchten van apartheid” in het Oosterpark, Amsterdam, 14 sept. 1985 – start fruitboycot campagne (met Sam Nujoma, James Phillips, Joop den Uyl, Ria Beckers, Bram Vermeulen, ds Kistner e.a.). Fotografen: Frits Kieft (23), Jan Stegeman (17). September 1985. 40 ex
Manifestatie “Pluk geen vruchten van apartheid” in het Oosterpark, Amsterdam; optreden van James Phillips met Nederlandse strijdliederenkoren. Foto: Frits Kieft. 14 september 1985.
Loading...
Manifestatie “Pluk geen vruchten van apartheid” in het Oosterpark, Amsterdam; ontmoeting SWAPO-president Sam Nujoma (links) met James Phillips van het ANC (rechts). Foto: Jan Stegeman. 14 september 1985.
Loading...
Werkcongres KZA (met David de Beer e.a.), diverse fruitboycotacties o.a. bij Grasso in Den Bosch, in Amsterdam en Den Haag (voorjaar 1986), herdenkingsdemo Soweto opstand in Den Haag (juni 1986), protest tegen KLM-vluchten naar Zuid-Afrika en picket Voedingsbond FNV voor persvrijheid bij ZAse ambassade (aug. 1986), demonstratieve wake en herdenkingsbijeenkomst voor Samora Machel in Den Haag – i.s.m. Mondlane Stichting (okt. 1986). Fotografen: Loes vd Bergh (14), Jan Stegeman (13), Fotokollektief Thelitsai (8) e.a. 1986. 65 ex
Picket i.v.m. internationale dag tegen racisme en herdenking Sharpeville op de Dam in Amsterdam (21/3/1987), demonstratieve Soweto herdenking in Den Haag (14/6/1987), succes in sportboycot (nov. 1987) + KZA-medewerkers op KZA-kantoor (1987/88). Fotografen: Jan Stegeman (17) e.a. 1987. 43 ex. (15 kleur)
Demonstratieve Soweto herdenking in Den Haag; achter het kopspandoek: links; Massiphula Mbongwa (ANC); naast hem Aziz Pahad (ANC); helemaal rechts: Sietse Bosgra (KZA). Foto: Jan Stegeman. 14 juni 1987.
Loading...
Protest tegen repressie bij ZAse ambassade in Den Haag (3/3/1988) en tegen executie van de ‘Sharpeville zes’ (17/3/1988), nationale anti-apartheidsmanifestatie in Amsterdam, 11 juni 1988, protest tegen Zuid-Afrikaanse steenkool bij WTC in Rotterdam (18/10/1988), landelijke vergadering van lokale anti-apartheidsgroepen in Utrecht (15/10/1988), ECASAAMA conferentie “Angola en Mozambique in de frontlijn” in het KIT, Amsterdam, 11/12/1988 (georganiseerd door KZA, EMS e.a.). Fotografen: Matthijs Veldt (13), Jan Stegeman (13), E.M. Danzman (9), Roel Rozenburg (8) e.a. 1988. 58 ex. (9 kleur)
Diverse acties in 1989 + anti-apartheid/Zuid-Afrika T-shirts van KZA (1990) + festiviteiten t.g.v. vrijlating van Nelson Mandela in Amsterdam (11/2 + 17/2/1990), Nelson Mandela op het Leidseplein, Amsterdam (16/6/1990), ZAse steenkool-blokkade in Rotterdam (23/6/1990), “Rijnmond voor een vrij Zuid-Afrika” (13/10/1990), picketline tegen bezoek president De Klerk op het Binnenhof, Den Haag (23/10/1990), etc. Fotografen: José Melo (16), Matthijs Veldt (12), Jan Vonk (5) e.a. 1989-1990. 40 ex
T-shirt "Mandela vrij" van het KZA. Foto: Matthijs Veldt. 1990.
Loading...
Demonstratie in het centrum van Amsterdam t.g.v. de vrijlating van Nelson Mandela: vreugde-uitingen van Zuid-Afrikanen en anti-apartheid activisten. Foto: José Melo. 11 februari 1990.
Loading...
Manifestatie ter viering van de vrijlating van Nelson Mandela op de Dam in Amsterdam; spreker: Dennis Goldberg (ANC); rechts: tolk Paul Kuiper. Foto: Jan Vonk. 17 februari 1990.
Loading...
Manifestatie ter viering van de vrijlating van Nelson Mandela op de Dam in Amsterdam; Dennis Goldberg (ANC) in gesprek met jonge acteurs van "Sarafina". Foto: José Melo. 17 februari 1990.
Loading...
Actie bij villa oliehandelaar Deuss in Berg en Dal (13/3/1985), bij Shell gebouw aan het Hofplein in Rotterdam (14/3/1985), “Shell smeer ‘em uit Zuid-Afrika” (sept. 1985), actie bij hoofdkantoor Shell en persconferentie in Den Haag (maart 1986), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag (mei 1986), Shell actie op de Dam in Amsterdam (juni 1986), protest-boottocht door Friesland (aug. 1986), actiedag in Rotterdam (13/11/1986), etc. Fotografen: Jan Stegeman (23) e.a. 1985-1986. 57 ex
Actie “Bel Shell uit Zuid-Afrika” op Binnenhof, Den Haag (20/3/1987), Shell aandeelhouders-vergadering in Den Haag, 14/5/1987 (met Cor Groenendijk e.a.) + Zaanstad, Zwolle e.a. gemeenten tegen Shell (1987), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag (12/5/1988), actieconferentie “Shell uit Zuid-Afrika” in Paradiso, Amsterdam (nov. 1988), etc. Fotografen: Jan Stegeman (31) e.a. 1987-1988. 43 ex
Spektakel-blokkade bij Shell-gebouw in Amsterdam-Noord (19-21/4/1989), “Bel Shell uit Zuid-Afrika” dag (9/5/1989), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag, 11/5/1989 (met Beyers Naudé, Jacques Wallage e.a.), Shell aandeelhoudersvergadering in Den Haag (mei 1990), Shell blokkade in Den Haag (15/6/1990), etc. Fotografen: Jan Stegeman (19), Matthijs Veldt (5), Persbureau JOTA (4), Roel Rozenburg (3) e.a. 1989-1990. 41 ex
Ongedateerde foto’s met vooral anti-Shell leuzen uit de 80er jaren. Fotografen: Jan Stegeman (5), Matthijs Veldt (3) e.a. 1980s. 23 ex
Bezoek burgemeester van Beira aan Amsterdam (najaar 1989), tentoonstelling Amsterdam-Beira Campagne, geldinzameling voor Mozambique op een school, gebruiksvoorwerpententoonstelling (1991), EMS ontmoetingsdagen (nov. 1991), etc. (vnl. klein formaat foto’s). 1989-1991. 31 ex
Bijeenkomst t.g.v. ’30 jaar KZA’ in de Balie, Amsterdam (10/2/1991), conferentie “Changing South Africa, challenge for Europe” in Rotterdam, 22/1/1992 (met Jan Pronk, Mamphela Ramphele e.a.), start campagne “Nederland voor een vrij Zuid-Afrika” op de Dam, Amsterdam (mei 1992), actie bij Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag (medio 1992), etc. Fotografen: Jan Stegeman (12), Jan Vonk (9), José Melo (7) e.a. 1991-1992. 50 ex. (22 kleur)
Actiestand KZA op Nieuw-Wereldfestival in Den Haag (16/4/1994), bijeenkomst t.g.v. Zuid-Afrikaanse verkiezingen in de Rode Hoed, Amsterdam (27/4/1994), bezoek ZAse ambassadeur Zach de Beer aan het KZA (feb. 1995), bijeenkomst t.g.v. ‘Freedom Day’ in de Rolzaal, Den Haag, 27/4/1995 (met Cheryl Carolus e.a.), publicatie olieboycot-boek “Embargo” met Frene Ginwala (1995), KZA-bestuur (april 1996), afscheid Sietse Bosgra en publicatie boek “Vinger op de zere plek” in de Melkweg, A’dam (30/6/1996), Beyers Naudé op de ZAse ambassade (met Carl Niehaus), 10/11/1997, etc. Fotografen: Jan Stegeman (17), Wilco van Herpen (14), Hans vd Bogaard (7), Dick Naber (4) e.a. 1994-1997. 48 ex. (14 kleur)

