Collectie kleine objecten AJC

Biographical / Historical Note

Opgericht in maart 1918 stelde de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) zich ten doel jongeren uit de arbeidersklasse op te voeden en te ontwikkelen en hen voor te bereiden op deelname aan de strijd van de arbeidersbeweging voor het socialisme; de AJC functioneerde aanvankelijk als jeugdorganisatie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP); in 1920 werd Koos Vorrink bezoldigd secretaris-redacteur en in 1924 voorzitter van de AJC; onder zijn leiding groeide de AJC uit tot een krachtige jeugdorganisatie, die een eigen stijl had: geen alcohol en tabak, een eigen manier van kleden, feestvieren en vrijetijdsbesteding; wandelen en kamperen hoorden daarbij en zingen, volksdansen, muziek en lekenspel; na de Duitse inval in mei 1940 besloot het hoofdbestuur in augustus 1940 de AJC op te heffen; ondergronds werden bepaalde activiteiten voortgezet; na de bevrijding werd de AJC spoedig heropgericht; in de loop van de jaren vijftig zorgden de emancipatie van de arbeidersklasse en de ontzuiling er voor dat de traditionele AJC-stijl de jeugd minder aansprak; in februari 1959 werd de AJC opgeheven; in maart 1959 werd het Jeugd- en Jongerencentrum 'Ruimte' opgericht; in 1980 werd de Stichting Onderzoek AJC opgericht die zich ten doel stelde materiaal betreffende de AJC te verzamelen en onderzoek naar de geschiedenis te verrichten; eind 2002 achtte de Stichting haar taken voltooid en besloot deze zich op te heffen.

Arrangement

Lijst vervangt lijst 0818792_ECI (signaturen: H14/30, H14/77). De ordening van de oude lijst is grotendeels overgenomen en de beschrijvingen zijn uitgebreid.

Content

De collectie bevat riemen, speldjes, ex-librissen, houten objecten, ornamenten, stempels en andere kleine objecten betreffende AJC.

Processing Information

Lijst door Jeroen van Emde Boas, 2016

Alternative Form of Material

Collectie gedigitaliseerd in 2017

Related Material

Zie ook Collectie AJC