NB. In alfabetische volgorde op achternaam.

A-Bo: o.a. Ria Beckers, David de Beer,Loes van den Bergh, Sietse Bosgra. Fotografen: Jan Stegeman (20) e.a. 1970-2000. 39 ex
Br-C: o.a. Conny Braam, Hans van den Broek. Fotografen: Pieter Boersma (4), Roel Rozenburg (4) e.a. 1970-2000. 29 ex
D-G: o.a. Adriaan van Dis, Jan en Frouke Draisma, Toine Eggenhuizen, Fons Geerlings, Henk de Graaf, Cor Groenendijk. Fotografen: Pieter Boersma (10), Ellen Elmendorp (3), Kadir van Lohuizen (3) e.a.1970-2000. 38 ex
H-J: o.a. Stella Hilsum-van den Ham, Albert van den Heuvel, Klaas de Jonge, Pim Juffermans. Fotografen: Jan Stegeman (6), Pieter Boersma (6), Boris Klatser (4) e.a. 1970-2000. 37 ex
K-O: o.a. Marga Klompé, Bart Luirink, Joseph Luns. Fotografen: Jan Stegeman (4) e.a. 1970-2000. 33 ex
P-R: o.a. Hélène Passtoors, Kees de Pater, Bram Peper, Jan Pronk, Gert Ritsema, Karel Roskam. Fotografen: Jan Stegeman (10), E. Schellens (6), Pieter Boersma (5), Roel Rozenburg (3) e.a. 1970-2000. 47 ex
S: o.a. Jan-Nico Scholten, Kier Schuringa, Coen Stork. Fotografen: Pieter Boersma (26), Jan Stegeman (6) e.a. 1970-2000. 53 ex
T-Z: o.a. Joop den Uyl, Simon Vinkenoog, Jacques Wallage. Fotografen: Jan Stegeman (5), Pieter Boersma (5) e.a. 1970-2000. 27 ex

NB. Groot formaat foto's, in afwijkende doos.

Conferentie ‘De kulturele stem van het verzet’ in De Balie, Amsterdam, 13-18 december 1982 (optreden ZAse en Nederlandse deelnemers t.g.v. Heroes Day, workshop beeldende kunstenaars, afsluitende manifestatie in o.a. Paradiso) + Openbare Hoorzitting over de ZAse agressie in zuidelijk Afrika, Amsterdam, 14-18 december 1983 (getuigenverklaringen met presidiumleden en publiek bij Angolese agressie-tentoonstelling) December 1982, december 1983. 12 ex